Přeloženo pomocí DeepL

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Vizuální informatika (anglicky)

  • Dovednosti a poznatky v oblasti počítačové grafiky a vizualizace, zpracování obrazu, 3D modelování a grafického designu a počítačových her.
  • Mezioborový výzkum v oblasti biomedicíny, rozhraní člověk-počítač a virtuálních prostředí.
  • Poutavé stáže v oblasti vývoje her u průmyslových partnerů.

Program Visual Informatics připravuje studenty na práci s obrazovými informacemi a prostorovými modely. Absolvent najde uplatnění v různých oblastech, jako je vývoj grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizace dat, virtuální a rozšířené reality nebo tvorba grafického designu na profesionální úrovni.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Anglický studijní program / český studijní program
Způsob studia prezenční
Délka studia 2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent najde uplatnění v různých oblastech, jako je vývoj grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizace dat, virtuální a rozšířené reality nebo tvorba grafického designu na profesionální úrovni. Absolvent může být například analytikem, grafikem, programátorem aplikací, vedoucím výzkumného nebo vývojového týmu. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti mu umožní důkladně porozumět řešené problematice a umožní v praxi využívat širokou škálu moderních technologií - od běžných mobilních zařízení až po specializované systémy s vysokým výpočetním výkonem.

Kam po tomto studiu?
Průzkumy perspektivy zaměstnání

Absolventi FI jsou zaměstnavateli ceněni, podle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015 činí jejich průměrný hrubý nástupní plat více než 45 000 Kč. více

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Kristína Zakopčanová
Kristýna Zákopčáková

LinkedIn
Rozhovor

Studentka připravuje nástroje pro vizualizaci dat pro kriminalisty. Usnadňuje vyšetřování

Doktorandka FI MU Kristína Zákopčanová pomáhá policii s adekvátním zobrazením získaných poznatků.

Petr Šigut - hlidacky.cz
David Hrachový

LinkedIn
Rozhovor

Absolventi FI MU uspěli se start-upem na hlídání dětí

Petr Šigut a David Hrachový už během studií založili Hlídačky.cz, které jsou užitečné tisícům rodičů a hlídačů.

David Březina
David Březina

LinkedIn
Rozhovor

Vytvářet písma je jako mluvit různými hlasy

Lidí, kteří vytvářejí písmo pro noviny, časopisy nebo jiné účely a živí se tím, není v Česku mnoho. Absolvent FI MU je jedním z nich.

Studijní katalog

Ve Studijním katalogu najdete seznamy povinných a volitelných předmětů a doporučený průběh studia.

Studijní katalog

Praktická výuka

Praxe není povinnou součástí studijního programu. Nicméně ve specializaci Vývoj počítačových her se předpokládá určitá praktická výuka.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro absolvování, např. povinné předměty.

Vývoj počítačových her

Specializace Vývoj počítačových her poskytuje studentům komplexní pohled na tvorbu grafických aspektů současného multimediálního zábavního softwaru. Studenti se seznámí s moderními technikami modelování, zobrazování a animace, a to nejen v kontextu klasického 2D a 3D zobrazování, ale také v kontextu virtuální či rozšířené reality.

Studenti mohou vyvíjet aplikace pro různé systémy, jako je Android.

Počítačová grafika a vizualizace

Specializace Počítačová grafika a vizualizace nabízí soubor předmětů o základních principech i nejnovějších výdobytcích počítačové grafiky a vizualizace dat. Ty jsou doplněny kurzy poskytujícími studentům potřebné základní základy informatiky. Zaměřujeme se zejména na aplikovatelnost prezentovaných témat a jejich využití v dalších oborech a oblastech výzkumu. Studenti se seznámí se základními principy a algoritmy, které tvoří stavební kameny finálních vizuálních výstupů. Ty mohou mít například podobu vykreslování v reálném čase nebo rozsáhlých scén či návrhu vizualizace složitých vícerozměrných datových souborů. V seminářích a projektech studenti tyto znalosti obohatí o implementační úlohy na vybraná témata.

Sledování buněk

Grafický design

Specializace Grafický design není k dispozici v anglickém jazyce.

Specializace Grafický design nabízí studium grafického designu a souvisejících disciplín ve spolupráci s Ateliérem grafického designu a multimédií (AGD+M). Ateliér se zaměřuje především na digitální média, která v dnešní době nahrazují většinu tištěných forem. Z hlediska zvládnutí kvalitního grafického designu se jedná o totožný problém, ale digitální média otevírají nové možnosti v komunikaci se spotřebitelem. Pro tato média je nezbytné souběžné informatické vzdělávání studentů, které je rozvíjeno v rámci této specializace. Studenti se věnují tématům, jako je tvorba her, interaktivní informační grafika, tvorba interaktivních mediálních aplikací, generativní programování, animace, video, 3D digitální modelování a 3D tisk, e-publishing, webdesign, tvorba písma a další.

AGD+M

Zpracování a analýza obrazu

Specializace Zpracování a analýza obrazu poskytuje komplexní pohled na získávání a zpracování obrazových informací, počínaje jednoduchými úpravami obrazu pomocí bodových transformací nebo lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji, jako je matematická morfologie nebo deformovatelné modely. Absolventi najdou své uplatnění při vývoji a nasazení obrazových systémů v nejrůznějších oborech, např. v medicíně, biologii, při zpracování meteorologických a geografických dat, v biometrických aplikacích apod.

Příklad opravy poškozeného obrazu v reálném čase