Dny otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě informatiky MU

Kde? Botanická 68a, Brno 602 00 (místnosti D1 a D3)

Kdy? Aktuální nabídka termínů pro akademický rok 2019/20:

 • 24. 10. 2019 Den otevřených dveří 1
 • 16. 12. 2019 Den otevřených dveří 2
 • 3.  2. 2020 Den otevřených dveří 3

Jak to na dni otevřených dveří vypadá?

Program Dne otevřených dveří 24. 10. 2019

Fb událost
Doprovodný dopolední předprogram: testování IQ – Mensa ČR

Věděli jste, že uchazeči s výsledkem IQ 130 a více mohou být přijati na FI MU bez přijímacích zkoušek? Ověřte své splnění kritéria hodinovým testem, který vykonáte v místnosti A318 na FI. Registrace na webu Mensa ČR nutná: 9:00–10:00 10:00–11:00, 11:00–12:00

Hlavní program

12:30–13:00 Registrace (vstupní hala FI) – dostanete informační materiály o FI MU. Můžete si popovídat se stávajícími studenty FI a zástupci studentského Spolku přátel severské zvěře. Budou tu také zástupci studijního oddělení FI MU, připraveni k individuálním konzultacím. V průběhu celého Dne otevřených dveří bude i studijní oddělení otevřeno všem návštěvníkům pro dotazy.

13:00–13:50 Prezentace o možnostech studia s následnou diskuzí – studium na FI MU Vám přiblíží prof. Jiří Barnat, proděkan pro studijní programy. Získáte odpovědi na otázky: Čím je FI MU specifická? Jaké programy tu lze studovat, jaké předměty kombinovat? Na co si dát během studia pozor? Jak podat přihlášku? Jaké jsou možnosti vycestovat? Co vás může čekat až školu dokončíte?

13:50–16:20 Exkurze po laboratořích a VTP – Po rozdělení do menších skupin se Vás ujmou současní studenti FI, kteří Vás provedou po fakultě. Také se jich můžete na cokoli zeptat.

CRoCS + RedHat (VTP) – bezpečnostní projekty

 • Společná prezentace v rámci spolupráce firmy Red Hat, jako průmyslovým partnerem fakulty, a laboratoří CRoCS (Centre for Research on Cryptography and Security). Dozvíte se, jakými bezpečnostními problémy se zabývá laboratoř CRoCS, jak se při studiu můžete zapojit do řešení projektů s otevřeným zdrojovým kódem, ať už v rámci bakalářské práce, spolupráce na výzkumných projektech laboratoře, nebo i stáže (internship).

CBIA – podívej se, jak se dá pracovat s digitálním obrazem a videem

 • Jak se dá obraz rozložit do pixelů, jak pixely vypadají zblízka a jak se toho dá využít? Jak lze opravit poškozený obraz nebo video, jak můžeme s pomocí matematiky užitečně znázornit takové vlastnosti obrazu, které jsou inak pro člověka neuchopitelné? Jak funguje obrazová a video komprese? Skupina CBIA sdružuje odborníky v oblasti informatiky, matematiky a fyziky, ale také biologie a medicíny, kteří sledují chování buněk, což se využívá pro správnou diagnostiku a léčbu nemocí a účinnost léčiv.

NLP – laboratoř Centrum zpracování přirozeného jazyka

 • Co má společného lingvistika s informatikou? Zpracování přirozeného jazyka. Činnost laboratoře NLP vám představí robot Karel Pepper. Vytváří zde inteligentní počítačové programy, bez kterých se neobejde třeba Google nebo Seznam.cz. Vyvíjí programy, které budou člověku rozumět, našeptávat mu ve vyhledávačích, překládat texty, automaticky odpovídat, tvořit jazykové rozbory a analyzovat velké balíky textových dat.

LEMMA – Laboratoř Elektronických MultiMediálních Aplikací

 • LEMMA vyvíjíme aplikace a technologie pro zpracování rozsáhlých kolekcí dat včetně multimediálních (digitální knihovny, produkce a postprodukce filmů). LEMMA je hřiště, kde se prolínají různé obory a vznikají projekty pro praxi, ve třech oblastech: vyhledávání informací (v digitálních knihovnách typu arXiv apod.), metody strojového učení (rozpoznávání dle chůze), produkce multimediálního obsahu (tradice filmových festivalů, festival.fi.muni.cz).

HCILAB – nech se oklamat virtuální realitou

 • Kde je hranice mezi člověkem a počítačem? Zjisti, na čem pracují naši studenti v průběhu studia a ocitni se na chvíli v jiné realitě. V HCILAB používáme technologie jako jsou virtuální a rozšířená realita, Motion Capture, 3D tisk nebo brain-computer interfaces k vývoji nových metod interakce člověka s počítačem. Spolu s experty z jiných vědních odvětví pak tyto nové metody testujeme v různých oblastech, včetně: monitorování zdravotního stavu pacientů, digitalizace kulturního dědictví, a nebo vývoj her.

EmLab – jak se ovládá a programuje elektronika kolem nás

 • V laboratoři EmLab na váš čekají nejen naši lidi, ale taky roboti nebo dron. Dozvíte se, jak se taková elektronika kolem nás programuje a ovládá. Zjistíte, jak detekovat neutrony a gama záření kolem nás a na čem lidi z EmLabu spolupracují s jadernými vědci. Laboratoř je vybavena měřicí technikou a soudobými technickými a programovými nástroji pro aplikaci programovatelných polí FPGA, jednočipových mikroprocesorů a procesorů typu DSP. Zaměřuje se na studium, vývoj a aplikaci tzv. embedded systems zaměřených pro unikátní, jednoúčelové aplikace.

SITOLA – laboratoř pokročilých infrastrukturních technologií

 • Zajímají Vás výkonné výpočty, ukládání velkých objemů (PB a více) dat, vysokorychlostní sítě (40 Gb/s a více) a co všechno lze s takovými technologiemi dělat? Máte zájem o špičkovou vizualizační techniku, multimédia ve vysokém rozlišení (8K) a jak data přenášet? Či Vás zajímá, jak programovat a ovládat nejvýkonnější systémy s nejnovějšími grafickými kartami či tisíci procesů? Pak je pro Vás laboratoř SITOLA tím nejlepším místem, kde začít.

KYPO lab – setkání s kyberbezpečnostními experty

 • Propojujeme nejnovější vědecké poznatky s ostrou praxí. Příkladem je projekt Kybernetického polygonu (KYPO), unikátní virtuální prostředí pro simulaci kyberútoků a velká kybercvičení, využívané v předmětech, které vyučujeme. Studenti FI MU mají jedinečnou možnost si vše vyzkoušet.

DISA – zpracování dat velkého rozsahu

 • V laboratoři DISA (Data Intensive Systems and Application) učíme stroje efektivně zpracovávat velké objemy multimediálních dat (obrázky, videa, pohyby, biometrická data, aj.), s využitím jejich podvojné podobnosti. V krátké prezentaci a následné ukázce webových aplikací se zájemci seznámí s hlavními výzvami spojených s big data a s podobnostním vyhledáváním.

Lasaris – Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů

 • Jak pomáhá Internet věcí (IoT) řešit každodenní životní problémy? Proč je nutné, aby si zařízení navzájem vyměňovaly data? V Lasaris máte jedinečnou možnost, jak se nejen dozvědět více o technologii Arduino Smart Technology, která bude vysvětlena na různých příkladech (automatické pouliční osvětlení, inteligentní domácnost, komunikace přes RFID čtečku/tag). Přijďte si s námi popovídat i o našich dalších výzkumných oblastech, jako jsou například Smart Infrastructures, kyberbezpečnost a Big Data.

16:20 – předpokládaný konec. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Celou akci bude zaznamenávat fakultní fotografka. Případné potvrzení o účasti vydá studijní oddělení do přinesených studijních průkazů.

Další informace a brožury ke stažení

Web s programy studia: programy.fi.muni.cz, Na FI bez přijímaček, Individuální exkurze a další aktivity pro SŠ
Brožura Informace o studiu na Fakultě informatiky (CZ, 2019, 1,4 MB PDF) ke stažení.
Brožura Research Areas and Laboratories (EN, 2018, 4,4 MB PDF) ke stažení.

Kontakty

E-mail: studijni@fi.muni.cz (preferovaný kontakt, pro specifické dotazy nebo pro zaslání brožur poštou)
Telefon: +420 54949 1818
E-mail: propagace@fi.muni.cz (pro zájemce o exkurze)
Telefon: +420 54949 6282
Sledujte Facebook: FI.MUNI.CZ, Instagram: @fi_muni, Twitter: @fi_muni