Co je Fithesis?

Fithesis je rodina LaTeXových dokumentových tříd pro sazbu závěrečných prací na fakultách Masarykovy univerzity. Uživateli umožní jednotně vysadit všechny potřebné povinné i nepovinné části stanovené v pokynech pro vypracování závěrečných prací na MU.

Aktuální verze: fithesis4

Aktuální verzí je třída fithesis4 vyvinutá Terezou Vrabcovou v rámci bakalářské práce pod supervizí Marie Staré, Vítka Novotného a Petra Sojky.

Třída podporuje jednotný vizuální styl Masarykovy Univerzity, přidává podporu pro Farmaceutickou fakultu, začleňuje aktuální požadavky jednotlivých fakult a slaďuje je s mezinárodními normami pro strukturu závěrečných prací a podobných dokumentů. Informace o třídě a soubory ke stažení naleznete na webové stránce projektu (v angličtině). Také jsou k dispozici šablony na službě Overleaf pro rychlý start psaní práce v prohlížeči.

Další informace

  • Sazba závěrečných prací v LaTeXu je aktivně spravované tématické fórum ISu, které bylo založeno pro diskuzi ohledně sazby závěrečných prací pomocí fithesis. Můžete do něj zasílat kromě dotazů a připomínek k třídám fithesis i obecné dotazy týkající se sazby závěrečných prací v LaTeXu na MU.
  • Závěrečná práce Updating the fithesis LaTeX templates to UVS MU (v angličtině) Terezy Vrabcové popisuje vznik třídy fithesis4. Bakalářská práce samotná byla připravena pomocí třídy fithesis4 a ilustruje její možnosti.

Zastaralé verze

fithesis3

Třída fithesis3 vznikala od roku 2015 jako výstup bakalářské práce Vítka Novotného. Oproti předchozí verzi třída podporuje všechny fakulty MU, moderní sazební stroje XeTeX a LuaTeX, podporuje práci s metadaty formátu PDF, barevnou sazbu a obsahuje rozsáhlou technickou a uživatelskou dokumentaci v angličtině.

Ke stažení

fithesis2

Třída fithesis2 vznikala od roku 2008 jako výstup bakalářské práce Stanislava Filipčíka. Oproti předchozí verzi třída ruší Latin2 jako výchozí kódování, upravuje vzhled mnoha typografických prvků a přidává podporu pro sazbu loga Fakulty sportovních studií.

Ke stažení

fithesis1

Původní třída fithesis1 vznikla roku 1998 jako výstup bakalářského projektu Daniela Marka. Jedná se o třídu rapport3 z balíku ntgclass, která byla upravena pro účely přípravy závěrečných prací. Třída je zde uvedena jen pro úplnost, není v současné době vyvíjena, není pro ni poskytována podpora a její použití se důrazně nedoporučuje.

Ke stažení

Použití fithesis1 z DocBooku

Závěrečné práce Tvorba dokumentu v XMLModernizace projektu xslt2 se zabývají modulem xslt, který je dostupný na UNIXových fakultních strojích, a který slouží k převodu formátu XML DocBook do mnoha koncových formátů, včetně výstupů LaTeXu s třídou fithesis1.