Navazující magisterské studijní programy

Standardní doba magisterského navazujícího studia jsou dva roky, po ukončení náleží absolventům titul magistr, ve zkratce Mgr. (u Softwarového inženýrství titul Ing.). Všechny programy jsou vyučovány prezenčně (denní studium). Uchazeč/student si volí specializaci (zaměření studia).

České studijní programy

Anglické studijní programy

Studenti těchto programů hradí poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (§ 58 odst. 4 zákona o VŠ).

Více informací (anglicky)