Prváci

Co vás čeká v nejbližší době?

Informace pro nově přijaté studenty do navazujícího magisterského studia

Nastupujete do prvního ročníku a nevíte, jak to tu chodí? Nemějte obavy, rádi vám se vším poradíme!

Od 7. 7. 2023 do 10. 7. 2023 vložte do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského diplomu. Pokud jste diplom zatím ještě neobdrželi, vložte naskenované potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení státní bakalářské zkoušky. Diplom doložíte později.

Přesný postup naleznete po rozkliknutí odkazu níže.

Jak postupovat při doložení vzdělání

Dosažení bakalářské vzdělání doložte po obdržení Návrhu na přijetí ke studiu, v termínu 7. 7. - 10. 7. 2023. V opačném případě nemůže fakulta vydat rozhodnutí o přijetí.

a) Absolventi bakalářského studia na FI MU nedokládají nic.

b) Absolventi ostatních fakult MU vkládají obyčejný sken diplomu.

c) Absolventi bakalářského studia z jiných vysokých škol dokládají ukončení bakalářské vzdělání následujícími způsoby:

1.Bakalářský diplom z České republiky a Slovenska. Dále pak pro Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko:

Online formou vložením dokumentů do e-přihlášky

Daný doklad je třeba vložit ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí.

Autorizovanou konverzi lze provést např. na České poště nebo v Czech POINT.

Autorizovanou konverzi na Slovensku lze provést jako Zaručenou konverzi na vybraných slovenských poštách.

V případě dokladů vydaných v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce je rovněž třeba připojit jeho úřední překlad.

2.Bakalářský diplom z ostatních zemí (mám nostrifikaci):

Pokud máte vyřízenou nostrifikaci vašeho vzdělání, vložte autorizovanou konverzi dokladů o nostrifikaci vzdělání a skeny diplomu a jeho překladu do češtiny nebo angličtiny.

3.Bakalářský diplom z ostatních zemí (nemám nostrifikaci):

Pokud nemáte vyřízenou nostrifikaci požadovaných dokumentů a chcete ověření zahraničního vzdělání fakultou, je třeba doručit do 10. 7. 2023 úředně ověřené kopie dokladů osobně nebo poštou na adresu: Studijní oddělení FI, Botanická 68a, 602 00 Brno

Ověření zahraničního vzdělání fakultou

Prváci

Informace pro nově přijaté studenty do navazujícího magisterského studia

Nastupujete do prvního ročníku a nevíte, jak to tu chodí? Nemějte obavy, rádi vám se vším poradíme!

Co vás čeká v nejbližší době?

 • Doložení dosaženého vzdělání

  Autorizovanou konverzi bakalářského diplomu vkládejte v termínu 7. - 10. 7. 2023.

  Uchazečům, kteří do uvedeného data nedoloží autorizovanou konverzi bakalářského diplomu nebo alespoň naskenované potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení státní bakalářské zkoušky a nepožádají do pěti dnů od uvedeného data o náhradní termín doložení dokumentů, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění podmínek.

  Absolventi bakalářského studia na FI MU nedokládají nic.

  Absolventi ostatních fakult MU vkládají obyčejný sken diplomu.

 • Zápis do studia a další povinnosti

  Zápis do studia bude probíhat online formou. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 13. 7. 2023. Zápis bude probíhat po obdržení rozhodnutí o přijetí v termínu 18. 7. - 19. 7. 2023 do 23:59.

  Dále ještě proveďte ztotožnění. Doporučujeme provést co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. 2023.

  Bez ztotožnění nelze vygenerovat potvrzení o studiu, i když budete zapsání do studia.

  Pokud jste již dříve na MU studovali (bylo vám vydáno primární heslo), ztotožnění se vás netýká.

 • Informační systém a ISIC karta

  Téměř veškerou administrativu lze u nás na fakultě vyřešit online − prostřednictvím Informačního systému (říkáme mu IS) .

  Každý student má v ISu k dispozici schránku elektronické pošty (e-mail).

  Každý student MU musí vlastnit průkaz studenta.

  Více informací o IS MU a ISIC kartě.

 • Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

  Harmonogram akademického roku je zveřejněn zde. Výuka pro semestr podzim 2023 začíná 18. 9. 2023.

  Registrace povinných a povinně volitelných předmětů podle doporučeného studijního plánu na naší fakultě probíhá do 31. 7. 2023.

  Rozvrh bude zveřejněn 2. 9. 2023.

  Zápis do seminárních skupin proběhne od 4. 9. od 17.00 do 1. 10. 2023 .

Zápis do studia

Zápisy na Fakultu informatiky budou probíhat online formou od 18. 7. do 19. 7. 2023. Ke studiu se mohou zapsat pouze ti uchazeči, kteří mají v e-přihlášce zveřejněno rozhodnutí o přijetí.

Nezapomeňte, že teprve zápisem do studia se stáváte naší studentkou / naším studentem.

V případě, že se uchazeč nezapíše v termínu stanoveném pro zápis, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Náhradní termín zápisu v září

Náhradního zápisu se můžou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří nejpozději do 5 dnů od data řádného zápisu o něj požádali e-mailem na studijni@fi.muni.cz.

Termín náhradního zápisu je stanoven na 7. - 8. 9. 2023

V případě, že uchazeč koná opravnou státní zkoušku v září, může si podat žádost o individuální termín doložení bakalářského diplomu prostřednictvím e-mailu studijni@fi.muni.cz, a to nejpozději do 5 dnů od termínu vložení autorizované konverze diplomu do e-přihlášky.

Pokyny k distančnímu zápisu

Jak postupovat při zápisu online

Zapsat do studia se můžete po doložení ukončeného bakalářského vzdělání a po obdržení rozhodnutí o přijetí. Připravili jsme pro vás návod, jak postupovat při distančním zápisu.

Jak postupovat při ztotožnění

Po online zápise proveďte ztotožnění vaší osoby. Ztotožnění bude probíhat primárně online pomocí portálu Identitaobcana.cz (do 1.12.2021 eidentita.cz).

nebo Slovenské eID

Po přihlášení do IS MU uvidíte přímo na titulní stránce výzvu na ztotožnění - tlačítko "Ověřit totožnost".

Ztotožnění proveďte co nejdříve, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

Pokud jste již dříve na MU studovali (bylo vám vydáno primární heslo), ztotožnění se vás netýká.

Jak postupovat při fotografování

Po online zápise do studia potřebujete pořídit fotografii, která vám bude sloužit ke zpracování identifikačních průkazů, ve většině případů ISIC karty. Vlastnit identifikační průkaz je jednou z povinností studentů MU. Nezapomeňte ho tedy objednat přes Obchodní centrum.

Úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí 9:00 – 11:00
Úterý 9:00 – 11:00
Středa 13:00 – 15:00
Čtvrtek 13:00 – 15:00
Pátek Není úřední den

Každý student má svoji studijní referentku podle počátečního písmene přijmení. Návštěvu studijního oddělení si prosím plánujte v úředních hodinách.

V období letních prázdnin jsou úřední hodiny upraveny.

Důležité informace před zahájením studia

Pokud si nevíte rady s registrací, se zápisem předmětů nebo s organizací výuky, kontaktujte nás na adrese: studijni@fi.muni.cz.

A-Hop

 • Mgr. Lenka Kubová
 • tel. 549 49 5332

Hor-L

 • Miroslava Tomíčková
 • tel. 549 49 1816

M-Sj

 • Alena Dvořáková
 • tel. 549 49 1816

Sk-Ž

 • Lucie Wagnerová
 • tel. 549 49 4187

Přijímací řízení do českých studijních programů a celoživotní vzdělávání

 • Jana Zemanová
 • tel. 549 49 1818

Informační systém MU a ISIC karta

Téměř veškerou administrativu lze u nás na fakultě vyřešit online − prostřednictvím Informačního systému (říkáme mu IS). Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, potvrzení o studiu, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů – to vše zvládnete z kteréhokoliv počítače. IS je velmi intuitivní, i přesto pro vás máme připravený manuál pro lepší orientaci.

Jak se přihlásit do Informačního systému – ISu

Do ISu se přihlásíte po zápise do studia na adrese https://is.muni.cz za použití univerzitního čísla osoby (UČO) a hesla.

UČO jste získali již během zápisu. Bude vás provázet úplně celým studiem a nebojte, brzy jej budete umět i pozpátku.

Heslo jste si nastavili při online zápisu. Je tajné, nikomu je nedávejte! Jakákoli operace provedená na základě zadání vašeho hesla je považována za jednoznačně autentizovanou a má závaznou platnost, podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních fakulty a univerzity.

Nápověda

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si sami vytisknete v Informačním systému. Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou.

Bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu, ani vám studijní oddělení nevystaví papírové potvrzení o studiu. Proto ztotožnění proveďte co nejdříve.

Užitečné odkazy

Univerzitní e-mail

Každý student má v ISu k dispozici schránku elektronické pošty s adresou ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky. Elektronická komunikace je na MU preferovanou formou komunikace. Prosím komunikujte s námi prostřednitvím tohoto oficiálního univerzitního e-mailu. (Nepište nám prosím ze soukromých e-mailových adres.)

Sledování univerzitní pošty je povinné. Na tuto adresu dostáváte důležité zprávy z vedení fakulty a studijního oddělení. Systém rozesílá také např. informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících a podobně. Poštu si také můžete stahovat na domácí počítač nebo přesměrovat do jiné stabilní schránky. Upozornění na novou zprávu je zobrazeno na titulní straně IS. Schránku pravidelně vyprazdňujte, při přeplněné schránce vám nelze zaslat poštu.

Pokud používáte spolehlivý e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. O přesměrování pošty či volbě přezdívky se více dozvíte v nápovědě.

Užitečné odkazy

Průkaz studenta

Každý student MU musí vlastnit průkaz studenta, která může sloužit jednak jako čipová karta v rámci univerzity, v připadě ISIC karty vám pak navíc umožní čerpat nejrůznější slevy pro studenty.

Kartu lze objednat v Obchodním centru v ISu (OC):

 • Studenti 1. ročníku ISIC kartu nehradí. Je jim poskytovaná Fakultou informatiky zdarma.
 • Studenti 1. ročníku (vč. navazujícího studia) si přelepku nekupují.
 • Při objednání ISICu za 0 Kč nebo přelepky za 0 Kč, prosím, ignorujte Stav Vaší objednávky NEZAPLACENO.

Jakmile bude karta vyrobena, obdrží studenti pokyny k vyzvednutí e-mailem. Podmínkou k vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU (OC-Moje objednávky).

Užitečné odkazy

Ubytování a stravování

Koleje a stravování v menze

Pro akademický rok 2023/2024: rezervace podávejte elektronicky prostřednictvím ISu. Více informací naleznete na webu.

Stravování v menze. K registraci budete potřebovat průkaz studenta.

Co dále potřebuješ vědět?

Studijní a zkušební řád MU

Studijní a zkušební řád MU, jeho výklad a všechny další předpisy, kterými se budete řídit během svého studia, jsou k dispozici v elektronické podobě na webu PřF MU.

Celé znění SZŘ i s výkladem najdete zde.

Omluva z výuky a nahlášení změn osobních údajů

Omluva z výuky ze závažných důvodů (nejčastěji nemoc): do 5 dní od zahájení absence.Více informací najdete zde.

Změny v osobních údajích, které u Vás nastanou v průběhu studia opravujte aktuálně v ISu: Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změny osobních údajů.

Uznavani

Uznávání absolvovaných předmětů

Do studia jsou automaticky zaznamenány všechny ve vztahu k danému studiu povinné a povinně volitelné předměty absolvované na MU z předchozích neúspěšných studií od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia více než tři roky. Mimo uvedené zaznamenání si můžete sami požádat o uznání předmětů elektronicky prostřednictvím aplikace Úřadovna v ISu.
Pokyn, jak postupovat při podávání žádostí najdete zde.

Možnosti získání stipendií

Na Fakultě informatiky je možnost získání mnoha stipendií. Výpis všech možných stipendií je zde.

Zanechání studia

Zanechání studia : přes aplikaci v Úřadovně v ISu. Pokud se rozhodnete nestudovat program, do kterého jste se zapsali, ukončete studium co nejdříve! Každý den studia se Vám odečítá ze zákonem dané bezplatné doby VŠ studia a v dalším VŠ studiu Vám může přinést komplikaci ve formě vyměřeného poplatku za studium.

Studijní oddělení
telefon: 549 49 1818
e‑mail: studijni@fi.muni.cz