Vizuální informatika

Program Vizuální informatika připravuje studenty k práci s obrazovými informacemi a modely prostorových scén. Studium s volitelnými specializacemi zahrnuje nebo se dotýká oblastí, jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování obrazu, rozpoznávání vzorů, modelování objektů, animace, grafický design a strojové učení.

Uchazeč si volí jednu ze specializací Analýza a zpracování obrazu, Grafický design, Počítačová grafika a vizualizace nebo Vývoj počítačových her.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program s přednáškami v angličtině / anglický program
Formaprezenční
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent nalezne dle zvoleného zaměření uplatnění v různých oblastech, například vývoji grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizaci dat, virtuální a rozšířené realitě nebo vytváření kvalitního grafického designu. Absolvent může působit například jako analytik, grafický designer, aplikační programátor, vedoucí výzkumného nebo vývojového týmu. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti mu dovolí řešeným problémům důkladně porozumět a umožní v praxi efektivně využívat široké spektrum moderních technologií – od běžných mobilních zařízení až po dedikované systémy s velkým výpočetním výkonem.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Kristína Zakopčanová
Kristýna Zákopčáková

LinkedIn
Rozhovor

Studentka chystá kriminalistům nástroje na vizualizaci dat. Usnadní vyšetřování

Doktorandka z FI MU Kristína Zákopčanová pomáhá policii s efektivním zobrazováním získávaných poznatků.

Petr Šigut - hlidacky.cz
David Hrachový

LinkedIn
Rozhovor

Absolventi FI MU bodují se start-upem na hlídání dětí

Už za studií založili Petr Šigut a David Hrachový server Hlídačky.cz, který využívají tisíce rodičů a hlídaček.

David Březina
David Březina

LinkedIn
Rozhovor

Vytvářet písma je jako mluvit různými hlasy

Lidí, kteří vytváří písmo pro noviny, časopisy nebo i jiné účely a ještě se tím uživí, v republice není mnoho. Absolvent FI MU je jedním z nich.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Praxe není povinnou součástí studijního programu. Nicméně v rámci specializace vývoj počítačových her se praktická stáž u komerční firmy očekává.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro dostudování, jako jsou např. povinné předměty.

Analýza a zpracování obrazu

Specializace poskytuje komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji, jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení systémů pro zpracování obrazu v nejrůznějších oblastech, např. pro použití v lékařství, biologii, při zpracování meteorologických a geografických dat, pro biometrické aplikace atd.

Ukázka opravy poškozeného obrazu v reálném čase

Grafický design

Specializace nabízí vzdělání v oboru grafický design a souvisejících disciplín, a to ve spolupráci s Ateliérem grafického designu a multimédií (AGD+M). Ateliér se orientuje především na digitální média, která v dnešní době větší měrou nahrazují média tištěná. V rovině zvládnutí kvalitního grafického designu se jedná o problém totožný, nicméně digitální média otevírají nové možnosti v komunikaci s konzumentem. Pro tato média je souběžné informatické vzdělání studentů nezbytné, a je v rámci studia specializace rozvíjeno. Studenti zpracovávají témata jako například tvorba her a interaktivní informační grafiky, tvorba aplikací pro interaktivní média, programování generativního designu, animace, videa, 3D digitální modelování a 3D tisk, e-publishing, webdesign nebo tvorba fontů.

Studijní plán Grafický design má omezenou kapacitu 40 studentů.

AGD+M
Seznamte se s úspěšným absolventem
Vytvářet písma je jako mluvit různými hlasy

Lidí, kteří vytváří písmo pro noviny, časopisy nebo i jiné účely a ještě se tím uživí, v republice není mnoho. Absolvent FI David Březina je jedním z nich.

David Březina

Počítačová grafika a vizualizace

Specializace nabízí studium všeobecných znalostí z informatiky a nejnovějších poznatků z dynamicky se rozvíjející oblasti počítačové grafiky a jejím rozvoji na základě interdisciplinárního působení a využití v dalších vědních oborech. Posluchači se seznámí s principy výstavby grafických architektur, matematickými metodami používanými pro řešení náročných zobrazovacích úloh. Obor poskytuje hlubší znalosti zaměřené na projekci a realizaci softwarových aplikací s využitím pokročilých technologií počítačové grafiky.

Sledování pohybu buněk

Vývoj počítačových her

Specializace dává studentům ucelený vhled do způsobu vytváření grafických aspektů soudobého multimediálního zábavního software, studenti se seznámí s moderními postupy modelování, zobrazování či animace, a to nejen v kontextu klasického 2D a 3D zobrazování, ale i v kontextu virtuální či rozšířené reality.

Studenti mohou vyvíjet aplikace pro různé systémy, např. pro Android
Seznamte se s úspěšným absolventem
Vladimír Chvátil vytváří hry pro celý svět

Jeho deskovky Krycí jména se prodalo milion kusů ve třiceti jazycích a dnes se řadí k bestsellerům jako třeba Osadníci z Katanu.

Vladimír Chvátil