LEMMA: Laboratoř Elektronických MultiMediálních Aplikací

Kontakt: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Stránky laboratoře: lemma.fi.muni.cz, mir.fi.muni.cz a gait.fi.muni.cz

Laboratoř vyvíjí aplikace a technologie pro zpracování rozsáhlých kolekcí dat (například dokumentů digitálních knihoven, pro elektronické publikování), včetně multimediálních (produkce a postprodukce filmů). LEMMA je hřiště, kde vzniká otevřená informatika momentálně ve třech oblastech aplikovaného výzkumu, vědy a inovací:

  1. Vyhledávání informací: reprezentace, podobnost a indexování technických dokumentů v digitálních knihovnách, detekce plagiátů, publikační systémy: např. projekt knihovny EuDML s vyhledáváním matematických formulí a podobnostní software gensim.
  2. Metody strojového učení, klasifikace a kategorizace pro rozpoznávání chůze: např. projekt rozpoznávání dle chůze.
  3. Produkce multimediálního obsahu: tradice studentských filmových festivalů, postavená dosud výlučně na původních filmových dílech studentů a absolventů MU.

„Výzkum v laboratoři je silně interdisciplinární a aplikačně zaměřený. Spolupracujeme s dalšími laboratořemi FI, zejména Laboratoří zpracování přirozeného jazyka (textová část publikačních projektů), Laboratoří DISA (rozpoznávání dle chůze a indexování multimédií), Laboratoří pokročilých síťových technologií (střih a přenos videa), Ateliérem grafiky a multimédií a Laboratoří interakce člověka s počítačem (animace, grafika, interakční design).“

Petr Sojka doc. Petr Sojka
vedoucí laboratoře