Doktorské studium

Apply to Ph.D at FI

Studium od semestru podzim 2024

Podávání přihlášek
10. 1. - 20. 5. 2024
(Další běh podávání přihlášek pro studium od semestru jaro 2025 bude otevřen od září 2024.)

Přijímací zkouška
7. 6. 2024
Náhradní termín přijímací zkoušky vypsán nebude.

Přijímací řízení se koná minimálně dvakrát ročně a informace o termínech jsou zveřejněny čtyři měsíce předem na úřední desce FI MU.

Kontakt: admission@fi.muni.cz

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Primárně se týká absolventů programů informatika, aplikovaná informatika, případně příbuzných programů. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Fakulta informatiky má v současnosti akreditován

čtyřletý doktorský studijní program Informatika

V jeho rámci jsou nabízeny dvě specializace (coby mírně odlišné módy studia) Fundamenty informatiky a Technologie a metodologie počítačových systémů, v prezenční a kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce.
Studenti prezenčního doktorského studia se převážnou část semestru vyskytují na školícím pracovišti s výjimkou schválených zahraničních stáží.

Fakulta podporuje studenty nejen technickým vybavením potřebným pro jejich práci, zázemím, ale i poměrně štědře finančně. Díky spolupráci s jinými pracovišti (českými i zahraničními) a podpoře grantových agentur se studenti mohou účastnit odborných konferencí, letních škol, případně absolvovat část svého studia v zahraničí.

Délka doktorského studia je 4 roky (standardní) až 8 let (maximální).

Mám zájem

„Doktorské studium mi umožnilo samostatně pracovat na vlastním výzkumu: od zvolení tématu, přes návrh experimentů, až po publikování a prezentaci výsledků. Po studiu plánuji ověřit, do jaké míry je možné aplikovat můj výzkum v průmyslu.“

Petr Bauch
absolvent oboru Počítačové systémy a technologie

Mohlo by vás zajímat