Hero Box Image

Absolventi

Počet absolventů FI MU překročil hranici 5000.

Newsletter pro absolventy

Máme radost, když vidíme úspěchy našich absolventů v různých rolích a projektech. Chystáme se o tom naše absolventy, kteří mají zájem zůstat v konktaktu se svou alma mater, informovat (pravděpodobně formou jednoduchého newsletteru). Sledujte nás.

Výsledky průzkumu mezi absolventy

Průzkum mezi absolventy FI realizovaný na konci roku 2016 přinesl tato zjištění:

Velké a strategické projekty

Absolventi se více zajímají o dva druhy informací – Strategie rozvoje FI/MU (např.: plány pro nové studijní programy, strategické aliance) a Důležité aktivity a velké projekty (např.: rekonstrukce budov FI, nový superpočítač) než o jiné informace (Změny ve studijních programech, Změny ve struktuře a managementu FI, oddělení, Nové kurzy, Informace o vybraných studentech/absolventech).

Info o FI dvakrát ročně

Doplňující informace o jiných částech MU, které se netýkají explicitně FI by měly tvořit maximálně okolo 20 % obsahu.

Informace o zpětné vazbě absolventů by měly být poskytovány přibližně jednou za semestr.

Uvítáme také spolupráci s absolventy v různých podobách.

Sledujte nás!

Contacts

E-mail: info@fi.muni.cz