Jak pracovat se scannerem dostupným na FI

Na fakultě jsou dostupné scannery CANON CanoScan LiDE 100, připojené ke strojům nymfe01 resp. nymfe06.

Základní utilitou je scanimage, vhodný patrně jen pro opakované zpracování podobných předloh či jiné rutinní úlohy. Uživatelsky příjemnější a pro občasné experimentování vhodnější je grafická verze xsane. Služeb scanneru umí využít i grafický program gimp.

Návod pro případ bez problémů

Pod víko scanneru opatrně vložte předlohu tak, abyste rukama neupatlali sklo. Jde-li vám o přesnost natočení, raději na ni dbejte už při ukládání a nespoléhejte se příliš na pozdější manipulace s nascanovaným obrázkem.

Výstupním formátem některých scanovacích programů je PNM -- portable anymap file format. Je to dobře dokumentovaný a otevřený formát, se kterým pracují všechny utility z balíku NetPBM (viz man pnm), zvládá ho ale i ImageMagick (programy display, convert a další). Formát PNM právě kvůli snadné práci neobsahuje žádná úsporná opatření a zabírá poměrně hodně místa – velikost budoucího souboru si můžete přečíst (spolu s rozměrem v bodech). Vyplatí se ho po práci zkonvertovat do úspornější podoby (JPEG, ...).

Pokud jste ke své spokojenosti skončili, nezapomeňte si vzít své předlohy ze scanneru (opět bez ušpinění skla).

Co dělat při potížích

Pokud se vám nepodaří xsane spustit, nebo vám nenabídne kýžený scanner, můžete příkazem scanimage -L ověřit, zda lze komunikovat se scannerem. Měl by vám vypsat seznam možných vstupních zařízení, vypadající asi takto:

device `genesys:libusb:001:002' is a Canon LiDE 110 flatbed scanner

Občas se stane, že i při výpisu scanneru v seznamu dostupných zařízení se s ním nedá komunikovat (požadavek na scanování "vytuhne"). Nejčastější příčinou je zablokování odpovídajícího zařízení v /dev nějakým zavěšeným programem. Kontaktujte správce.

Pokud selhává xsane, zkuste řádkový scanimage.

Nebudete-li si vědět rady, pošlete mail na adresu unix@fi.muni.cz. Popište svůj problém co nejpřesněji (z jakého stroje a jakým programem jste se pokoušeli scanovat, jaké byly případné hlášky, ...). Čím přesněji specifikujete situaci, tím dříve se dočkáte pomoci.

Pár poznámek na závěr

Ke scanneru se za všech okolností chovejte s maximální šetrností. Je to zařízení nejen elektronické, ale hlavně mechanické. Snažte se s ním nehýbat po stole (ať se nepoškodí jemný posun) a i k víku se chovejte slušně (zvláště při scanování z tlustších předloh). Pokládáte-li předlohu na sklo, snažte se ho neumastit, neušpinit a hlavně nepoškrábat. Prospěje i vám, pokud si nejdříve ruce umyjete a i pak se skla raději nebudete dotýkat. Také předloha by měla být čistá a scanneru bezpečná – zajímavý vzorek svých bot si raději vyfoťte. Při odstraňování předlohy postupujte jemně a snažte se dotknout skla co nejméně (nejde-li to bez toho). V žádném případě se nepokoušejte sami scanner čistit např. kapesníkem nebo rukávem.

Pokud se vám stane, že se xsane či jiný program pracující se scannerem skončí podivným způsobem, zkontrolujte si pomocí ps, zda stále ještě (třeba bez viditelného okna) neběží. V takovém případě ho příkazem kill, případně kill -9 ukončete, aby nadále nebránil v přístupu ke scanneru dalším zájemcům.

Scanner zbytečně neblokujte. Bude-li o práci s ním více zájemců, je snad možné se rozumně dohodnout. Jakékoliv problémy oznamte na CVT či e-mailem na adresu unix@fi.muni.cz (včetně žádosti o vyčištění).

Stane-li se situace kolem scannerů neúnosnou, budou z učebny raději odneseny a přístup k nim se stane poměrně obtížnějším.