Bakalářské studijní programy

Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky, po ukončení náleží absolventům titul bakalář, ve zkratce Bc.