Tisk na FI

Obsah

Obecně

Právo na přístup k tiskárnám mají zaměstnanci a doktorští studenti FI. Jednotlivé uživatelské stanice nepřistupují přímo k tiskárnám, ale k tiskovému serveru (podrobnosti níže).

Pro úspěšný tisk musí být ve fakultním tiskovém systému jednak povolen tisk pod vaším fakultním loginem na požadovanou tiskárnu a zároveň také přijímání tiskových požadavků z vašeho stroje. Proto je tisk povolen jen z pevné IP adresy na Fakultě informatiky (připojení ethernetovým kabelem). Seznam tiskáren, na kterých máte povolený tisk, naleznete na Fadminu v Přehledu vašeho účtu. Pokud potřebujete získat přístup k některé nové tiskárně nebo tisknout z nové IP adresy, ozvěte se na unix@fi.muni.cz a autorizující záznam(y) vám bude obratem zřízen (s trvalou platností).

Pozor, tiskovou úlohu je potřeba zadat pod vaším fakultním loginem, jinak nebudete moci tisknout. Při tisku ze svého stroje toho nejsnáze docílíte přihlášením pod účtem, jehož jméno je s vaším fakultním loginem shodné.

Tisk je automaticky povolen ze strojů Aisa, Anxur a Ate.

Seznam tiskáren

Jméno Umístění Hardware Poznámky Win
copy2a blok A, 2. patro, kuchyňka Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy2a
lj2a blok A, 2. patro, kuchyňka HP LaserJet 600 M603 lj2a
copy3a blok A, 3. patro, kuchyňka Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy3a
lj3a blok A, 3. patro, kuchyňka HP LaserJet 600 M603 lj3a
lj-a302 blok A, 3. patro, A302, LaSArIS HP LaserJet 600 M603 lj-a302
copy4a blok A, 4. patro, kuchyňka Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy4a
lj4a blok A, 4. patro, kuchyňka HP LaserJet 600 M603 lj4a
copy5a blok A, 5. patro, kuchyňka UTAX CDC1725 multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy5a
lj-b010 blok B, přízemí, Správa budov OKI C531dn lj-b010
lj2b blok B, 2. patro, kuchyňka HP LaserJet P3015 lj2b
lj3b blok B, 3. patro, kuchyňka HP LaserJet P4515x lj3b
copy4b blok B, 4. patro UTAX CDC1725 multifunkční barevná tiskárna/kopírka (copy4b-a3 = tisk na A3, *-g = odstíny šedi) copy4b
lj4p blok B, 4. patro, u kopírky HP LaserJet P4015x lj4p
copy5b blok B, 5. patro UTAX CDC1945 multifunkční barevná tiskárna/kopírka (copy5b-a3 = tisk na A3, *-g = odstíny šedi) copy5b
copy4c blok C, 4. patro Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka (copy4c-a3 = tisk na A3) copy4c
lj4c blok C, 4. patro, u kopírky HP LaserJet 600 M603 lj4c
copy5c blok C, 5. patro Triumph-Adler 4505ci multifunkční barevná tiskárna/kopírka copy5c
lj5c blok C, 5. patro, u kopírky HP LaserJet 600 M603 lj5c

Každá tiskárna podporuje duplexní tisk (pokud není řečeno jinak). Tuto funkci lze využít buď standardně možnostmi programu, ze kterého tisk iniciujete, anebo odesláním (jednostranné) tiskové úlohy na virtuální tiskárnu jménem XY-duplex (otočení listu přes delší stranu), resp. XY-duplex-top (otočení listu přes kratší stranu), kde XY je systémové jméno některé tiskárny v předchozí tabulce.

Příklady možných názvů front: lj2b, copy5c-duplex, copy4b-g-duplex, copy5c-a3-g-duplex-top.

Tisk z Windows

Přidat novou tiskárnu lze dvěma způsoby:
 • Skrze stažení a spuštění automatického exe instalátoru, který je dostupný pro každou tiskárnu v sekci Seznam tiskáren pod logem Windows.
 • Ručně, přes Start -> Devices and Printers -> Add a Printer -> Add a network, wireless or Bluetooth printer -> The printer that I want isn't listed -> Select a shared printer by name (umístění a pojmenování se může v různých verzích Windows mírně lišit). A do políčka pro název tiskárny zadejte http://print.fi.muni.cz:631/printers/ a název tiskárny, např. lj4b nebo lj5c. Výsledný řetězec může tedy vypadat například takto: http://print.fi.muni.cz:631/printers/lj3b.
  Při instalaci je potřeba nainstalovat ovladače tiskárny vlastními silami, dle konkrétního typu tiskárny viz sekce Seznam tiskáren. V posledním kroku instalačního průvodce je možné zvolit tiskárnu jako výchozí, zaškrtnutím Set as the default printer.

Po přidání je možné tisknout ze všech aplikací, které tisk podporují. Tento tisk je poté odeslán na vybranou tiskárnu, kterých může být přidáno libovolné množství. Pouze jedna však může být výchozí.

Pozor, tisk musí být povolen jak pro stroj, tak pro váš fakultní login, viz sekce Obecně. Z toho důvodu je nutné, aby se vaše přihlašovací jméno (login) shodovalo s vaším fakultním!
Pozn.: Neplést login s tzv. display name (jméno účtu), které se zobrazuje např. v nabídce start. To naopak můžete nechat beze změny.

Pro změnu přihlašovacího jména (loginu) proveďte tyto kroky + restart PC:

 • Skrze GUI:
  Na ploše klikněte pravým na ikonu Tento Počítač | My Computer | This PC -> spravovat | manage -> Lokální uživatelé a skupiny | Local Users and Groups -> Uživatelé | Users > pravým na daný login a Přejmenovat | Rename
 • Skrze příkazovou řádku s admin právy:
  wmic useraccount where name='AktuálníLogin' rename NovýLogin

Tisk z OS X

Přidat novou tiskárnu lze přes System Preferences -> Print & Scan a v zobrazeném okně pod seznamem existujících tiskáren vytvořit další tlačítkem plus. Následně je potřeba vyplnit konfiguraci v kartě IP, například pro lj3b-duplex:

 • Address: print.fi.muni.cz
 • Protocol: IPP
 • Queue: printers/lj3b-duplex
 • Name: Tisk lj3b duplexně
 • Use: Generic PostScript Printer

V případě, že jde o duplexní frontu, je po zadání a potvrzení těchto údajů nutné zvolit Duplex Printing Unit.

Tisk z unixu

Předně je nezbytné mít nainstalován tiskový systém CUPS. Pokud nepoužíváte nějakou exotickou verzi unixu/linuxové distribuce, bude tento software ve vašem systému snadno dostupný. Po instalaci CUPSu stačí jen do souboru /etc/cups/client.conf na samostatný řádek přidat (či upravit existující) položku ServerName:

ServerName print.fi.muni.cz

Nyní by všechny tiskuschopné programy měly standardně s tiskárnami moci pracovat. Pokud si nastavení CUPSu provést sami netroufáte, napište na unix@fi.muni.cz a my vám počítač nakonfigurujeme.

Tisk z jiného loginu

Tiskové úlohy musí být zasílány z uživatelského účtu, kterého login je shodný s vaším fakultním loginem. Proto doporučujeme obecně pracovat pod účtem s fakultním loginem.

V ostatních případech lze tisk alternativně realizovat vytvořením pomocného účtu s fakultním loginem a následně z příkazové řádky spouštět programy, ze kterých se má tisknout, buď přes gksudo:

mujlogin$ gksudo -u xlogin libreoffice &

nebo v případě, že máte na svém stroji nainstalován a funkční SSH server, pomocí ssh:

mujlogin$ ssh -CY xlogin@localhost
xlogin$ libreoffice &

Tisk z příkazové řádky

Základní příkazy:

 • Tisk: lpr -Ptiskárna soubor1 soubor2 ...
 • Výpis obsahu tiskové fronty: lpq -Ptiskárna
 • Zrušení tiskového úlohy: lprm -Ptiskárna identifikace_úlohy

Příklad:

anxur$ lpr -Plj2b soubor.pdf
anxur$ lpq -Plj2b
lj2b is ready and printing
Rank  Owner  Job   File(s)             Total Size
active xdufka 224   soubor.pdf           1024 bytes
anxur$ lprm -Plj2b 224

Detailněji o lpr (jednotlivé parametry lpr je obvykle možné zadávat i zaráz v jednom příkazu):

 • Vynucení formátu papíru (viz také tipy níže): lpr -o media=a5 soubor
 • Vynucení duplexního tisku (otočení přes delší stranu listu): lpr -o sides=two-sided-long-edge soubor
 • Vynucení duplexního tisku (otočení přes kratší stranu listu): lpr -o sides=two-sided-short-edge soubor
 • Více (zmenšených) stran dokumentu na stranu: lpr -o number-up=4 soubor
 • Tisk ve třech kopiích: lpr -#3 soubor
 • ... úplný výčet obecně použitelných voleb naleznete zde

Tipy pro tisk z unixu

Automatické sešití listů při tisku

Odpovídajícím parametrem lpr jsou pro copy5a, copy4b, copy5b:

-o KCStaple=UpperLeft|UpperRight
pro copy5c, copy2a:
-o 'Staple=1Staple(Left)|1Staple(Right)'

Tisknete-li více kopií pomocí parametru -#n, je také potřeba doplnit parametr -o Collate=true.

Nastavení implicitní tiskárny

Abyste nemuseli neustále zadávat parametr -Pnázev_tiskrny, můžete si nastavit implicitní tiskárnu pomocí příkazu lpoptions -d název_tiskárny. Například příkaz lpoptions -d lj4p-duplex nastaví implicitní tiskárnu na lj4p-duplex.

Přímý (raw) tisk

Ke každé tiskárně existuje virtuální fronta, přes kterou se úlohy posílají bez mezizpracování tiskovým serverem přímo na tiskárnu. Název této fronty je odvozen od systémového jména tiskárny, stačí pouze přidat příponu -raw. Případně použít parametr -o raw u lpr. Např. tedy lpr -Plj2b -o raw soubor.ps či lpr -Plj2b-raw soubor.ps.

Locales a tisk textových souborů

Pro správný výstup textových souborů s diakritikou je nutné mít adekvátně nastaveny locales, konkrétně proměnné prostředí LANG a LC_MESSAGES (podle verze CUPSu, jistotou je správné nastavení obou proměnných). Kupříkladu pro soubor obsahující české znaky v kódování ISO-8859-2 je korektní nastavení:

LANG=cs_CZ.ISO8859-2
LC_MESSAGES=cs_CZ.ISO8859-2

nebo

LANG=en_US.ISO8859-2
LC_MESSAGES=en_US.ISO8859-2

apod.

Nefunkční tisk z prohlížečů Mozilla/Firefox; dokumenty určené pro formát papíru "letter"

Obzvláště tiskárny ve 4. patře budovy B mají tendenci nevytisknout korektně úlohu zadanou z prohlížeče Mozilla či Firefox, pokud v tiskovém dialogu (Ctrl+P) v nastavení tiskárny (Properties) explicitně nezvolíte velikost papíru jako A4. Tento úkon může rovněž pomoci při nefunkčním tisku dokumentů, které jsou psány ve formátu "letter". Pokud zadáváte úlohu z shellu, připojte za příkaz lpr parametr -o media=a4.

Problémy s psutils

Pokud chcete tisknout více stránek na jednu, tak nepoužívejte psnup, ale použijte parametr -o number-up=počet. Program psnup negeneruje korektní Postscript a můžete narazit na problémy při následném duplexním tisku. Pokud z nějakého důvodu už Postscript který prošel psnup máte, tak jej můžete zkusit překonvertovat programem ps2ps (dostupný např. na aise v modulu gs) na korektní pPstscript nebo ps2pdf na PDF.

Pokud převod s pomocí ps2ps vygeneruje dokument, který je oproti originálu nevzhledný, můžete se pokusit původní Postscript opravit následujícím příkazem (názvy souborů vstupni.ps a vystupni.ps nahraďte odpovídajícími názvy):

$ sed 's/^%%BeginProcSet/%%Page: 1/;/^%%EndProcSet/d' vstupni.ps >
vystupni.ps

Tisk A3 na copy4b a copy5a

Při tisku dokumentů formátu A3 na obecných frontách uvedených tiskáren může tisk zůstat čekat na výběr správného zásobníku papíru na displeji, protože uvedené tiskárny neumí automaticky vybrat/změnit zásobník na A3 dle rozměrů tisknutého dokumentu.

Tento problém lze řešit několika způsoby: můžete použít -a3 frontu tiskárny, kde je správný zásobník nastaven nebo ručně nastavit v tiskovém dialogu kromě formátu papíru A3 použití zásobníku "Cassette 2". V případě tisku lze analogicky použít A3 frontu nebo specifikovat následovné přepínače:

-o media=a3 -o InputSlot=PF700B

Problémy s oboustranným Landscape tiskem

U některých tiskáren (například copy5c, copy2a) se při tisku některých Landscape PDF/PS dokumentů (například prezenční listiny ISu) oboustranně tiskne obsah všech stránek počínaje druhou otočen o devadesát stupňů vůči papírovému médiu a tím taky dochází k ořezání tisku. Problém lze obejít modifikací PS dokumentu Perlovým skriptem psmangle.pl. Pokud chcete tisknout PDF dokument, je potřeba na něj nejdříve aplikovat nástroj typu pdf2ps.

Tento problém se netýká jednostranných tisků nebo oboustranných Portrait tisků. Také se netýká tisku přes IS, kde je korekce aplikována automaticky.