translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Správa softwarových systémů a služeb (angl.)

Studijní program rozvíjí jedinečný profil kompetencí studenta založený na průsečíku různých oblastí znalostí, které jsou relevantní pro řízení vývoje softwarových systémů a služeb, jakož i pro správu kybernetické bezpečnosti. Specifickým rysem je zaměření na strategické a provozní řízení související s cílením, návrhem, implementací a provozováním softwarových systémů a služeb v kontextu organizací a různých typů s možným zaměřením na jejich bezpečný provoz nebo IT služby. Kromě rozvíjení základních teoretických a technologických znalostí a praktických rozvojových dovedností získaných v bakalářském studiu je obsah navazujícího studia rozšířen o další dimenze, jako jsou teorie a praxe týmového, projektového a procesního řízení, komunikace, měkké dovednosti a znalosti nezbytné pro fungování v ekonomických vztazích - základy marketingu, práva a dalších, které se zejména (ale nejen) týkají specializace rozvoje služeb. Studie kybernetické bezpečnosti bere v úvahu aspekty překrývajícího se zpracování počítačových dat mimo přesně definované perimetry systému (např. Dopad na kritickou infrastrukturu), což umožňuje specifické multidisciplinární překrývání technických, sociálních a právních aspektů v této oblasti.

Přihláška ke studiu (do 2021/04/15)
Průvodce přijímáním

Anglický studijní program / Český studijní program
Režim studia plný úvazek
Délka studia 2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění ve společnostech a organizacích různých velikostí a orientace, získávají však také motivaci a možnost základní přípravy na vlastní inovativní podnikání. Silnou konkurenční výhodou absolventů programu je schopnost řešit složité problémy spojené s řízením rozvoje systémů a služeb, pro které mohou získané dovednosti získané studiem využít. Jejich potenciál je předurčen k zastávání manažerských pozic, jako je Chief Information Officer (CIO), projektový manažer a manažer rizik. Absolventi oboru managementu kybernetické bezpečnosti najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které potřebují odborníky schopné spolupracovat s příslušnými koordinačními institucemi a zajišťovat řízení procesů kybernetické bezpečnosti. Jedná se o pozice manažera kybernetické bezpečnosti a hlavního ředitele informační bezpečnosti (CISO).

Kde po této studii?
Průzkumy perspektiv zaměstnání

Podle průzkumu všech stupňů studia v roce 2015 jsou absolventi FI oceňováni zaměstnavateli s průměrným hrubým startovným vyšším než 45 000 Kč. Více

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Petr Šigut - hlidacky.cz
Petr Šigut

LinkedIn
Rozhovor

Absolventi FI MU mají úspěch se start-upem pro hlídání dětí

Už během studia založili Petr Šigut a David Hrachový Hlídačky.cz, což je užitečné pro tisíce rodičů a chův.

Dita Formánková, roz. Přikrylová Foto: Kateřina Šejvlová
Dita Přikrylová

LinkedIn
Rozhovor

Ženy mají zbytečné výhrady k IT

Alumna Dita Přikrylová opustila práci analytiky dat a připojila se k nevládní organizaci Czechitas, jejímž cílem je přilákat do IT více žen.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu najdete seznamy povinných a volitelných předmětů a doporučený průběh studia.

Studijní katalog

Praktický trénink

Povinnou součástí studijního plánu je asi 600 hodin praxe, která studentům umožní získat potřebné praktické zkušenosti.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které poskytují podmínky pro absolvování, například povinné předměty.

Správa kybernetické bezpečnosti

Specializace bere v úvahu aspekty zpracování počítačových dat nad rámec dobře definovaných systémových obvodů (např. Dopad na kritickou infrastrukturu), které se odrážejí v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožňují specifické multidisciplinární překrývání technických i sociálních a právních aspektů kybernetické bezpečnosti.

Správa rozvoje služeb (SSME)

Specializace navazuje na současný velký posun od tradičního paradigmatu IT designu k IT jako službě a od produktově orientované ekonomiky ke službě. Problémy a úkoly v IT se stávají složitějšími a znalost IT technologií nestačí k jejich řešení. Jádrem této specializace je multidisciplinární pohled. Studenti získají nejen důkladné znalosti IT (programování, databáze, zabezpečení počítače, sítě atd.), Ale také dovednosti potřebné k pochopení problémů v jejich komplexnosti (marketing, management, finance nebo právo) i potřebné komunikační kompetence.

SSME

Řízení vývoje softwarových systémů

Specializace se zaměřuje na softwarové inženýrství, tj. Získat znalosti a dovednosti potřebné ve všech fázích vývoje, správy a údržby informací a dalších typů velkých softwarových systémů. Specializace zdůrazňuje schopnost analyzovat a specifikovat systémové požadavky, návrh systému a implementaci a nasazení.