translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

vizuální informatika (anglicky)

Program Vizuální informatika připravuje studenty na práci s obrazovou informací a prostorovými modely. Možnosti studia pokrývají oblasti jako počítačová grafika, vizualizace, zpracování obrazu, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, interakce člověk-počítač, 3D modelování, animace, grafický design a strojové učení.

Přihláška ke studiu (od 15.12.2021)
Průvodce přijetím

anglický studijní program / Český studijní program
Studijní režim plný úvazek
Délka studia 2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent najde uplatnění v různých oblastech, jako je vývoj grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizace dat, virtuální a rozšířená realita nebo tvorba grafického designu na profesionální úrovni. Absolvent může být například analytik, grafik, aplikační programátor, vedoucí výzkumného nebo vývojového týmu. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti jim umožní důkladně porozumět řešené problematice a umožní v praxi využít širokou škálu moderních technologií - od běžných mobilních zařízení až po dedikované systémy s vysokým výpočetním výkonem.

Kam po tomto studiu?
Průzkumy vyhlídek na zaměstnání

Absolventi FI jsou zaměstnavateli oceňováni s průměrným hrubým startovným více než 45 000 Kč, vyplývá z průzkumu všech stupňů studia v roce 2015. Více

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Kristína Zakopčanová
Kristýna Zákopčáková

LinkedIn
Rozhovor

Student připravuje nástroje pro vizualizaci dat pro kriminalisty. Usnadňuje vyšetřování

FI MU Ph.D. studentka Kristína Zákopčanová pomáhá policii s adekvátním vyobrazením nabytých znalostí.

Petr Šigut - hlidacky.cz
David Hrachový

LinkedIn
Rozhovor

Absolventi FI MU mají úspěch se start-upem na hlídání dětí

Už během studia Petr Šigut a David Hrachový založili Hlídačky.cz, které se hodí tisícům rodičů a chův.

David Březina
David Březina

LinkedIn
Rozhovor

Vytváření písem je jako mluvit různými hlasy

Lidí, kteří dělají písmo do novin, časopisů nebo pro jiné účely a živí se tím, v Česku moc není. Absolvent FI MU je jedním z nich.

Studijní katalog

Ve Studijním katalogu naleznete seznamy povinných a volitelných předmětů a doporučený průběh studia.

Studijní katalog

Praktický trénink

Praxe není povinnou součástí studijního programu. Nicméně ve specializaci Vývoj počítačových her se předpokládá určitá praktická příprava.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které poskytují podmínky pro absolvování, např. povinné předměty.

Vývoj počítačových her

Specializace Vývoj počítačových her poskytuje studentům komplexní pohled na to, jak vytvářet grafické aspekty současného multimediálního zábavního softwaru. Studenti se seznámí s moderními technikami modelování, zobrazování a animace, a to nejen v kontextu klasického 2D a 3D zobrazování, ale také v kontextu virtuální či rozšířené reality.

Studenti mohou vyvíjet aplikace pro různé systémy, jako je Android

Počítačová grafika a vizualizace

Specializace Počítačová grafika a vizualizace nabízí soubor kurzů o základních principech a nejnovějších poznatcích v počítačové grafice a vizualizaci dat. Ty doprovázejí kurzy poskytující studentům nezbytné základní znalosti informatiky. Zaměřujeme se zejména na aplikovatelnost prezentovaných témat a jejich využití v jiných disciplínách a oblastech výzkumu. Studenti se seznámí se základními principy a algoritmy tvořícími stavební kameny finálních vizuálních výstupů. Ty mohou být například ve formě vykreslování v reálném čase nebo velkých scén nebo vizualizačního návrhu komplexních vícerozměrných datových sad. V seminářích a projektech si studenti tyto znalosti obohatí o realizační úkoly na vybraná témata.

Sledování buněk

Grafický design

Specializace Grafický design není k dispozici v angličtině.

Obor Grafický design nabízí studium grafického designu a příbuzných oborů ve spolupráci s Ateliérem grafického designu a multimédií (AGD+M). Studio se zaměřuje především na digitální média, která v dnešní době nahrazují většinu tištěných forem. Z hlediska zvládnutí kvalitního grafického designu se jedná o identický problém, digitální média však otevírají nové možnosti v komunikaci se spotřebitelem. Pro tato média je nezbytné souběžné informatické vzdělávání studentů, které se v průběhu této specializace rozvíjí. Studenti pracují na tématech, jako je tvorba her, interaktivní informační grafika, tvorba interaktivních mediálních aplikací, generativní programování, animace, video, 3D digitální modelování a 3D tisk, elektronické publikování, webdesign, tvorba písem a další.

AGD+M

Zpracování a analýza obrazu

Specializace Image Processing and Analysis poskytuje komplexní pohled na získávání a zpracování obrazových informací, počínaje jednoduchou úpravou obrazu pomocí bodových transformací nebo lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji, jako je matematická morfologie nebo deformovatelné modely. Absolventi najdou své uplatnění ve vývoji a nasazení zobrazovacích systémů v nejrůznějších oborech, například v medicíně, biologii, zpracování meteorologických a geografických dat, biometrických aplikacích atd.

Příklad opravy poškozeného obrazu v reálném čase