Aura

Server aura.fi.muni.cz je dostupný zaměstnancům a studentům FI pro dlouhodobější nebo náročnější výpočty. Přístup na stroj vzniká automaticky zaměstnancům FI a PhD studentům; ostatním studentům jen pro studijní a výzkumné účely na žádost vedoucího bakalářské nebo diplomové práce, apod.

Způsob práce

V současné době neuvažujeme o zavedení frontového systému pro dlouhodobě běžící úlohy. Postačí, když dlouhodobě běžící procesy spustíte se sníženou prioritou (v rozsahu 10-19, 19 je nejnižší). Dlouhodobě běžícími procesy se rozumí ty, které běží déle než hodinu. Provedete to například příkazem nice ./váš_program. Dále můžete omezit program na použití jen některých procesorů příkazem taskset. Příklad spuštění s minimální prioritou na 11. až 15. procesoru:

nice -n 19 taskset -c 10-14 ./váš_program

Pro změnu priority už běžícího procesu lze použít příkaz renice, který lze aplikovat na vlákna, procesy nebo skupiny procesů (viz manuálová stránka příkazu). Je však potřeba myslet na to, že proces může běžet ve více vláknech, a změna priority pro jeden proces může změnit prioritu jenom jednoho vlákna. Výpis všech vláken mých procesů včetně priority lze získat například následovným příkazem:

ps x -Lo pgid,pid,tid,user,nice,tty,time,args

Krátkodobé procesy nebo interaktivní ladění vašich programů můžete provádět pod normální prioritou.

V případě, že váš proces nebude dodržovat omezení na prioritu a bude využívat velké množství výpočetního výkonu, bude v rámci předcházení omezování ostatních uživatelů všem vaším procesům nastavena nejnižší priorita 19. U opakovaného nebo vážnějšího porušování tohoto pravidla vám může být dočasně zablokován fakultní účet.

Teprve v případě vyššího zájmu o služby výpočetního serveru zavedeme frontový systém, kde si uživatel bude moci i předem určit, kolik procesorů a paměti jeho úloha využije, a odhadnout, jak dlouho poběží.

Diskové kapacity

Pro dočasná data, která by měla být rychle lokálně dostupná, jsou k dispozici adresáře /tmp a /var/tmp na rychlém RAID-10 svazku. Chcete-li využívat tento prostor, ukládejte si svá data do adresáře se svým loginem. Počítejte však s tím, že tady uložená starší data jsou automaticky promazávána (u /tmp při stáří v řádu dnů, u /var/tmp v řádu měsíců). Kromě toho může uživatel využívat svůj fakultní domovský adresář. Je třeba si na Fakultní administrativě povolit jeho exportování pro server Aura protokolem NFS.

Hardwarová konfigurace

Server Aura nyní běží na platformě HP DL980 G7 v konfiguraci:

  • 8 osmijádrových 64-bitových procesorů Intel Xeon X7560 2.26 GHz (celkem 64 jader).
  • 448 GiB DDR3 RAM
  • Gigabitové ethernetové připojení
  • 8 disků o kapacitě 300 GB, 10k RPM, zapojené v HW RAID-10, tedy 1.2 TB logické kapacity

Softwarová konfigurace

Na serveru je nainstalován Linux - distribuce Red Hat Enterprise Linux 6. K dispozici je i fakultní software pro 64-bitový a 32-bitový Linux ve stromu /packages.