Databáze na FI

Uživatelům na FI poskytujeme 3 druhy relačních databází – PostgreSQL, MariaDB (dříve MySQL) a Oracle. Všechny databáze běží na stroji db.fi.muni.cz, účty v databázích si mohou uživatelé vytvořit aplikací ve Fakultní administrativě. Tam je možné najít i bližší instrukce, jak se k databázím připojit.

Na požádání můžeme pro oficiální projekty vytvořit dedikovanou databázi/schéma (v PostgreSQL nebo MariaDB) s neosobním přístupovým účtem.

Databáze jsou zálohovány jednou denně, zálohy uchováváme po dobu přibližně jednoho měsíce.