Připojení unixového domovského adresáře

Na studentských a katedrových strojích s Windows se unixový domovský adresář z home.fi.muni.cz připojuje automaticky jako síťový disk dostupný pod písmenem J:, pro obdobné připojení k zaměstnaneckému/laboratornímu stroji s pevnou fakultní IP adresou, z učeben nebo z VPN je potřeba učinit následující:

Analogicky lze připojit adresář /data/your_login jako \\home.fi.muni.cz\data-your_login (více viz zde a zde).