ERASMUS+ Europe

Studijní pobyty

Tento program umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Studenti jsou na zahraničních institucích zproštěni placení školného. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je od 3 do 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.

Pro zájemce o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ konané v akademickém roce 2018/19 proběhla dne 5. prosince 2017 informační schůzka: prezentace ze schůzky

Výběrové řízení pro studijní pobyty na jaro 2019

Oddělení zahraničních záležitostí vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro jaro 2019. V tomto kole je možno se hlásit na volná místa na následujících univerzitách:

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS (vyberte Erasmus+ studijní pobyty). Motivační dopis a certifikát z cizího jazyka vkládejte jako přílohy k přihlášce. Přihláška pro toto kolo bude pro FI otevřena 19. dubna - 8. května 2018.

Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit, musí doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 (certifikát, absolvování VB001 - výpis z ISu,...). Studenti jež nemohou toto doložit, absolvují test z angličtiny, na který se hlaste na OZZ do 3. 5. 2018

FI provádí výběr studentů podle následujících kritérii:

Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+ možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:

  1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus, příp. Socrates
  2. studenti, kteří v daném akademickém roce plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+
  3. ostatní

Výše stipendia

Výše stipendia je určena individuálně, dle výše životních nákladů v jednotlivých zemích EU. Země jsou rozděleny do tří skupin s rozdílnou výší stipendia. Příslušnou částku vyplácí zahraniční oddělení MU studentům na jejich bankovní účet. Výše stipendia pokrývá podle dané země více či méně životní náklady na pobyt, účast v programu však předpokládá určitou finanční spoluúčast studenta. V naléhavých případech je možné požádat děkana FI o dodatečnou finanční podporu.

Skupina Země Výše stipendia od 2018/19
1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 510 Eur/měsíc
2 Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 450 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 330 Eur/měsíc

Grant může být navýšen až o 200 Eur/měsíc pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty.

Podmínky pro uchazeče o studijní pobyt:

Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty studentů

ERASMUS+ na FI:

V tabulce níže naleznete všechny smlouvy platné pro následující akademický rok. K výběru univerzity vám mohou pomoci informace od studentů, kteří se již pobytů zúčastnili.

Univerzita Země Koordinátor Místa Délka (měsíce) Úroveň
KU Leuven - Fac. of Arts Belgie Karel Pala 2 6 mgr.
KU Leuven - Fac. of Science Belgie Václav Matyáš 2 5 mgr.
Aalborg Universitet Dánsko Mojmír Křetínský 2 6 mgr., Ph.D.
University of Tartu Estonsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Tampere Finsko Petr Sojka 2 6 mgr.
University of Eastern Finland Finsko Petr Sojka 2 5 bc., mgr.
Åbo Akademi University Finsko David Šafránek 2 9 mgr.
Grenoble Institute of Technolgy Francie Petr Sojka 3 10 mgr.
ESIEE Paris Francie Leonard Walletzký 2 5 mgr., Ph.D.
EPITA Paris Francie Jan Strejček 2 5 bc., mgr.
ISEN Toulon Francie Petr Sojka 3 5 mgr.
Radboud University Holandsko Václav Matyáš 3 5; 12 mgr., Ph.D.
Juraj Dobrila University of Pula Chorvatsko Leonard Walletzký 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Pavia Itálie Karel Pala 1 6 bc., mgr.
Free University of Bozen-Bolzano Itálie Bruno Rossi 3 5 mgr.
University of Calabria Itálie Leonard Walletzký 2 5 mgr.
Ca' Foscari University of Venice Itálie Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
University of Salerno Itálie Leonard Walletzký 4 5 mgr., Ph.D.
University of Vilnius Litva Tomáš Pitner 2 5 mgr.
University of Luxembourg Lucembursko Václav Matyáš 2 6 bc., mgr., Ph.D.
University of Pécs Maďarsko Jan Bouda 2 5 bc., mgr., Ph.D.
RWTH Aachen University Německo Antonín Kučera 2 12 bc., mgr., Ph.D.
Dresden University of Technology Německo Václav Matyáš 2 12 bc., mgr.
HTWG Konstanz Německo Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
University of Potsdam Německo Petr Sojka 2 6 mgr., Ph.D.
Saarland University Německo Karel Pala 1 12 mgr.
Freie University of Berlin Německo David Šafránek 2 5 mgr.
Karlsruhe Institute of Technology Německo Leonard Walletzký 4 5 bc., mgr.
Technische Universität München Německo Antonín Kučera 2 10 bc., mgr., Ph.D.
NTNU Trondheim Norsko Václav Matyáš 3 5 mgr.
University of Bergen Norsko Barbora Kozlíková 3 6 mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Engineering Portugalsko Leonard Walletzký 2 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Science Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Economy Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Vienna University of Technology Rakousko Barbora Kozlíková 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Vienna - bioinformatics Rakousko Matej Lexa 2 6 mgr.
University of Vienna Rakousko Petr Sojka 2 5 mgr., Ph.D.
Johannes Kepler University Linz Rakousko Barbora Kozlíková 2 5 bc., mgr.
University of Salzburg Rakousko Václav Matyáš 2 5 mgr., Ph.D.
Comenius University Slovensko Matej Lexa 2 6 bc., mgr., Ph.D.
Slovak University of Technology in Bratislava Slovensko Petr Sojka 2 10 bc., mgr., Ph.D.
University of Ljubljana Slovinsko Matej Lexa 2 5 bc., mgr.
University of Balearic Islands Španělsko Jiří Sochor 2 5 mgr., Ph.D.
Technical University of Catalonia Španělsko Karel Pala 3 5 bc., mgr.
University of Cordoba Španělsko Petr Sojka 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Madrid Španělsko Petr Sojka 2 6 bc., mgr.
University of Malaga Španělsko Petr Sojka 2 6 mgr., Ph.D.
Polytechnic University of Valencia Španělsko Petr Sojka 2 10 bc., mgr.

Instrukce pro vyřízení grantu před odjezdem na studijní pobyt:

Uznávání předmětů odstudovaných v zahraničí

Další informace o programu najdete také na webových stránkách Centra zahraničních spolupráce

Pracovní stáže

Student v rámci studia vyjíždí na pracovní stáž do podniku, školícího nebo výzkumného střediska nebo do jiné organizace. Stáž nesmí být vykonávána v institucích EU a organizacích, které spravují programy EU. Délka stáže musí být v rozsahu 2–12 měsíců.


Univerzitní CZS vypisuje každoročně termíny pro podávání žádostí o grant na Erasmus pracovní stáže: Studenti FI si stáž musí domluvit se zahraniční institucí sami.
Podmínky pro vysílané studenty
Finanční zajištění pracovní stáže

Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Podnik může, ale nemusí studentovi vyplácet mzdu.

Skupina Země Výše stipendia od 2018/19
1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 600 Eur/měsíc
2 Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 500 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 400 Eur/měsíc
Podmínky pracovní stáže

Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže studentů

Aktuální nabídky pracovních stáží můžete najít ve FI dokumentech v ISu nebo v databázi CZS.

Informace k programu Erasmus – odkazy