Řízení softwarových systémů a služeb

Studijní program rozvíji unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí z více okruhů, které jsou relevantní při řízení vývoje softwarových systémů a služeb, jakož i řízení v oblasti kyberbezpečnosti. Specifickou charakteristikou je zaměření na strategické i operativní řízení související s cílením, návrhem, realizací a provozem softwarových systémů a služeb v rámci kontextu organizací a různých typů s možným zaměřením na jejich bezpečný provoz nebo IT služby. Kromě rozvíjení základních teoretických a technologických znalostí a praktických vývojářských dovedností získaných v bakalářském studiu je obsah navazujícího studia rozšířen o další dimenze, jako jsou teorie a praxe řízení týmů, projektů a procesů, komunikace, softskills a znalosti podstatné pro fungování v ekonomických vztazích – základy marketingu, práva a dalších.

Uchazeč si volí jednu ze specializací Řízení kyberbezpečnosti nebo Řízení vývoje služeb.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program s přednáškami v angličtině / anglický program
Formaprezenční
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích a organizacích různých zaměření a velikostí, ale dostávají rovněž motivaci a možnost základní přípravy pro vlastní inovační podnikání. Výraznou konkurenční výhodou absolventů programu je schopnost řešení složitých problémů souvisejících s řízením vývojem systémů a služeb, pro něž mohou využívat studiem získané schopnosti. Jejich potenciál je předurčuje k zastávání manažerských pozic, jako je například manažer informatiky ve společnosti (CIO - Chief Information Officer), projektový manažer a manažer rizik.

Absolventi specializace řízení kyberbezpečnosti najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které potřebují specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kyberbezpečnosti. Jedná se o pozice jako manažer kyberbezpečnosti a manažer informační bezpečnosti (CISO - Chief Information Security Officer).

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Petr Šigut - hlidacky.cz
Petr Šigut

LinkedIn
Rozhovor

Absolventi FI MU bodují se start-upem na hlídání dětí

Už za studií založili Petr Šigut a David Hrachový server Hlídačky.cz, který využívají tisíce rodičů a hlídaček.

Dita Formánková, roz. Přikrylová Foto: Kateřina Šejvlová
Dita Přikrylová

LinkedIn
Rozhovor

Holky mají vůči IT zbytečné zábrany

Absolventka Dita Přikrylová opustila práci datové analytičky a věnuje se neziskovce Czechitas. Ta chce dostat do IT více žen.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Ve studijním programu Řízení softwarových systémů a služeb studenti absolvují povinnou stáž v délce 10 týdnů/400 hodin v rámci jednoho semestru. Náplň činnosti studenta v průběhu praxe musí odpovídat tzv. T-shaped zaměření, kde jsou vyžadovány hluboké znalosti a zkušenosti z informatiky a současně široký přehled a základní dovednosti v dalších oborech (ekonomie, management, právo apod.).

Více o předmětu praxe

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro dostudování, jako jsou např. povinné předměty.

Řízení kyberbezpečnosti

Specializace Řízení kyberbezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), reflektované v oblasti tzv. kybernetické bezpečnosti a umožňující specifický víceoborový přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti.

Časopis Quantum Information & Computation

Řízení vývoje služeb

Specializace sleduje současný velký posun od tradičního paradigmatu návrhu IT k IT jako službě a od produktově orientované ekonomiky k servisně orientované. Problémy a úkoly v oblasti IT se stávají složitějšími a znalosti IT technologií nejsou pro jejich řešení dostačující. Multidisciplinární pohled je jádrem této specializace. Studenti získají nejen dobré znalosti IT (programování, databáze, počítačová bezpečnost, sítě atd.), ale také dovednosti potřebné k pochopení problémů v jejich složitosti (marketing, řízení, finance nebo právo) a potřebné komunikační kompetence.

SSME
Seznamte se s úspěšným absolventem
Holky mají vůči IT zbytečné zábrany

Absolventka Dita Přikrylová opustila práci datové analytičky a věnuje se neziskovce Czechitas. Ta chce dostat do IT více žen.

Dita Přikrylová