Umělá inteligence a zpracování dat

Umělá inteligence a zpracování dat jsou dynamicky se rozvíjející oblasti informatiky, které nabývají stále větší důležitosti. Program je postaven na důkladném pochopení základních teoretických pojmů a metod, díky čemuž dostanou studenti možnost stát se v oblasti opravdovými odborníky. Mezi jádro oboru patří výuka umělé inteligence, strojového učení, neuronových sítí, statistiky, vizualizace dat a technologií zpracování rozsáhlých dat.

Teorie však není odtržena od praxe – již v průběhu studia studenti řeší konkrétní případové studie, při kterých se seznámí s aktuálně používanými nástroji a technologiemi. Studenti mají možnost během studia pracovat na reálných průmyslových nebo vědeckých projektech. Studenti v programu získávají zkušenosti, které jim umožní bezprostředně využít aktuální stav poznání v praxi, i pevné základy, díky kterým mohou nadále samostatně sledovat další vývoj v této dynamické oblasti.

Uchazeč si volí jednu ze specializací Bioinformatika a systémová biologie, Strojové učení a umělá inteligence, Zpracování a analýza rozsáhlých dat nebo Zpracování přirozeného jazyka.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Díky dynamickému vývoji oblasti, na kterou studenty program připravuje, mají absolventi širokou škálu uplatnění, přičemž konkrétní způsoby uplatnění kontinuálně vznikají a mnohé se teprve objeví v průběhu studia. Rámcové možnosti uplatnění představují:

  1. aplikovaný i základní výzkum, typicky zpracování rozsáhlých dat, často ve spolupráci s odborníky z jiných oborů jako je biologie nebo lingvistika;
  2. práce ve firmách, jejichž bezprostředním zájmem jsou umělá inteligence a zpracování dat (např. Seznam, Google), například na pozicích Data Scientist a Machine Learning Engineer;
  3. práce ve firmách, které mají k dispozici cenná a často rozsáhlá data (např. bankovnictví, telekomunikační operátoři), ale i firmách poskytující technologie pro datovou analytiku v cloudech, například na pozicích Business Intelligence Analyst a Data Analyst;
  4. založení vlastního start-upu specializujícího se na využití metod umělé inteligence v konkrétní oblasti.
Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Monika Cechova
Monika Čechová

LinkedIn
Rozhovor

Propojení světů biologů a informatiků

Absolventka bioinformatiky Monika Čechová shrnuje své zkušenosti ze spolupráce biologů a informatiků ve svém článku v časopise PLOS Computational Biology.

Jiří Materna
Jiří Materna

LinkedIn
Rozhovor

Najdeš tam, co neznáš, i díky výzkumnému týmu Jiřího Materny

Napadlo by vás, že výsledky hledání internetového vyhledávače ovlivňuje mladý absolvent FI MU, který v době vzniku portálu Seznam.cz psal povídky do šuplíku?

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Součástí studia jsou praktické projekty, často ve spolupráci s komerční sférou. Přímo stáž ve firmě však není součástí studia.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro dostudování, jako jsou např. povinné předměty.

Bioinformatika a systémová biologie

Specializace je určena pro studenty, kteří chtějí získat vedle všeobecných poznatků z informatiky i nejnovější znalosti v dynamicky se rozvíjejících oborech na pomezí informatiky a biologie. Výběrem této specializace student získá hluboké znalosti týkající se zpracování, ukládání a analýz biologických dat nebo pro využití formálních metod pro analýzu a predikci chování biologických systémů.

Studenti se mohou zapojit do aktivit laboratoře SYBILA

Strojové učení a umělá inteligence

Specializace vede absolventy k získání hlubších znalostí metod v oblasti technik strojového učení a umělé inteligence a zkušeností s jejich aplikací.

Pracovní vypětí v laboratoři ParaDiSe
Seznamte se s úspěšným absolventem
Najdeš tam, co neznáš, i díky výzkumnému týmu Jiřího Materny

Napadlo by vás, že výsledky hledání internetového vyhledávače ovlivňuje mladý absolvent FI MU, který v době vzniku portálu Seznam.cz psal povídky do šuplíku?

Jiří Materna

Zpracování a analýza rozsáhlých dat

Specializace se zaměřuje na datové vědy, které vytvářejí hodnotu z obrovských datových toků tím, že sbírají, prozkoumávají, interpretují a prezentují data z různých hledisek za účelem datové analytiky, tzv. business intelligence.

Servery pro ukládání a zpracování dat

Zpracování přirozeného jazyka

Specializace připravuje absolventy na práci s přirozenými jazyky (např. čeština, angličtina) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

Prof. Pala a doc. Horák v laboratoři NLP