V naší síti se setkáte s diskovými kvótami pro stroje s UN*Xovými OS a OS Windows.

Unix

Na UN*Xových strojích má každý uživatel kvótu:

 • na svazku /home/xlogin s domovským adresářem, který se aktuálně nachází na stroji home.fi.muni.cz a exportuje se pomocí protokolů NFS a SMB
 • na stroji aisa.fi.muni.cz na svazku /var/mail s poštou (netýká se zaměstnaneckých mailboxů na stroji anxur)
 • na strojích aisa.fi.muni.cz a anxur.fi.muni.cz na svazcích /tmp a /var/tmp pro dočasné soubory

Kvóta omezuje místo zabírané na disku a také počet uložených souborů. Omezení každého z těchto zdrojů je dáno měkkou kvótou, tvrdou kvótou a časovým limitem, jejichž význam je následující. Po překročení měkké kvóty je uživateli nastaven časový limit, do jehož uplynutí může normálně pracovat. Systém ho však upozorňuje na překročenou kvótu - je zaslán upozorňující mail a upozornění se také zobrazuje ve výpisu příkazu quota (viz dále). Po vypršení časového limitu je uživateli omezen přístup na svazek s překročenou kvótou (není možné vytvářet nové soubory a zvětšovat velikost souborům existujících), k obnovení přístupu musí uživatel smazat dostatečné množství dat a/nebo souborů. Tvrdý limit systém nedovolí překročit. Pokud by nějaká operace způsobila překročení tvrdého limitu, nedokončí se a skončí s chybou.

Zjištění stavu kvót

Všechny nastavené limity na svazcích naleznete ve Fakultní administrativě v části Můj účet - Přehled. Aktuální hodnoty obsazení a limity na místo a počet souborů na konkrétním stroji se dozvíte zadáním příkazu quota -v nebo také quota -vs pro přehlednější výpis číselných hodnot. Příklad:

aisa$ quota -v
Disk quotas for user xlogin (uid 5555):
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
/dev/mapper/vg0-tmp
          820 2000000 4000000       194  50000  80000
/dev/mapper/vg0-mail
           4 150000 180000        1   50   100
/dev/mapper/vg0-vartmp
           72 2000000 4000000        9  50000  80000
home.fi.muni.cz:/export/home/xblabla
        1912792 2000000 3000000      8717  80000 100000


nymfeXY$ quota -v
Disk quotas for user xlogin (uid 5555):
   Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
home.fi.muni.cz:/export/home/xnahoda/
        2100500* 2000000 3000000  6days   8718  80000 100000
aisa.fi.muni.cz:/var/mail/
           4 150000 180000        1   50   100

Na příkladech vidíme zjišťování kvóty na stroji aisa a nymfe. První tři sloupce jsou udávány v kilobajtech a poslední tři určují počty souborů. U aisy lze vidět kvóty pro svazky /tmp (/dev/mapper/vg0-tmp), /var/mail (/dev/mapper/vg0-mail), /var/tmp (/dev/mapper/vg0-vartmp) a pak pro home.fi.muni.cz:/export/home/xblabla.

Poslední zmíněný řádek je obvykle nejdůležitější, jelikož zobrazuje informace o kvótě na domovském adresáři, i když se zobrazuje login jiné osoby xblabla. To je způsobeno tím, že z jednoho fyzického stroje home jsou pomocí programu automounter jako samostatné svazky připojeny i domovské adresáře dalších přihlášených uživatelů a příkaz quota standardně vypisuje kvótu jenom pro prvý nalezený přípojný bod na jednom fyzickém zařízení. Takhle zobrazovaný údaj je tedy i navzdory mírně zavádějícímu popisu relevantní a skutečně udává kvótu pro domovský adresář aktuálního uživatele.

V druhém příkladu pak podobně vidíme nejprve kvótu na domovském adresáři (s jiným loginem ze stejných důvodů jak je popsáno výše) a kvótu na adresáři s mailboxem. Tenhle příklad také ukazuje, jak příkaz quota informuje o překročení kvóty. Za překročeným číslem je uvedena hvězdička a ve sloupci grace se zobrazuje běžící časový limit.

Při překročení kvóty

Při hrozícím překročení kvóty posíláme automaticky zprávu na fakultní adresu. Po překročení kvóty na svazku aisa:/var/mail je schránka s poštou přesunuta do domovského adresáře a uživatel je o tom také informován zprávou. Pokud je překročena kvóta na domovský adresář, pak přihlášení do systému pomocí grafických rozhraní může záhadným způsobem selhávat.

Jak zjistím, které soubory zabírají nejvíce místa

Přihlaste se na svůj účet (např. pomocí ssh) a v příkazové řádce spusťte:
$ du -kax | sort -n | tail -n 10
323316 ./.cpanm/work/1329993381.18167
340828 ./mail/misclass
350480 ./.Spotlight-V100/Store-V1
350488 ./.Spotlight-V100
367740 ./.cpanm/work
367820 ./.cpanm
414276 ./prog
627336 ./.ccache
2420912 ./mail
7762344 .

Tento příkaz vypíše použité místo v kB ve všech adresářích a souborech (i skrytých) v domovském adresáři, uspořádá je podle velikosti a vypíše 10 největších. V tomto případě bychom mohli smazat některé nepotřebné soubory:

$ rm -rf .ccache .cpanm/work

Výše uvedený příkaz du však nemusí vždy odhalit příčinu zaplněné kvóty. Ve výpisu se zobrazí jenom místo využité soubory v domovském adresáři, kvóta se však počítá přes celý adresář /home a rozhodující je přitom vlastník souboru. Jestli se údaje z výpisu příkazů quota a du výrazně liší, může to znamenat, že některé soubory vlastněné aktuálním uživatelem jsou umístěny v domovském adresáři jiného uživatele (nebo naopak). V takovém případě je potřeba vzpomenout si, kde mohou být umístěny, a případně požádat daného uživatele o zpřístupnění/odstranění souborů. Pokud jste vyzkoušeli zde uvedené možnosti a stále si nevíte rady, lze jako poslední možnost kontaktovat správce na adrese unix@fi.muni.cz.