Tisk na FI

Tento článek popisuje možnosti tisku zaměstnanců a doktorských studentů FI. Studenti mohou využít Placený SUPO tisk v hale. Pro tisk mimo FI pokračujte na další tiskárny na MU.

Seznam tiskáren, na kterých máte povolený tisk, naleznete ve Fadminu → Můj účet → Přehled → Tiskárny. Pokud potřebujete přístup na další tiskárny, napište na unix@fi.muni.cz.

Návod na tisk ze svého operačního systému naleznete v jedné z následujících sekcí:

Seznam tiskáren

Jméno Umístění Hardware Poznámky CUPS Samba
copy2a blok A, 2. patro, kuchyňka Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy2a copy2a
lj2a blok A, 2. patro, kuchyňka HP LaserJet 600 M603 lj2a lj2a
copy3a blok A, 3. patro, kuchyňka Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy3a copy3a
lj3a blok A, 3. patro, kuchyňka HP LaserJet 600 M603 lj3a lj3a
lj-a302 blok A, 3. patro, A302, LaSArIS HP LaserJet 600 M603 lj-a302 lj-a302
copy4a blok A, 4. patro, kuchyňka Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy4a copy4a
lj4a blok A, 4. patro, kuchyňka HP LaserJet 600 M603 lj4a lj4a
lj-b010 blok B, přízemí, Správa budov OKI C531dn lj-b010 lj-b010
lj2b blok B, 2. patro, kuchyňka HP LaserJet P3015 lj2b lj2b
lj3b blok B, 3. patro, kuchyňka HP LaserJet P4515x lj3b lj3b
copy4b blok B, 4. patro UTAX CDC1725 multifunkční barevná tiskárna/kopírka (copy4b-a3 = tisk na A3, *-g = odstíny šedi) copy4b copy4b
lj4p blok B, 4. patro, u kopírky HP LaserJet P4015x lj4p lj4p
copy5b blok B, 5. patro UTAX CDC1945 multifunkční barevná tiskárna/kopírka (copy5b-a3 = tisk na A3, *-g = odstíny šedi) copy5b copy5b
copy4c blok C, 4. patro Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka (copy4c-a3 = tisk na A3) copy4c copy4c
lj4c blok C, 4. patro, u kopírky HP LaserJet 600 M603 lj4c lj4c
copy5c blok C, 5. patro Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy5c copy5c
lj5c blok C, 5. patro, u kopírky HP LaserJet 600 M603 lj5c lj5c

Tisk z Windows

Tisknout lze dvěma způsoby:

 • sdílení tiskáren přes Sambu – lze tisknout i na WiFi
 • tiskový server CUPS – nutnost mít na PC stejný login jako fakultní, pouze při připojení Ethernetovým kabelem

Sdílení tiskáren přes Sambu

Stáhněte si instalátor ze seznamu tiskáren, sloupec "Samba". Spuštěním se přidá nová tiskárna a nainstalují se příslušné ovladače.

Na takto nainstalovanou tiskárnu můžete tisknout i z WiFi sítí Eduroam nebo wlan_fi.

Tiskový server CUPS

 • Na stroji, ze kterého tisknete, musíte mít stejný login, jako je Váš fakultní.
 • Stroj musí být připojen k síti Ethernovým kabelem a musí být z něho povolen tisk. Pokud si přejete povolit tisk ze svého stroje, napište na unix@fi.muni.cz.
 • Stáhněte si instalátor ze seznamu tiskáren, sloupec "CUPS". Spuštěním se přidá nová tiskárna a nainstalují se příslušné ovladače.

Poznámka: Neplést login s tzv. display name (jméno účtu), které se zobrazuje např. v nabídce Start. To můžete nechat beze změny.

Pro změnu přihlašovacího jména (loginu) proveďte tyto kroky + restart PC:

 • Skrze GUI: Na ploše klikněte pravým na ikonu Tento Počítač | My Computer | This PC → spravovat | manage → Lokální uživatelé a skupiny | Local Users and Groups → Uživatelé | Users → pravým na daný login a Přejmenovat | Rename
 • Skrze příkazovou řádku s admin právy: wmic useraccount where name='AktuálníLogin' rename NovýLogin
Manuální přidání tiskárny

Při instalaci je potřeba nainstalovat ovladače tiskárny vlastními silami, dle konkrétního typu tiskárny viz sekce Seznam tiskáren.

Start → Devices and Printers → Add a Printer → Add a network, wireless or Bluetooth printer → The printer that I want isn't listed → Select a shared printer by name (umístění a pojmenování se může v různých verzích Windows mírně lišit). A do políčka pro název tiskárny zadejte http://print.fi.muni.cz:631/printers/ a název tiskárny, např. lj4b nebo lj5c. Výsledný řetězec může tedy vypadat například takto: http://print.fi.muni.cz:631/printers/lj3b.

Tisk z macOS

 • Na stroji, ze kterého tisknete, musíte mít stejný login, jako je Váš fakultní.
 • Stroj musí být připojen k síti Ethernovým kabelem a musí být z něho povolen tisk. Pokud si přejete povolit tisk ze svého stroje, napište na unix@fi.muni.cz.

Přidat novou tiskárnu lze přes System Preferences → Print & Scan a v zobrazeném okně pod seznamem existujících tiskáren vytvořit další tlačítkem plus. Následně je potřeba vyplnit konfiguraci v kartě IP, například pro lj3b-duplex:

 • Address: print.fi.muni.cz
 • Protocol: IPP
 • Queue: printers/lj3b-duplex
 • Name: Tisk lj3b duplexně
 • Use: Generic PostScript Printer

V případě, že jde o duplexní frontu, je po zadání a potvrzení těchto údajů nutné zvolit Duplex Printing Unit.

Tisk z Linuxu

Stroj musí být připojen k síti Ethernovým kabelem a musí být z něho povolen tisk. Pokud si přejete povolit tisk ze svého stroje, napište na unix@fi.muni.cz.

Je nezbytné mít nainstalován tiskový systém CUPS. Po instalaci CUPSu je potřeba do souboru /etc/cups/client.conf na samostatný řádek přidat (či upravit existující) položku ServerName:

ServerName print.fi.muni.cz

Tisk a uživatelské jméno

Tiskové úlohy musí být zasílány z uživatelského účtu, kterého login je shodný s vaším fakultním loginem. Proto doporučujeme obecně pracovat pod účtem s fakultním loginem.

V ostatních případech lze tisk alternativně realizovat vytvořením pomocného účtu s fakultním loginem a následně z příkazové řádky spouštět programy, ze kterých se má tisknout, buď přes gksudo:

mujlogin$ gksudo -u xlogin libreoffice &

nebo v případě, že máte na svém stroji nainstalován a funkční SSH server, pomocí ssh:

mujlogin$ ssh -CY xlogin@localhost
xlogin$ libreoffice &

Tisk z příkazové řádky

Základní příkazy:

 • Tisk: lpr -Ptiskárna soubor1 soubor2 ...
 • Výpis obsahu tiskové fronty: lpq -Ptiskárna
 • Zrušení tiskového úlohy: lprm -Ptiskárna identifikace_úlohy

Příklad:

anxur$ lpr -Plj2b soubor.pdf
anxur$ lpq -Plj2b
lj2b is ready and printing
Rank  Owner  Job   File(s)             Total Size
active xdufka 224   soubor.pdf           1024 bytes
anxur$ lprm -Plj2b 224

Detailněji o lpr (jednotlivé parametry lpr je obvykle možné zadávat i zaráz v jednom příkazu):

 • Vynucení formátu papíru (viz také tipy níže): lpr -o media=a5 soubor
 • Vynucení duplexního tisku (otočení přes delší stranu listu): lpr -o sides=two-sided-long-edge soubor
 • Vynucení duplexního tisku (otočení přes kratší stranu listu): lpr -o sides=two-sided-short-edge soubor
 • Více (zmenšených) stran dokumentu na stranu: lpr -o number-up=4 soubor
 • Tisk ve třech kopiích: lpr -#3 soubor
 • ... úplný výčet obecně použitelných voleb naleznete zde

Tipy pro tisk z Linuxu

Automatické sešití listů při tisku

Odpovídajícím parametrem lpr jsou pro copy4b, copy5b:

-o KCStaple=UpperLeft|UpperRight

pro copy5c, copy2a:

-o Staple=1Staple(Left)|1Staple(Right)

Tisknete-li více kopií pomocí parametru -#n, je také potřeba doplnit parametr -o Collate=true.

Nastavení implicitní tiskárny

Abyste nemuseli neustále zadávat parametr -Pnázev_tiskarny, můžete si nastavit implicitní tiskárnu pomocí příkazu lpoptions -d název_tiskárny. Například příkaz lpoptions -d lj4p-duplex nastaví implicitní tiskárnu na lj4p-duplex.

Přímý (raw) tisk

Ke každé tiskárně existuje virtuální fronta, přes kterou se úlohy posílají bez mezizpracování tiskovým serverem přímo na tiskárnu. Název této fronty je odvozen od systémového jména tiskárny, stačí pouze přidat příponu -raw. Případně použít parametr -o raw u lpr. Např. tedy lpr -Plj2b -o raw soubor.ps či lpr -Plj2b-raw soubor.ps.

Locales a tisk textových souborů

Pro správný výstup textových souborů s diakritikou je nutné mít adekvátně nastaveny locales, konkrétně proměnné prostředí LANG a LC_MESSAGES (podle verze CUPSu, jistotou je správné nastavení obou proměnných). Kupříkladu pro soubor obsahující české znaky v kódování ISO-8859-2 je korektní nastavení:

LANG=cs_CZ.ISO8859-2
LC_MESSAGES=cs_CZ.ISO8859-2

nebo

LANG=en_US.ISO8859-2
LC_MESSAGES=en_US.ISO8859-2

apod.

Nefunkční tisk z prohlížečů Mozilla/Firefox; dokumenty určené pro formát papíru "letter"

Obzvláště tiskárny ve 4. patře budovy B mají tendenci nevytisknout korektně úlohu zadanou z prohlížeče Mozilla či Firefox, pokud v tiskovém dialogu (Ctrl+P) v nastavení tiskárny (Properties) explicitně nezvolíte velikost papíru jako A4. Tento úkon může rovněž pomoci při nefunkčním tisku dokumentů, které jsou psány ve formátu "letter". Pokud zadáváte úlohu z shellu, připojte za příkaz lpr parametr -o media=a4.

Problémy s psutils

Pokud chcete tisknout více stránek na jednu, tak nepoužívejte psnup, ale použijte parametr -o number-up=počet. Program psnup negeneruje korektní Postscript a můžete narazit na problémy při následném duplexním tisku. Pokud z nějakého důvodu už Postscript který prošel psnup máte, tak jej můžete zkusit překonvertovat programem ps2ps (dostupný např. na aise v modulu gs) na korektní Postscript nebo ps2pdf na PDF.

Pokud převod s pomocí ps2ps vygeneruje dokument, který je oproti originálu nevzhledný, můžete se pokusit původní Postscript opravit následujícím příkazem (názvy souborů vstupni.ps a vystupni.ps nahraďte odpovídajícími názvy):

$ sed 's/^%%BeginProcSet/%%Page: 1/;/^%%EndProcSet/d' vstupni.ps >
vystupni.ps
Tisk A3 na copy4b

Při tisku dokumentů formátu A3 na obecných frontách uvedených tiskáren může tisk zůstat čekat na výběr správného zásobníku papíru na displeji, protože uvedené tiskárny neumí automaticky vybrat/změnit zásobník na A3 dle rozměrů tisknutého dokumentu.

Tento problém lze řešit několika způsoby: můžete použít -a3 frontu tiskárny, kde je správný zásobník nastaven nebo ručně nastavit v tiskovém dialogu kromě formátu papíru A3 použití zásobníku "Cassette 2". V případě tisku lze analogicky použít A3 frontu nebo specifikovat následovné přepínače:

-o media=a3 -o InputSlot=PF700B
Problémy s oboustranným Landscape tiskem

U některých tiskáren (například copy5c, copy2a) se při tisku některých Landscape PDF/PS dokumentů (například prezenční listiny ISu) oboustranně tiskne obsah všech stránek počínaje druhou otočen o devadesát stupňů vůči papírovému médiu a tím taky dochází k ořezání tisku. Problém lze obejít modifikací PS dokumentu Perlovým skriptem psmangle.pl. Pokud chcete tisknout PDF dokument, je potřeba na něj nejdříve aplikovat nástroj typu pdf2ps.

Tento problém se netýká jednostranných tisků nebo oboustranných Portrait tisků. Také se netýká tisku přes IS, kde je korekce aplikována automaticky.