Den absolventů a 25. výročí Fakulty informatiky MU

Den absolventů 15. 6.
 • 9.00 Registrace ve foyer fakulty. Možnost přihlášky příspěvku do rump session.
 • 9.30 Možnost prohlídky historických posterů ve foyer FI a předání dětí do dětského koutku v sálu D2.
 • 9.55 Přivítání zakládajícím děkanem FI Jiřím Zlatuškou, a absolventem FI Marcelem Kolajou, sál D3
 • 10.00–12.30 Program v sálech D3 [s případným promítáním do D1]
  • 10.00–11.00 přednášky některých absolventů FI
   • 10.00–10.10 Jakub Jurových – Machine learning ve filmovém průmyslu,
   • 10.10–10.20 Petr Krontorád – Radost z nedokonalosti aneb jak si užít předem prohraný boj o dokonalost,
   • 10.20–10.30 Jakub Nešetřil – Jak IT ovlivňuje společnost a společnost ovlivňuje IT,
   • 10.30–10.40 Petr Palas – Rádce mladých svišťů aneb co by měl znát každý správný informatik,
   • 10.40–10.50 David Pavlík – Proč mají úspěšné inovativní společnosti větší cíle než tržby, tržní podíl nebo světovou dominanci.
  • 11.00–11.30 přednáška „ FI včera (Petr Sojka) a dnes (Jiří Barnat)“
  • 11.30–12.00 diskusní panel Kam kráčíš FI? panelisté: Jiří Zlatuška, Jiří Barnat, Bára Kozlíková, Radovan Musil, moderuje: Vashek Matyáš
  • 12.00–12.30 Rump session (absolventi mohou vystoupit s krátkou, 1–3 min přednáškou, přihláška u registrace nebo na místě), moderuje: Vashek Matyáš
 • 10.00–12.30 Paralelní program – otevřené dveře do laboratoří a pracovišť FI – Lasaris, NLP, HCI Lab, EmLab; A318 promítání pásma filmů z Filmových festivalů FI MU
 • 12.30–15.30 Setkání u občerstvení ve vestibulu přednáškových sálů D a na nádvoří FI, D3+D1 promítání pásma filmů z historie FI, fotokoutek AGD+M (do 15.00)
 • 15.30 Přesun na festivalový program MUNI 100 na brněnské výstaviště, jízdní řád kyvadlové dopravy.

Registrační formulář

stáhnout leták akce
Den otevřených dveří ÚVT

Dne 15. 6. dopoledne probíhá v prostorách FI k příležitosti oslav 40. výročí Ústavu výpočetní techniky také Den otevřených dveří ÚVT.

Festival MUNI 100
Výběr z festivalového programu se zaměřením na FI MU 15. 6., BVV, pavilon A
Kompletní program festivalu MUNI 100

Koupit vstupenku

Jízdní řád kyvadlové dopravy pro přesun z fakult na výstaviště.

Vstupenka pro studenty, zaměstnance a absolventy na Festival MUNI 100 opravňuje svého držitele čerpat během víkendu 14.–16. června 2019 vedle vstupu na akci také množství výhod u kulturních a jiných provozovatelů v centru Brna.

Praktické info
Jak se k nám dostat MHD

Nejbližší zastávky jsou Hrnčířská (tram 1, 6) nebo Botanická (trolejbus 32).

Jak se k nám dostat autem – parkování
 • Parkoviště na Veveří vedle Právnické fakulty MU, kde není parkování o víkendu zpoplatněno. Pěšky na FI do 10 minut.
 • Parkoviště v nákupním centru Královo Pole, kde je možné zaparkovat zdarma v krytých garážích 9.00–21.00 nebo nonstop na venkovních parkovištích. Pěšky na FI do 15 minut.
 • Rovněž v modrých zónách můžete o víkendu parkovat bez omezení.
 • Pro absolventy Masarykovy univerzity je v areálu brněnského výstaviště připravena nabídka parkovacích stání. Parkovací místo za cenu 150 Kč si lze objednat předem při koupi vstupenky na Festival MUNI 100 nebo zakoupit přímo na místě v den konání festivalu. Parkovací místo je k dispozici od soboty 15. června v čase od 8.00 do neděle 16. června do 12.00. Pro zaparkování je nutné využít vstupní bránu číslo 9 a předložit předem zakoupený e-ticket či zakoupit lístek. Parkovací plochy budou situovány do okolí Pavilonu Z uvnitř areálu výstaviště. Pokud zvolíte tuto variantu parkování, dopraví vás odtud tramvaj 1 na zastávku Hrnčířská poblíž FI.
Kyvadlová doprava

Pro přesun návštěvníků z fakult na Výstaviště Brno, kde pokračuje program Dne absolventů Festivalem MUNI 100, bude zajištěna kyvadlová doprava. Jízdní řád kyvadlové dopravy.

Informace pro držitele ZTP a ZTP/P

Budova FI má bezbariérový přístup a disponuje bezbariérovými toaletami. Pro případné další související informace a specifické požadavky se obracejte na oph@teiresias.muni.cz. Pokud by pro vás parkování dále od místa konání představovalo problém, bude vám na základě předchozí domluvy umožněno zaparkovat přímo v areálu Botanická 68a. V tomto případě se, prosím, obraťte na 25fi@fi.muni.cz.

Orientační mapa s polohou FI na Botanické 68a