translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Vizuální informatika (angl.)

Program Vizuální informatika připravuje studenty k práci s obrazovými informacemi a prostorovými modely. Možnosti studia pokrývají oblasti, jako je počítačová grafika, vizualizace, zpracování obrazu, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, interakce člověk-počítač, 3D modelování, animace, grafický design a strojové učení.

Žádost o studium (do 2020/11/27)
Průvodce přijetím

Anglický studijní program / Český studijní program
Studijní režim plný úvazek
Délka studia 2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent najde uplatnění v různých oborech, jako je vývoj grafických aplikací, simulátory, počítačové hry, aplikace pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizace dat, virtuální a vylepšená realita nebo tvorba profesionálního grafického designu. Absolventem může být například analytik, grafik, aplikační programátor, výzkumný nebo vývojový tým. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti jim umožňují důkladně porozumět řešeným problémům a umožní v praxi využívat širokou škálu moderních technologií - od běžných mobilních zařízení po dedikované systémy s vysokým výpočetním výkonem.

Kde po této studii?
Průzkumy zaměstnanosti

Absolventi FI jsou oceňováni zaměstnavateli s průměrným hrubým počátečním poplatkem vyšším než 45 000 Kč, podle průzkumu všech stupňů studia v roce 2015. Více

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Příběhy úspěšných absolventů

Další informace o absolventech budou k dispozici později.

Studijní katalog

V studijním katalogu najdete seznamy povinných a volitelných předmětů a doporučený průběh studia.

Studijní katalog

Praktický trénink

Stáž není povinnou součástí studijního programu. Nicméně ve specializaci Vývoj počítačových her se očekává určité praktické školení.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které poskytují podmínky pro absolvování, jako jsou povinné předměty.

Vývoj počítačových her

Specializace Computer Games Development poskytuje studentům komplexní přehled o tom, jak vytvářet grafické aspekty současného multimediálního zábavního softwaru. Studenti se seznámí s moderními technikami modelování, zobrazování a animace nejen v kontextu klasického 2D a 3D zobrazování, ale také v kontextu virtuální nebo rozšířené reality.

Studenti mohou vyvíjet aplikace pro různé systémy, jako je Android

Počítačová grafika a vizualizace

Specializace Počítačová grafika a vizualizace nabízí nejnovější znalosti informatiky i poznatky z dynamicky se rozvíjející oblasti počítačové grafiky a jejího vývoje na základě interdisciplinárních aktivit a využití v dalších vědeckých oborech. Studenti se seznámí s principy grafických architektur, matematickými metodami používanými při řešení náročných zobrazovacích úloh. Studie poskytují studentům hlubší znalosti zaměřené na návrh a implementaci softwarových aplikací využívajících pokročilé technologie počítačové grafiky.

Sledování buněk

Grafický design

Specializace Graphic Design není k dispozici v angličtině.

Specializace Grafický design nabízí studium grafického designu a souvisejících oborů ve spolupráci s Grafickým designem a multimediálním studiem (AGD + M). Studio se zaměřuje především na digitální média, která v současné době nahrazuje většinu tištěných forem. Pokud jde o zvládnutí vysoce kvalitního grafického designu, jedná se o stejný problém, ale digitální média otevírají nové příležitosti v komunikaci se spotřebitelem. Pro tato média je nezbytné současné informativní vzdělávání studentů, které se rozvíjí v průběhu této specializace. Studenti pracují na tématech, jako je tvorba her, interaktivní informační grafika, tvorba interaktivních mediálních aplikací, generativní programování, animace, video, 3D digitální modelování a 3D tisk, elektronické publikování, webdesign, tvorba fontů a další.

AGD + M

Zpracování a analýza obrazu

Specializace Image Processing and Analysis poskytuje komplexní pohled na získávání a zpracování obrazových informací, počínaje jednoduchou editací obrazu pomocí bodových transformací nebo lineárních filtrů a končící sofistikovanými nástroji, jako je matematická morfologie nebo deformovatelné modely. Absolventi si najdou své místo ve vývoji a nasazení zobrazovacích systémů v různých oborech, například v medicíně, biologii, meteorologickém a geografickém zpracování dat, biometrických aplikacích atd.

Příklad opravy poškozeného obrazu v reálném čase