Okruh Společenské aspekty informatiky

Podokruhy:
  • Podokruh, kterého se otázka týká se typicky zaměřuje na některou z oblastí jako právní aspekty, vzdělávání, přístup a tvorba informací, bezpečnost a ochrana soukromí, knihovny, veřejná správa, kultura, filozofie-futurologie

Název podokruhu

Anotace:
Student zvládne dopad rozvoje technických a organizačních prostředků spojených s rozvojem informatiky, výpočetní techniky a digitálních komunikací na vybranou oblast.

Osnova:
Informační společnost a její projevy ve zvolené oblasti. Pokud je to možné, je volena oblast související s tématem disertační práce nebo na ně nějak vhodně navazující či doplňující.

Základní studijní materiál:
Vymezení studijní literatury bude stanoveno případ od případu v závislosti na tématu. Typicky se jedná o monografickou publikaci z poslední doby, která se tématu týká.

Zkoušející: prof. Jiří Zlatuška, prof. Miloš Dokulil

Další doporučená literatura:
V souvisejících oblastech jsou zpravidla k dispozici další informace nebo případové studie na webu či v další literatuře