Overleaf, webový editor LaTeXových dokumentů

Overleaf je webová služba, pomocí které mohou uživatelé vytvářet komplexní a působivé dokumenty v systému LaTeX.

Fakulta informatiky, Filosofická fakulta a Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty zakoupily pro své zaměstnance a studenty Pro licenci. Díky licenci může na jednom dokumentu spolupracovat neomezený počet uživatelů. Uživatelé mohou sledovat změny v dokumentech, vracet se k historickým verzím dokumentu a využít napojení na služby Mendeley, GitHubDropbox. Služba představuje alternativu k fakultní instalaci TeXu.

Pokud máte zájem o zpřístupnění služby Overleaf na své fakultě, kontaktujte prosím pracovníky Centra výpočetní techniky své fakulty.

Registrace

Pro použití editoru s profesionální, Pro licencí se zaregistrujte se svou fakultní e-mailovou adresou (vizte články Odesílání a čtení pošty na FIE-mailové účty a pošta na FF). Pokud již vlastníte osobní účet na službě Overleaf, přidejte svou fakultní e-mailovou adresu (z domén fi.muni.cz, phil.muni.cz, nebo math.muni.cz) mezi své e-mailové adresy v nastavení svého účtu.

Příprava dokumentů

univerzitních šablonách si zvolte jednu z nabízených dokumentových šablon. V současné době se jedná o šablony pro přípravu závěrečných prací, dopisůprezentací. Další šablony naleznete v galerii. Zvolenou šablonu začnete editovat kliknutím na tlačítko „Open as Template“.

V editoru pracujete se třemi panely. Levý panel zobrazuje adresáře a soubory, ze kterých Váš LaTeXový dokument sestává, a umožňuje Vám soubory vytvářet, přejmenovávat, přesouvat a mazat. Střední panel zobrazuje zdrojový text editovaného dokumentu; přepínačem „Source – Rich Text“ lze přepínat mezi surovým zdrojovým textem a režimem, kdy Overleaf standardní LaTeXové značky nahrazuje náhledem výstupního formátování. Pravý panel pak zobrazuje náhled přeloženého LaTeXového dokumentu.

Hotový dokument můžete stáhnout ve formě zdrojového kódu, nebo PDF dokumentu přes sekci „Download“ v hlavní nabídce editoru, do které se dostanete přes tlačítko „Menu“ v levém horním rohu editoru.

Další návody v angličtině naleznete na webu služby Overleaf; Overleaf například umožňuje z prostředí přímé zaslání článku k publikaci do časopisu.

Pokročilé užití

Pro automatizaci sazby používá Overleaf program latexmk. Tento program automaticky spouští příkazy pro vygenerování rejstříku, bibliografie, atd. Výchozí chování programu latexmk je vhodné pro přípravu anglických dokumentů. Například při sazbě rejstříků s českým abecedním řazením je ale třeba spouštěné příkazy změnit, vizte návod.

Kromě práce přes webový editor můžete ke svým dokumentům na Overleafu přistupovat přes Git. Toto vám umožňuje pracovat na svých dokumentech bez internetového připojení a lokálně si na svém počítači udržovat aktuální i historické verze dokumentů. Adresu gitového repozitáře dokumentu zjistíte přes tlačítko „Git“ v hlavní nabídce editoru, do kterého se dostanete přes tlačítko „Menu“ v levém horním rohu editoru.