translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

1. Registrace

Doba registrace na dálku bude od 21. července do 28. července 2021

Zápisem do studia jste se stali studentem Masarykovy univerzity.

Pokud se nezapsáte do stanoveného termínu nebo se do 5 dnů po datu registrace řádně neomluvíte, je toto chování vnímáno jako projev vůle nestát se studentem.
2. Informační systém a karta ISIC

Téměř všechny administrativní problémy, které můžete vyřešit online - prostřednictvím našeho Informační systém ( IS ) .

Každý student má v IS elektronickou schránku - e-mail.

Každý student MU musí mít univerzitní studentský průkaz (ISIC) .

3. Začátek studia a univerzitní kalendář

Univerzitní kalendář je zveřejněn tady . Podzimní výuka začíná 13. září 2021 .

Registrace povinných a povinně volitelných předmětů podle doporučených studijních plánů probíhá do 8. srpna 2021.

Rozvrh kurzu se zobrazí 4. září 2021.

Zápisy do seminárních skupin začnou 6. září 2021 od 17:00 .

Zápis do studie

Registrace je online od 21. 7. do 28. 7. 2021 až do konce vaše online aplikace .

Přihlášení osobně
V případě, že se student ve stanovené době registrace nezapsá online, je možné se zaregistrovat osobně 6. září 2021.

Kroky pro správnou registraci:

Jak provést online registraci

  1. Jít do vaše online aplikace a klikněte na tlačítko „Zaregistrovat se do studia“.
  2. Kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se do studií“ vyjadřujete souhlas s registrací do studií a potvrzujete, že heslo, které vám bylo přiděleno, uchováte v tajnosti a pod vaší kontrolou.
  3. Bude vám přiděleno univerzitní číslo (tzv. UČO). Pro přihlášení k účtu budete používat své univerzitní číslo (UČO) Informační systém MU a další univerzitní aplikace.
  4. Přihlaste se do Informační systém MU pomocí svého univerzitního čísla (UČO). Při prvním přihlášení nastavíte primární heslo.
  5. Po nastavení nového primárního hesla se na přední stránce zobrazí varování, že je stále potřeba ověřit vaši identitu (čtěte níže).

Ověření vaší identity

  1. Klepněte na tady a přihlaste se do informačního systému MUNI (pokud ještě nejste přihlášeni).
  2. Uskutečněte krátký videohovor. Během tohoto videohovoru budete muset předložit své ID.
  3. Zkontrolujeme vaši identitu.
  4. Obdržíte e-mailové upozornění, že ověření vaší identity bylo úspěšné.

Ověření vaší identity proveďte co nejdříve, bez toho si nemůžete stáhnout elektronické potvrzení studie.

Fotka pro ISIC

Všechny informace o vytváření / nahrávání fotografií najdete na: Focení

Vaše fotografie je nezbytná pro přípravu vaší ISIC karty.

Oddělení pro doktorská a mezinárodní studia
e-mailem: admission@fi.muni.cz