Účty a hesla

Přijetím na FI MU jste získali hned tři různá hesla a dvě přihlašovací jména.

Učo

Učo (akronym slov „unikátní číslo osoby“) slouží k přístupu ke všemu celouniverzitnímu. Používá se k němu primární nebo sekundární heslo.
Učo si nemůžete změnit, přiděluje se právě jednou, při vašem nástupu na univerzitu. (Pokud byste MU opustili a zase se vrátili, budete používat své původní učo.)

Primární heslo

Učem a primárním heslem se studenti přihlašují hlavně do Informačního systému MU.
Dále slouží k přihlášení do systému kolejí a menz ISKAM (a zaměstnancům univerzity do inetu).
Primární heslo jste dostali u zápisu a jakmile se s ním do ISu jednou přihlásíte, můžete si jej změnit.

Sekundární heslo

Učem a sekundárním heslem se přihlásíte do všech dalších služeb, které používají autentizaci uživatelů skrz MU. Například:

  • Celouniverzitní počítačová studovna (CPS) – přihlášení k PC
  • Eduroam – Wi-Fi síť
  • Odběr pošty MU pomocí protokolů IMAP nebo POP3

Sekundární heslo si lze změnit nebo prohlédnout v ISu.

Další informace o heslech k uču poskytuje na svých stránkách také ÚVT.

Fakultní login a fakultní heslo

Slouží k přihlašování se do služeb, které poskytuje pouze FI. Například:

  • Uživatelské počítače ve všech učebnách FI
  • Počítače v hale a studovnách FI
  • wlan_fi – Wi-Fi síť FI
  • Přístup do pošty FI

Před prvním cvičením se na nějaký stroj rozhodně zkuste přihlásit, nebo si na cvičení alespoň vezměte přihlašovací údaje s sebou, abyste mohli pracovat na PC.

Fakultní login vám přijde poštou a začíná písmenem x (typicky pokračuje kouskem vašeho jména a je ukončen číslem).
Fakultní heslo je iniciálně nastaveno stejně jako vaše sekundární heslo, ale jinak je na něm úplně nezávislé. Změnit si jej můžete ve Fakultní administrativě (FAdminu) nebo v ISu.

Kontrola hesla

Pomocí těchto hesel můžete dělat skutečně hodně, proto by měla být přiměřeně silná, sílu si lze ověřit nástrojem v ISu, u kterého naleznete i tipy, jak heslo tvořit.