Informace o Windows na studentských počítačích

Umístění a vybavení studentských počítačů

naiada01–naiada16, room B116

 • HW: Intel Core i5-8400 @ 2.8 GHz (quad-core, integrated graphics), 16 GB RAM, 500 GB SSD, LCD 24"
 • SW: základní sada software a Processing

dryada01–dryada16, room B117

 • HW: Intel Core i5-8400 @ 2.8 GHz (quad-core, integrated graphics), 16 GB RAM, 500 GB SSD, LCD 24"
 • SW: základní sada software

nereis01–nereis22, room A215

 • HW: Intel Core i5-8400 @ 2.8 GHz (quad-core, integrated graphics), 16 GB RAM, 500 GB SSD, LCD 24"
 • SW: základní sada software a Hades, Inkscape, Intalio Designer

sirene01–sirene28, room B311

 • HW: Intel Core i7-8700 @ 3.20 GHz, 32 GB RAM, 500 GB SSD, graphics card GeForce GTX 1070, LCD LG 4K 32"
 • SW: základní sada software a Lingea Lexicon EN-CZ, Avid Codecs LEhide, Cinema 4D, GUI Design Studio Pro, Inkscape

titan01–titan24, PC Hall

 • HW: Intel Core i5-8400 @ 2.8 GHz (quad-core, integrated graphics), 16 GB RAM, 500 GB SSD, LCD 24"
 • SW: základní sada software a Lingea Lexicon EN-CZ, Tinn-R, TortoiseHG

Základní sada software

 • Operační systém: Windows 10 Education x64 EN
 • Programy: 7zip, Altap Salamander, Adobe Reader DC, BlueJ, Doxygen, Firefox, Flash Player, Foxit Reader, GhostScript & GhostView, Gimp, Git, Google Chrome, Irfan View, Java, K-lite codec, PotPlayer, Matlab, Microsoft Office, Microsoft Visual Studio 2017, Media Player Classic, NetBeans, Notepad++, Libre Office, Opera, PsPad, Putty, Python, R, SlikSVN, Texlive, TeXnicServer, TeXworks, TortoiseSVN, Truecrypt, Virtualbox, VMware Workstation Player, VLC, Winamp, WinShell, XnView
 • a další informace

Přístup k nainstalovanému software

Protože vyhledávání aplikací ve nabídce Start ve Windows 10 nemusí vyhovovat každému, je na plochu umístěn zástupce Programs zpřístupňující zástupce všech nainstalovaných programů roztříděných do rubrik.

Dostupné disky

 • C:\ — lokální pevný disk. Na všech strojích jsou zde k dispozici adresáře C:\TEMP, které jsou vzájemně sdíleny mezi studentskými počítači
 • G:\\\ad.fi.muni.cz\DFS\bin, programy nenainstalované lokálně, ale přístupné po síti
 • H:\\\ad.fi.muni.cz\DFS\home\login, domovský (home) adresář uživatele
 • I:\\\ad.fi.muni.cz\DFS\temp, sdílený disk přístupný pro zápis. V případě potřeby bude promazáván jako první, pro vetší objemy dat využívejte raději sdílené lokální TEMP adresáře
 • J:\\\home\login, unixový domovský (home) adresář uživatele

Sdílené TEMP adresáře mezi studentskými stanicemi

Studentské stanice s OS Windows vzájemně sdílejí adresáře C:\TEMP. Tzn., že když si např. na stroji dryada16 do adresáře C:\TEMP uložíte nějaká data, můžete k nim později přistupovat z jiné stanice, a to buď přímo skrze cestu \\dryada16\temp, nebo po namapování tohoto adresáře na volné písmeno, kdy postup může být např. následující:

 • Stiskněte Win + E pro otevření  okna File Explorer.
 • Vyberte This PC z nabídky na levé straně
 • Na horní liště klikněte na záložku Computer a dále na Map Network Drive
 • Změňte Drive, pokud chcete přimapovat pod jiným písmenem (nebo ponechte výchozí)
 • Do políčka Folder zadejte \\computer_name\temp
 • Klikněte na Finish

Sdílené TEMP adresáře jsou také přístupné programem smbclient ze serveru aisa či obecně z fakultních unixových strojů, např. příkazem
smbclient //jméno_stroje/temp -U NTFI\\váš_login

Upozorňujeme, že data v TEMP adresářích nejsou zálohována a mohou být v případě potřeby promazána správcem. To se nestává často, ale může k tomu dojít kdykoli: mezi semestry v rámci reinstalace, během semestru typicky při potřebě uvolnit místo na disku (v takovém případě, bude-li to možné, budou spíše ponechány adresáře pojmenované loginem uživatele). Za normálních okolností ale lze předpokládat, že data v TEMP adresářích vydrží minimálně do konce výuky v daném semestru. Je dále vhodné mít na paměti, že pokud svým datům nezměníte práva, může je defaultně kdokoli nejen číst, ale i smazat.

Odhlášení a překročení kvóty na uživatelském profilu při odhlašování

Odhlásit se lze kliknutím na ikonu panáčka v nabídce Start a následnou volbou Sign out. Nastavení dlaždic nabídky Start se po odhlášení nezachová.

Při odhlašování se kontroluje velikost vašeho profilu, který se bude ukládat zpět na server (abyste při dalším přihlásení na jiném stroji v učebnách/hale měli stejné nastavení). Pokud je zjištěno, ze váš profil zabírá více místa, než je povoleno, je vypsán dialog box s hláškou upozorňující na to, že došlo k překročení. V takovém případě vás systém nedovolí odhlásit, dokud si svoje soubory v profilu nepromažete. Povolená velikost profilu je 24MB.

Protože většina profilu je přesměrována do domovského adresáře uživatele H:\_profile, běžně by k překročení kvóty nemělo vůbec docházet. Děje se tak vesměs v případech, že nějaká aplikace ukládá data do nějaké nestandardní části profilu, která přesměrovaná není. Při překročení kvóty je při odhlašování vypsán seznam souborů zabírajících nejvíce místa. Při mazání může být užitečné zapnout si zobrazování skrytých a systémových souborů.

Nastavení hesla

V případě, že heslo zapomenete nebo máte pocit, že vám heslo do systémů FI (jak Windows, tak i unixových OS) nefunguje, nastavte si nové aplikací na ISu. Toto heslo bude platné na všech systémech FI.

Přístup přes FTP

Ke svému domovskému adresáři na fakultních Windows můžete vzdáleně přistupovat klasickým FTP klientem. Jméno serveru je akademos.fi.muni.cz, port 21, login a heslo je stejné jako pro stanice s Windows v učebnách či hale.

Přístup je povolen pouze ze sítě MU, stroje mimo tuto síť mohou využít VPN MU. Pro přenos jména a hesla je vyžadováno SSL (explicitní, pokud klient umožňuje volbu explicitní/implicitní), zbylá komunikace SSL využívat může, ale nemusí. Bezproblémová funkčnost je ověřena například u opensource klienta FileZilla.

Pokud někdo používá souborový manažer Altap Salamander (pro studenty MU dostupný zde, případně pro studenty FI zde), bude si muset doplnit knihovny libeay32.dll a libssl32.dll, například odtud (rozbalit a zkopírovat třeba do %systemroot%\system32 nebo k salamand.exe). Ani pak ale nebude možné použít zároveň aktivní režim a šifrování datového spojení, zřejmě jde o chybu v FTP pluginu (aktivní spojení ale není nezbytné, takže by tato chyba neměla být příliš na překážku).

Vzdálený přístup ke strojům pomocí Remote Desktop

V době, kdy studenti nemohou počítače využívat prezenčně, tedy ve všední dny od 22 do 7 hodin a o víkendech, se lze ke strojům titan01titan05 a sirene01sirene05 prostřednictvím služby Remote Desktop připojit vzdáleně. Připojení je povoleno ze strojů v CPS, z jiných strojů je nutné využít VPN MU. Možnosti připojení z různých OS jsou popsány zde, jen místo ate.fi.muni.cz je třeba zadat jméno stroje ve tvaru titan01.fi.muni.cz.

Studenti jsou povinni se ve všední dny po 7 hodině ráno z počítačů odhlásit. Správci si vyhrazují právo vzdálený přístup zakázat (např. v případě víkendového využití učebny k jiným účelům). V uvedené době také může probíhat údržba či restartování počítačů.