Softwarové inženýrství

Softwarové systémy ve vzrůstající míře stojí na pozadí většiny aktivit lidské činnosti, čímž roste i důraz na kvalitu jejich návrhu, vývoje, testování, nasazení a provozu. Softwarové inženýrství sdružuje dovednosti, techniky a nástroje pro systematickou podporu těchto aktivit s důrazem na zaručenou kvalitu výsledného softwarového systému. Cílem studijního programu je zvýšení kompetencí studentů v oblastech softwarového inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu a životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje. Nedílnou součástí přípravy studenta je výrazná složka praktického tréninku, a to jak v softwarovém vývoji, tak fungování v rámci softwarových týmů, včetně vedení týmu. Tyto kompetence jsou nezbytné pro splnění nástupních podmínek zamýšlených pracovních pozic. Praktické dovednosti budou studenti získávat zejména na stážích ve firmách, ale také vedením softwarových projektů mladších spolužáků z bakalářského stupně studia.

Uchazeč si volí jednu ze specializací Nasazení a provoz softwarových systémů nebo Návrh a vývoj softwarových systémů.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Profilprofesní
TitulIng.
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolventi programu jsou připraveni pro odborné působení na pozicích seniorních softwarových vývojářů (při zaměření Návrh a vývoj softwarových systémů) a inženýrů pro nasazení systémů, tzv. DevOps inženýrů (při zaměření Nasazení a provoz softwarových systémů), včetně vedoucích rolí v rámci takto odborně složených týmů.

Kam po tomto studiu?

Po absolvování studijního programu se předpokládá přesun do praxe. Nicméně v případě úspěšně složených příjimacích zkoušek je možné pokračování doktorským studiem.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Tento inženýrský program je na FI MU nový a absolventy proto zatím nemá.

Galerie absolventů

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Studijní program Softwarové inženýrství je koncipován jako profesní a ze zákona je vyžadována praxe. V tomto programu studenti absolvují povinnou stáž v délce 10 týdnů/400 hodin v rámci jednoho semestru.

Více o předmětu praxe

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro dostudování, jako jsou např. povinné předměty.

Nasazení a provoz softwarových systémů

V rámci této specializace je kladen důraz na návrh kvalitní infrastruktury pro provoz softwarového systému a schopnost provázání softwarového vývoje na jeho nasazení do provozu (včetně návrhu bezpečné infrastruktury, počítačových sítí, cloud computingu, administrace UNIXu).

Informace připravujeme

Návrh a vývoj softwarových systémů

V rámci této specializace je kladen důraz na návrh kvalitní softwarové architektury a dovednosti v oblasti programování a softwarového vývoje jako takového (včetně návrhu uživatelského rozhranní, principů bezpečného programování, datové analytiky).

Informace připravujeme