Co je Fithesis?

Fithesis je rodina LaTeXových dokumentových tříd pro sazbu závěrečných prací na fakultách Masarykovy univerzity. Uživateli umožní jednotně vysadit všechny potřebné povinné i nepovinné části stanovené v pokynech pro vypracování závěrečných prací na MU.

Aktuální verze: fithesis3

Aktuální verzí je třída fithesis3, vyvinutá Vítem Novotným v rámci bakalářské práce a projektu děkana pod supervizí Petra Sojky. Třída podporuje všechny fakulty MU, moderní sazební stroje XeTeX a LuaTeX, podporuje práci s metadaty formátu PDF, barevnou sazbu a obsahuje rozsáhlou technickou a uživatelskou dokumentaci v angličtině. Informace o třídě a soubory ke stažení naleznete na webové stránce projektu (v angličtině). Také jsou k dispozici šablony Overleaf pro rychlý start psaní práce v prohlížeči a vytvoření projektu v gitu.

Další informace

  • Sazba závěrečných prací v LaTeXu – Toto aktivně spravované tématické fórum ISu bylo založeno pro diskuzi ohledně sazby závěrečných prací pomocí fithesis. Můžete do něj zasílat kromě dotazů a připomínek k třídám fithesis i obecné dotazy týkající se sazby závěrečných prací v LaTeXu na MU.
  • Závěrečná práce The Form of Theses Written in LaTeX (v angličtině) – Text této bakalářské práce popisuje vznik třídy fithesis3. Bakalářská práce samotná byla připravena pomocí třídy fithesis3 a ilustruje její možnosti. Přílohy jsou pojaty jako uživatelská příručka pro použití třídy na jednotlivých fakultách MU.

Zastaralé verze

fithesis2

Třída fithesis2, vznikala od roku 2008 jako výstup bakalářské práce Stanislava Filipčíka. Oproti předchozí verzi třída ruší Latin2 jako výchozí kódování, upravuje vzhled mnoha typografických prvků a přidává podporu pro sazbu loga Fakulty sportovních studií.

Ke stažení

fithesis1

Původní třída fithesis1 vznikla roku 1998 jako výstup bakalářského projektu Daniela Marka. Jedná se o třídu scrreprt z balíku KOMASkript, která byla upravena pro účely přípravy závěrečných prací. Třída je zde uvedena jen pro úplnost, není v současné době vyvíjena, není pro ni poskytována podpora a její použití se důrazně nedoporučuje.

Ke stažení

Použití fithesis1 z DocBooku

Závěrečné práce Tvorba dokumentu v XML a Modernizace projektu xslt2 se zabývají modulem xslt, který je dostupný na UNIXových fakultních strojích, a který slouží k převodu formátu XML DocBook do mnoha koncových formátů, včetně výstupů LaTeXu s třídou fithesis1.