ERASMUS+ Evropa na FI MU

Studijní pobyty

Tento program umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Studenti jsou na zahraničních institucích zproštěni placení školného. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je od 3 do 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.

Výběrové řízení pro studijní pobyty na akademický rok 2021/22

Oddělení zahraničních záležitostí vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/22 pro pobyty na jaře 2022.

Přihlášky je možno podávat na následující univerzity:

 • Saarland University
 • Free University of Bozen-Bolzano
 • University of Jyväskylä
 • University of Pavia
 • Comenius University
 • Dresden University of Technology
 • University Potsdam
 • University of Vienna
 • Vienna University of Technology
 • Johannes Kepler University Linz
 • University of Porto - Faculty of Economy
 • University of Porto - Faculty of Engineering
 • KU Leuven
 • Juraj Dobrila University of Pula
 • University of Calabria
 • Graduate School of Computer Science (EPITA)
 • Free Univeristy of Berlin
 • Abo Akademi University
 • Ca' Foscari University of Venice
 • Karlsruhe Institute of Technology
 • University of Luxemburg
 • University of Salerno
 • Radboud University (jen PhD)
 • University of Pécs
 • University of Salzburg
 • ISEN Toulon
 • INSA Centre Val de Loire
 • University of Valencia
 • Rheinishe F. Willhelms Universit of Bonn
 • University of Cagliari
 • Politehnica University of Bucharest
 • University of Ulm

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS (vyberte Erasmus+ studijní pobyty). Motivační dopis a certifikát z cizího jazyka vkládejte jako přílohy k přihlášce. Přihláška je pro FI otevřena 3. – 31. května 2021.

Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit, musí doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 (jazykový certifikát, absolvování VB001 – výpis z ISu, maturitní vysvědčení s uvedenou úrovní, potvrzení o studiu/absolvování kurzu na dané úrovni).

FI provádí výběr studentů podle následujících kritérii:

 • Studijní prospěch
 • Znalost cizího jazyka
 • Motivační dopis v AJ (rozsah 1/2 – 1 strana A4) s důrazem na předměty, které chcete v zahraničí studovat
 • Posouzení oborového koordinátora
 • Předchozí účast na zahraničním studijním pobytu

Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+ možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií)ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:

 1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus, příp. Socrates
 2. studenti, kteří v daném akademickém roce plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+
 3. ostatní

Výše stipendia

Výše stipendia je určena individuálně, dle výše životních nákladů v jednotlivých zemích EU. Země jsou rozděleny do tří skupin s rozdílnou výší stipendia. Příslušnou částku vyplácí zahraniční oddělení MU studentům na jejich bankovní účet. Výše stipendia pokrývá podle dané země více či méně životní náklady na pobyt, účast v programu však předpokládá určitou finanční spoluúčast studenta. V naléhavých případech je možné požádat děkana FI o dodatečnou finanční podporu.

Země Výše stipendia 2020/21
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 519 Eur/měsíc
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko 420 Eur/měsíc

Grant může být navýšen až o 200 Eur/měsíc pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty.

Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.

Podmínky pro uchazeče o studijní pobyt:

 • být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu na vysílající škole
 • student minimálně 2. ročníku bc. studia v době odjezdu na studijní pobyt
 • je občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním programu

Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty studentů

ERASMUS+ na FI

V tabulce níže naleznete všechny smlouvy platné pro následující akademický rok. K výběru univerzity vám mohou pomoci informace od studentů, kteří se již pobytů zúčastnili. Detailní informace ke smlouvě najdete v aplikaci ISOIS, informace o univerzitách na jejich webových stránkách.

Univerzita Země Koordinátor Místa Délka (měsíce) Úroveň
KU Leuven - Fac. of Science Belgie Václav Matyáš 2 5 mgr.
University of Copenhagen Dánsko Václav Matyáš 2 5 mgr.
University of Tartu Estonsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Tallinn Estonsko Leonard Walletzký 2 10 bc., mgr.
University of Tampere Finsko Petr Sojka 2 6 mgr.
University of Eastern Finland Finsko Petr Sojka 2 5 bc., mgr.
Åbo Akademi University Finsko David Šafránek 2 9 mgr.
University of Jyväskylä Finsko Petr Sojka 2 5 bc., mgr.
ESIEE Paris Francie Leonard Walletzký 2 5 mgr., Ph.D.
EPITA Paris Francie Jan Strejček 2 5 bc., mgr.
ISEN Toulon Francie Petr Sojka 3 5 mgr.
INSA Centre Val de Loire Francie Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
Radboud University Holandsko Václav Matyáš 3 5; 12 mgr., Ph.D.
Juraj Dobrila University of Pula Chorvatsko Leonard Walletzký 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Pavia Itálie Karel Pala 1 6 bc., mgr.
Free University of Bozen-Bolzano Itálie Bruno Rossi 3 5 mgr.
University of Calabria Itálie Leonard Walletzký 2 5 mgr.
Ca' Foscari University of Venice Itálie Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
University of Cagliari Itálie Václav Matyáš 4 6 mgr., Ph.D.
University of Salerno Itálie Leonard Walletzký 4 5 mgr., Ph.D.
University of Luxembourg Lucembursko Václav Matyáš 2 6 bc., mgr., Ph.D.
University of Pécs Maďarsko Jan Bouda 2 5 bc., mgr., Ph.D.
RWTH Aachen University Německo Antonín Kučera 2 12 bc., mgr., Ph.D.
Dresden University of Technology Německo Václav Matyáš 2 12 bc., mgr.
HTWG Konstanz Německo Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
University of Potsdam Německo Petr Sojka 2 6 mgr., Ph.D.
Saarland University Německo Karel Pala 1 12 mgr.
Freie University of Berlin Německo David Šafránek 2 5 mgr.
Karlsruhe Institute of Technology Německo Leonard Walletzký 4 5 bc., mgr.
Technische Universität München Německo Antonín Kučera 2 10 bc., mgr., Ph.D.
Rheinische Friedrich Wilhelms University of Bonn Německo Leonard Walletzký 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Ulm University Německo Barbora Kozlíková 2 6 mgr., Ph.D.
NTNU Trondheim Norsko Václav Matyáš 3 5 mgr.
University of Bergen Norsko Barbora Kozlíková 3 6 mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Engineering Portugalsko Leonard Walletzký 2 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Science Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Economy Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 mgr., Ph.D.
Vienna University of Technology Rakousko Barbora Kozlíková 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Vienna Rakousko Petr Sojka 2 5 mgr., Ph.D.
Johannes Kepler University Linz Rakousko Barbora Kozlíková 2 5 bc., mgr.
University of Salzburg Rakousko Václav Matyáš 2 5 mgr., Ph.D.
University Politehnica of Bucharest Rumunsko Leonard Walletzký 4 5 mgr.
Comenius University Slovensko Matej Lexa 2 6 bc., mgr., Ph.D.
Slovak University of Technology in Bratislava Slovensko Petr Sojka 2 10 bc., mgr., Ph.D.
University of Ljubljana Slovinsko Matej Lexa 2 5 bc., mgr.
University of Balearic Islands Španělsko Jiří Sochor 2 5 mgr., Ph.D.
Technical University of Catalonia Španělsko Karel Pala 3 5 bc., mgr.
University of Cordoba Španělsko Petr Sojka 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Polytechnic University of Valencia Španělsko Petr Sojka 2 10 bc., mgr.
University of Valencia Španělsko Petr Sojka 3 10 bc., mgr.

Instrukce pro vyřízení grantu před odjezdem na studijní pobyt:

 • Přihláška (Erasmus Application) – najdete si ji na webu zahraniční univerzity, vyplníte a odešlete do uvedeného termínu dle pokynů na zahraniční oddělení nebo oborovému koodinátorovi hostitelské univerzity
 • Studijní smlouva (Learning Agreement) – pokud znáte předměty vyučované v daném semestru, můžete odeslat spolu s přihláškou
  • pokud má zahraniční univerzita vlastní formulář LA, vyplňte zároveň vždy formulář MU
  • LA podepisuje oborový koordinátor (vyučující z FI zodpovědný za smlouvu s danou univerzitou, viz seznam výše), pro zajištění podpisu kontaktujte ODZS
  • pro uznání předmětů uvedených v LA (příp. Changes of LA) do studia na FI je nezbytné mít vybráno minimálně 50 % kreditů v informatických předmětech!
  • při typu uznání "A" nebo "B" (povinný nebo povinně volitelný předmět) je potřeba dodat písemný (email) souhlas vyučujícího daného předmětu na FI
 • zadání pobytu do ISu, sekce Evidence zahraničních pobytů
 • ubytování – zjistíte si, zda daná hostitelská univerzita nabízí zprostředkování ubytování, rezervujte si jej včas dle deadlinu
 • grant – získáte na univerzitním zahraničním oddělení (CZS), žádejte minimálně 3 týdny před odjezdem, detailní informace na webu CZS

Uznávání předmětů odstudovaných v zahraničí

Další informace o programu najdete také na webových stránkách Centra zahraničních spolupráce MU.

Pracovní stáže

Student v rámci studia vyjíždí na pracovní stáž do podniku, školícího nebo výzkumného střediska nebo do jiné organizace. Stáž nesmí být vykonávána v institucích EU a organizacích, které spravují programy EU. Délka stáže musí být v rozsahu 2–12 měsíců.

Univerzitní CZS vypisuje každoročně termíny pro podávání žádostí o grant na Erasmus pracovní stáže k 30. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října. Studenti FI si stáž musí domluvit se zahraniční institucí sami.

Podmínky pro vysílané studenty
 • být zapsán ke studiu na VŠ (v jakémkoliv ročníku studia),
 • může vyjet na pracovní stáž Erasmus+ na max. 12 měsíců na každém stupni studia na vysoké škole,
 • je občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním programu.
Finanční zajištění pracovní stáže

Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Podnik může, ale nemusí studentovi vyplácet mzdu.

Skupina Země Výše stipendia 2020/21
1 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 699 Eur/měsíc
2 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko 600 Eur/měsíc
Podmínky pracovní stáže
 • musí být nedílnou součástí studijního programu na domácí VŠ,
 • plný pracovní úvazek běžný pro danou zemi,
 • musí být podložena smlouvou (Training Agreement) uzavřenou mezi vysílající VŠ, přijímající institucí a studentem,
 • pracovní plán stáže – souhlas VŠ a podniku, obsahem je pracovní program, očekávané výsledky a podmínky uznání,
 • pracovní plán podepisuje za FI proděkan pro zahraničí a vnější vztahy cestou zahraničního oddělení FI,
 • uznání stáže předmětem SPRAC a přidělením ECTS kreditů (5 kr./měsíc), uvedením stáže v dodatku k diplomu.

Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže studentů na MU

Aktuální nabídky pracovních stáží můžete najít ve FI dokumentech v ISu nebo v databázi CZS.

Informace k programu Erasmus – odkazy