Úložiště a kvóty

Na unixových strojích jsou dostupná tato úložiště:

 • /home/login s domovským adresářem – je zálohované, nachází se na stroji home.fi.muni.cz a exportuje se na jiné stroje pomocí protokolů NFS a SMB,
 • /data/login s větším prostorem – není zálohované, je pomalejší než domovský adresář, je umístěno tamtéž a exportuje se stejně,
 • /var/spool/mail s poštou – je zálohované, Aisa i Anxur jej mají samostatné, na Anxurovi je bez diskové kvóty
 • /tmp a /var/tmp s dočasnými daty – nejsou zálohovaná, samostatné úložiště na Aise, Anxurovi, Auře a linuxových stanicích.

Viz také vzdálené připojování těchto úložišť, úložiště Windows nebo blogpost o řešení diskového úložiště home.fi.muni.cz.

Diskové kvóty

Kvóta omezuje místo zabírané na úložišti a také počet uložených souborů. Omezení pozůstává vždy z měkké kvóty, tvrdé kvóty a časového limitu. Po překročení měkké kvóty je uživateli nastaven časový limit (odklad), do jehož uplynutí může normálně pracovat. Po jeho vypršení není možné na daném úložišti vytvářet nové soubory nebo zvětšovat velikost souborům existujícím – je nutné smazat dostatečné množství dat a/nebo souborů a dostat se pod měkkou kvótu. Tvrdý limit nelze překročit vůbec.

Zjištění stavu kvót

Přehled nastavených limitů naleznete ve Fakultní administrativě. Pro aktuální využití kvóty viz příkaz quota:

aisa$ quota
Disk quotas for user login (uid 55555):
Filesystem    space  quota  limit grace files quota limit grace
/var/spool/mail 12K   147M  176M  0   2   50   100  0
/var/tmp     0K   1954M  3907M 0   0   50000 80000 0
/tmp       4K   1954M  3907M 0   2   50000 80000 0
/home/login   47408K 3907M  4883M 0   5841  160k  200k  0
/data/login   4K   97657M 144G  0   2   600k  700k  0

nymfeXY$ quota
Disk quotas for user login (uid 55555):
Filesystem    space  quota  limit grace files quota limit grace
/home/login   4882M* 3907M  4883M 6d   5841  160k  200k  0
/data/login   4K   97657M 144G  0   2   600k  700k  0

První čtyři číselné sloupce informují o aktuálním využití, měkké kvótě, tvrdé kvótě a odkladu pro zabírané místo. Další čtyři sloupce jsou totéž pro počet souborů. Nejčastěji vás bude zajímat řádek s /home/login.

V druhém příkladu vidíte překročenou kvótu: za překročeným číslem je uvedena hvězdička a ve sloupci grace je uveden odklad.

Při překročení kvóty

O překročení měkké kvóty informujeme automaticky jednou denně mailem a také při přihlášení do textového nebo grafického rozhraní stroje. Po překročení kvóty na aisa:/var/spool/mail je schránka s poštou eventuálně přesunuta do domovského adresáře a uživatel je o tom také informován zprávou.

Pokud je překročena kvóta na domovský adresář, grafické přihlášení může záhadně selhávat. Pokud však u domovského adresáře nenarážíte na tvrdou kvótu a nemáte vypršený odklad, zobrazí se vám upozornění na problém s kvótou a zároveň budete informováni mailem. Přihlášení přes textové rozhraní (Ctrl+Alt+Fn) nebo SSH by vám však mělo fungovat vždy.

Co zabírá nejvíce místa

Deset složek/souborů zabírajících nejvíce místa v domovském adresáři lze vypsat následovně:

$ du -hax ~ | sort -hr | head -n 10
7.7G  /home/login
2.4G  /home/login/mail
627M  /home/login/.ccache
414M  /home/login/prog
367M  /home/login/.cpanm
367M  /home/login/.cpanm/work
350M  /home/login/.Spotlight-V100
350M  /home/login/.Spotlight-V100/Store-V1
340M  /home/login/mail/misclass
323M  /home/login/.cpanm/work/1329993381.18167

Můžete také využít interaktivní nástroj ncdu:

$ ncdu -x ~

Jak uvolnit místo

Lze smazat některé nepotřebné soubory, komprimovat je, nebo je přesunout do (nezálohovaného) úložiště data s větší kvótou.

Příliš velké ~/.vscode-server nebo ~/.cache/JetBrains lze, zdá se, řešit přesunem na data a symbolickým odkazem. Třeba:

$ cd
$ # check that no process related to the software is running (where
$ # applicable – most likely on Aisa) and if so, kill them
$ ps ux
$ mv .vscode-server /data/$USER/
$ ln -s /data/$USER/.vscode-server . 

Velký adresář ~/Library/Developer/CoreSimulator je vhodné řešit podle návodu Jak používat XCode a iOS Simulator?.

Pokud vám du/ncdu hlásí výrazně méně využitého místa než quota, můžete mít své soubory v rámci úložiště v cizím adresáři nebo také může jít o smazané soubory stále otevřené běžícími procesy na některém fakultním stroji (viz ps ux).

Pokud si stále nevíte rady, kontaktujte nás.