translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Bakalářské a magisterské práce

Kryptografické protokoly, autentizační metody, zabezpečení informací a ochrana soukromí jsou v současnosti aktuální témata. Pokud máte zájem o tato témata, je možné napsat svou práci s dohledem člena CRoCS.


zadní