Informace o Windows na studentských počítačích

Umístění a vybavení studentských počítačů

naiada01–naiada16, místnost B116

dryada01–dryada16, místnost B117

nereis01–nereis22, místnost A215

sirene01–sirene28, místnost B311

titan01–titan24, PC hala

Základní sada software

Přístup k nainstalovanému software

Protože vyhledávání aplikací ve nabídce Start ve Windows 10 nemusí vyhovovat každému, je na plochu umístěn zástupce Programs zpřístupňující zástupce všech nainstalovaných programů roztříděných do rubrik.

Dostupné disky

Pozn: na disku C:\ je uživatelům pro čtení i zápis přístupný jejich tzv. profil C:\Users\login (odpovídající \\ad.fi.muni.cz\DFS\profiles\login.v6, odkud a kam se kopíruje při přihlašování a odhlašování uživatele) — doporučujeme ale tento adresář nechat k využití operačnímu systému a programům a uživatelská data ukládat na disk H:\, resp. J:\ či K:\, viz i dále překročení kvóty na profilu.

Sdílené TEMP adresáře mezi studentskými stanicemi

Studentské stanice s OS Windows vzájemně sdílejí adresáře C:\TEMP. Tzn., že když si např. na stroji dryada16 do adresáře C:\TEMP uložíte nějaká data, můžete k nim později přistupovat z jiné stanice, a to buď přímo skrze cestu \\dryada16\temp, nebo po namapování tohoto adresáře na volné písmeno, kdy postup může být např. následující:

Sdílené TEMP adresáře jsou také přístupné programem smbclient ze serveru aisa či obecně z fakultních unixových strojů, např. příkazem
smbclient //jméno_stroje/temp -U NTFI\\váš_login

Upozorňujeme, že data v TEMP adresářích nejsou zálohována a mohou být v případě potřeby promazána správcem. To se nestává často, ale může k tomu dojít kdykoli: mezi semestry v rámci reinstalace, během semestru typicky při potřebě uvolnit místo na disku (v takovém případě, bude-li to možné, budou spíše ponechány adresáře pojmenované loginem uživatele). Za normálních okolností ale lze předpokládat, že data v TEMP adresářích vydrží minimálně do konce výuky v daném semestru. Je dále vhodné mít na paměti, že pokud svým datům nezměníte práva, může je defaultně kdokoli nejen číst, ale i smazat.

Odhlášení a překročení kvóty na uživatelském profilu při odhlašování

Odhlásit se lze kliknutím na ikonu panáčka v nabídce Start a následnou volbou Sign out. Nastavení dlaždic nabídky Start se po odhlášení nezachová.

Při odhlašování se kontroluje velikost vašeho profilu, který se bude ukládat zpět na server (abyste při dalším přihlásení na jiném stroji v učebnách/hale měli stejné nastavení). Pokud je zjištěno, ze váš profil zabírá více místa, než je povoleno, je vypsán dialog box s hláškou upozorňující na to, že došlo k překročení. V takovém případě vás systém nedovolí odhlásit, dokud si svoje soubory v profilu nepromažete. Povolená velikost profilu je 24MB.

Protože většina profilu je přesměrována do domovského adresáře uživatele H:\_profile, běžně by k překročení kvóty nemělo vůbec docházet. Děje se tak vesměs v případech, že nějaká aplikace (případně sám uživatel, což ale nedoporučujeme) ukládá data do nějaké nestandardní části profilu, která přesměrovaná není. Při překročení kvóty je při odhlašování vypsán seznam souborů zabírajících nejvíce místa. Při mazání může být užitečné zapnout si zobrazování skrytých a systémových souborů.

Nastavení hesla

V případě, že heslo zapomenete nebo máte pocit, že vám heslo do systémů FI (jak Windows, tak i unixových OS) nefunguje, nastavte si nové aplikací na ISu. Toto heslo bude platné na všech systémech FI.

Přístup ze studentských unixových stanic FI

K domovskému adresáři na fakultních Windows, případně i jiným diskům (viz výše) se lze připojit ze studentských unixových stanic (nymfe a musa). Návod je k dispozici zde.

Přístup přes FTP

Ke svému domovskému adresáři na fakultních Windows můžete vzdáleně přistupovat i klasickým FTP klientem. Jméno serveru je akademos.fi.muni.cz, port 21, login a heslo je stejné jako pro stanice s Windows v učebnách či hale.

Přístup je povolen pouze ze sítě MU, stroje mimo tuto síť mohou využít VPN FI či VPN MU. Pro přenos jména a hesla je vyžadováno SSL (explicitní, pokud klient umožňuje volbu explicitní/implicitní), zbylá komunikace SSL využívat může, ale nemusí. Bezproblémová funkčnost je ověřena například u opensource klienta FileZilla.

Pokud někdo používá souborový manažer Altap Salamander (pro studenty MU dostupný zde, případně pro studenty FI zde), bude si muset doplnit knihovny libeay32.dll a libssl32.dll, například odtud (rozbalit a zkopírovat třeba do %systemroot%\system32 nebo k salamand.exe). Ani pak ale nebude možné použít zároveň aktivní režim a šifrování datového spojení, zřejmě jde o chybu v FTP pluginu (aktivní spojení ale není nezbytné, takže by tato chyba neměla být příliš na překážku).

Vzdálený přístup ke strojům pomocí Remote Desktop

V době mimo výuku, tedy o víkendech a ve všední dny od konce výuky do hodiny před začátkem výuky v dané učebně, se lze prostřednictvím služby Remote Desktop vzdáleně připojit ke strojům titan01titan05 (počítačová hala, stroje s Windows), sirene01sirene05 (B311) a faiax01faiax05 (C403). Uvedené stroje běží trvale; za stejných podmínek se lze připojit i k ostatním strojům ve zmíněných učebnách, pokud jsou ovšem spuštěné. Připojení je povoleno ze strojů v CPS, z jiných strojů je nutné využít VPN FI či VPN MU. Možnosti připojení z různých OS jsou popsány zde, jen místo ate.fi.muni.cz je třeba zadat jméno stroje ve tvaru titan01.fi.muni.cz.

Vzdálení uživatelé jsou před připojením povinni zkontrolovat si aktuální obsazení strojů (PC hala, B311 a C403) a k připojení si vybrat neobsazený stroj. Rozvrh výuky v učebnách je dostupný mj. skrze odkaz z uvedených map místností. Správci si dále vyhrazují právo vzdálený přístup zakázat (např. v případě víkendového využití učebny k jiným účelům). V uvedené době také může probíhat údržba či restartování počítačů.

Studenti jsou povinni se ve všední dny do hodiny před začátkem výuky z počítačů odhlásit. Odhlášení funguje stejně jako při lokálním přihlášení, tedy kliknutím na ikonu panáčka v nabídce Start a následnou volbou Sign out (případné problémy s překročením kvóty při odhlašování viz zde). Pouhé ukončení klienta kliknutím na křížek (ať už standardně v pravém horním rohu okna klienta, nebo v panelu připojení/connection bar, pokud je klient přes celou obrazovku) uživatele neodhlásí.

Takto je možné se bez časového omezení připojovat i ke strojům laboratoře LEMMA hypnos2, hypnos3 a hypnos5, na nichž lze m.j. využít programy pro úpravu videa, obrazu a elektronických dokumentů Adobe Creative Suite 6 Production Premium. Stroje jsou vybaveny výkonnými grafickými kartami NVidia GeForce GTX 1070 GPU, šesti Intel Core i7 procesorovými jádry a 32 GiB RAM. Přestože stroje jsou v současnosti dostupné bez omezení, je třeba očekávat, že mohou být i mimo špičku fyzicky obsazeny členy laboratoře.