Navazující magisterské studijní programy

Standardní doba magisterského navazujícího studia jsou dva roky, po ukončení náleží absolventům titul magistr, ve zkratce Mgr. Všechny programy jsou vyučovány prezenčně (denní studium). Uchazeč/student si volí specializaci (zaměření studia).

České studijní programy

Anglické studijní programy

Studenti těchto programů hradí poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (§ 58 odst. 4 zákona o VŠ).

Více informací (anglicky)