Konfigurace serveru pyrrha.fi.muni.cz je: Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2220, 6GB RAM, diskový raid řadič 3ware Inc 9550SX, disky 2x700GB zapojeny v konfiguraci RAID1, 6x700GB a 8x930GB zapojeny v konfiguraci RAID10. Operační systém je Linux.

Na pyrrze je momentálně provozováno:

Pyrrha

(druhý pád Pyrrhy) -- dcera Titána Epiméthea a jeho manželky Pandéry, manželka Prométheova syna Deukalióna.

Podle řeckých mýtů se nejvyšší bůh Zeus dvakrát rozhodl vyhubit lidstvo. Poprvé hned na počátku své vlády, protože bylo slabé a nerozumné, takže se mu nezdálo k ničemu. Překazil mu to však Titán Prométheus, který přinesl lidem oheň a vzdělanost. Podruhé si to umínil, když se stal absolutním vládcem, a to pro změnu proto, že lidé se mu zdáli příliš mocní a rozumní, takže přestali ctít bohy. Tentokrát svůj úmysl splnil a seslal na svět potopu.

Prométheus, který zdědil po své matce Themidě věštecký dar, se o Diově rozhodnutí sice včas dozvěděl, ale neměl dost sil, aby mu zabránil. Nemohl-li zachránit celé lidstvo, postaral se, aby zachránil alespoň svého syna Deukalióna a jeho manželku Pyrrhu, kteří by pak svými potomky znovu zalidnili svět. Přikázal tedy Deukaliónovi, aby si postavil krytou loď, naložil do ní zásoby jídla, a když Zeus sešle na svět obrovský liják, aby do ní i s Pyrrhou vstoupil. Krátce nato nastala skutečně strašná průtrž mračen, vody z nebe se smíchaly s vodami z moře a celý svět zmizel pod hladinou rozbouřených vln. Devět dní a devět nocí trvala potopa živená Diovým deštěm. Pak začaly vody opadávat a loď s Deukaliónem a Pyrrhou přistála na vrcholku hory Parnassu.

Radost Deukalióna a Pyrrhy za záchrany se brzy změnila v smutek nad záhubou lidstva. Přesto přinesli Diovi děkovnou oběť za svou záchranu. To se nejvyššímu z bohů velice zalíbilo. Rozhodl se tedy ponechat je naživu a poslal k nim boha Herma se zprávou, že jim za jejich zbožnost splní jakékoli přání. ,,O jedno prosíme, veliký Herme, mocného Dia: ať opět osídlí tento svět lidmi!``

Zeus své slovo dodržel. Vyzval Deukalióna a Pyrrhu, aby šli nebojácně vpřed, neohlíželi se dozadu a aby házeli za sebe kosti matky země. Nejdřív stáli nad poněkud nejasnými Diovými slovy bezradně, pak ale přišla Pyrrha na to, že tím Zeus míní kameny, a jeho příkaz splnili. Z kamenů, které házel za sebe Deukalión, vznikli muži a z kamenů házených Pyrrhou se zrodily ženy. Zemi pak osídlili lidé nového rodu: lidé z kamene.

Tak tedy zahynulo staré a zrodilo se nové pokolení lidí. Podle jiné verze, pocházející však až z doby systematizace řeckých mýtů asi v 6.--5. století př. n. l., Deukalión a Pyrrha zalidnili svět méně zázračným způsobem: prostřednictvím svého syna Helléna, který se stal pak praotcem Hellénů, tj. Řeků.

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí