Kyberbezpečnost

Cítíte příležitost na rychle rostoucím pracovním trhu odborníků na kyberbezpečnost?

Baví vás dívat se počítačovým systémům "pod kůži", dozvědět se co nejvíce o jejich podstatě, vlastnostech a chování? Chcete znát motivace kyberútočníků a orientovat se v právním prostředí IT?

Chcete studovat na prestižní škole disponující vlastním Kybernetickým polygonem a spolupracující se špičkovými firmami a vedoucími institucemi místní, národní i mezinárodní úrovně? Pak je profesní bakalářský program Kyberbezpečnost tou pravou volbou.

V českém prostředí unikátní multidisciplinární tříleté profesní bakalářské studium zahrnuje řízenou odbornou stáž a připravuje studenty pro bezprostřední nástup do praxe, přičemž zájemci mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia3 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolventi se mohou dobře uplatnit jako správci systémů, sítí, operátoři bezpečnostních dohledových center (SOC), členové týmů CSIRT, nižší či střední management kyberbezpečnosti, softwaroví inženýři bezpečných IT aplikací a systémů, ale i jako školicí pracovníci či asistenti manažerů kyberbezpečnosti.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 50 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Ondřej Nevělík
Ondřej Nevělík

Ondřej se věnuje zabezpečení dat v mobilních telefonech. Jeho příběh je typický, informatiku bral jako sázku na jistotu dobrého budoucího zaměstnání. A to se mu také splnilo. Absolvovoval bakalářské studium ještě před zavedením programu Kyberbezpečnost. Vydal se pak do Londýna, kde získal zaměsnání v malé firmě. Dnes pracuje s více než 100 kolegy v Brně, kde firma díky němu založila svou pobočku.

Galerie absolventů

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Během studia vás čeká odborná řízená stáž ve firmách a organizacích, kde v přímém kontaktu s praxí poznáte reálné aspekty provozu bezpečných systémů a naučíte se pracovat v multidisciplinárních týmech.

Zázemí Fakulty informatiky a Masarykovy univerzity s významnými strategickými partnery na národní a mezinárodní úrovni (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) i v regionu, firmy v CERIT Science Parku Fakulty informatiky, průmyslovými partnery fakulty a dalšími subjekty.

Více o předmětu praxe

Výzkum
Zapojení do výzkumu a vývoje

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké výzkumné či vývojové práce v rámci výzkumných laboratoří FI. Na bakalářské úrovni studia probíhá spolupráce typicky formou řešení projektů laboratoří, nebo formou laboratořemi vedených závěrečných prací. Typická témata takto zaměřených bakalářských prácí zahrnují vyhodnocení nových postupů, implementace prototypů, či participace na vývoji větších SW produktů.

Věda, výzkum a vývoj