Databáze na FI

Na FI jsou v současné době pro studenty dostupné 3 druhy relačních databází — PostgreSQL, MySQL a Oracle. Všechny databáze běží na stroji db.fi.muni.cz, účty v databázích si mohou uživatelé vytvořit aplikací ve Fakultní administrativě FI. Tam je možné najít i bližší instrukce, jak se k databázím připojit.