Doktorské studium

Daniel Kráľ na FI

Studium od semestru podzim 2021

Podávání přihlášek
1. 2. 2021 – 31. 5. 2021
Další běh podávání přihlášek pro studium od semestru jaro 2022 bude otevřen v září 2021.

Přijímací zkouška
14. 6. 2021, čas bude upřesněn
Náhradní termín přijímací zkoušky vypsán nebude.

Přijímací řízení se koná minimálně dvakrát ročně a informace o termínech jsou zveřejněny čtyři měsíce předem na úřední desce.

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Primárně se týká programů informatika, aplikovaná informatika, případně příbuzných programů. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Fakulta informatiky má v současnosti akreditován

čtyřletý doktorský studijní program Informatika

V jeho rámci jsou nabízeny dvě specializace Fundamenty informatiky a Technologie a metodologie počítačových systémů, v prezenční a kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce.

Fakulta podporuje studenty nejen technickým vybavením potřebným pro jejich práci, zázemím, ale i poměrně štědře finančně. Díky spolupráci s jinými pracovišti (českými i zahraničními) a podpoře grantových agentur se studenti mohou účastnit odborných konferencí, letních škol, případně absolvovat část svého studia v zahraničí.

Délka doktorského studia je 4 roky (standardní) až 8 let (maximální).

Mám zájem

„Doktorské studium mi umožnilo samostatně pracovat na vlastním výzkumu: od zvolení tématu, přes návrh experimentů, až po publikování a prezentaci výsledků. Po studiu plánuji ověřit, do jaké míry je možné aplikovat můj výzkum v průmyslu.“

Petr Bauch
absolvent oboru Počítačové systémy a technologie

Mohlo by vás zajímat