Vzdálený přístup na stroje v učebnách s Windows

Po dobu on-line výuky jsou protokolem Remote Desktop vzdáleně dostupné počítače v učebnách s Windows. Přístup ze strojů mimo FI je umožněn pouze prostřednictvím služeb VPN FI či VPN MU (v rámci FI jsou stroje dostupné ze zaměstnaneckých počítačů z podsítí 42, 48 a 52). Jde o následující učebny a počítače:

Stroje jsou dostupné v pracovní dny mezi 7 a 22 hodinou. Mimo tuto dobu budou dostupné jen stroje titan01titan05 a sirene01sirene05.

Změna pro jarní semestr 2021: stroje v učebnách B116, B117 a A215, které byly na podzim využívány jen zcela minimálně a tento semestr do nich ani není rozvrhována žádná výuka, nebudou vůbec zapínány. V případě potřeby se ale lze na jejich zapnutí a výše uvedeném zpřístupnění domluvit na adrese win@fi.muni.cz.

Výběr volného stroje

Na stanicích s OS Windows může být připojen nanejvýš jeden aktivní uživatel. Pro přehled, které stroje jsou již obsazené a které potenciálně volné doporučujeme používat mapy místností na Fakultní administrativě (jména místností výše odkazují do této aplikace).

I tak zůstává riziko, že si dva uživatelé „vyhlédnou” téměř zároveň tentýž stroj. V takovém případě uživatel, který se připojí jako druhý, dostane hlášku Another user is signed in. It you continue, they'll be disconnected. Do you want to sign in anyway? Optimálním řešením je v takovém případě zvolit No a zkusit jiný volný stroj. Při volbě Yes bude přihlášený uživatel dotázán, jestli se chce odpojit ve prospěch druhého uživatele, pokud „nabídku” do třiceti sekund neodmítne, bude odpojen automaticky.

Připojení prostřednictvím protokolu Remote Desktop

Jak již bylo zmíněno: ze strojů mimo FI je přístup umožněn pouze prostřednictvím služeb VPN FI či VPN MU, tedy pokud se nedaří navázat kontakt s cílovým strojem, je vhodné nejprve zkontrolovat, že se skutečně připojujete přes VPN.
z Windows
Klienta lze spustit stiskem Win+R a zadáním mstsc. Jméno počítače je potřeba vyplnit ve tvaru např. sirene01.fi.muni.cz, uživatelské jméno je pak potřeba zadat jako ntfi\your_login. Případně lze ještě před připojením mnohá další nastavení upravit po kliknutí na Options:
z Linuxu

Doporučujeme použití programu xfreerdp. Pokud není zahrnut v uživatelem používané linuxové distribuci, lze si jej přeložit ze zdrojových kódů ze stránky projektu freerdp nebo využít předpřipravených balíků, např. z rpmfind.net ap. Připojit se pak lze např. příkazem xfreerdp -d NTFI -u your_login sirene01.fi.muni.cz (další přepínače program vypíše po spuštění xfreerdp bez parametrů).

Alternativou je rdesktop: rdesktop -d NTFI -u your_login sirene01.fi.muni.cz. Velikost okna se nastaví přepínačem -g. Do fullscreenu se lze přepnout stisknutím Ctrl+Alt+Enter.

z macOS

Uživatelé projektu MacPorts mohou jednoduše nainstalovat balík FreeRDP příkazem port install freerdp a pak v terminálu používat příkaz /opt/local/bin/xfreerdp -d NTFI -u your_login sirene01.fi.muni.cz, jak je popsáno v sekci pro Linux.

Další možností je instalace Microsoft Remote Desktop client. Po spuštění je třeba kliknout na New a v novém okně jako PC name zadat sirene01.fi.muni.cz, jako User name ntfi\your_login a jako Connection name např. sirene01, zavřít okno a připojovat se poklepáním na nově vytvořenou položku pod My Desktops.

Odhlášení

Odhlášení funguje stejně jako při lokálním přihlášení, tedy kliknutím na ikonu panáčka v nabídce Start a následnou volbou Sign out (případné problémy s překročením kvóty při odhlašování viz zde). Pouhé ukončení klienta kliknutím na křížek (ať už standardně v pravém horním rohu okna klienta, nebo v panelu připojení/connection bar, pokud je klient přes celou obrazovku) uživatele neodhlásí.