Vzdělávání v jednotlivých předmětech

Studijní program: C-CV Celoživotní vzdělávání
Název oboru: MiVT Výpočetní technika
Forma studia: prezenční
Požadavky: ukončené středoškolské vzdělání

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách a k možnosti využití elektronické podpory výuky – e-learningu, je možné toto vzdělávání i při zaměstnání.

Uchazeč si může zvolit libovolné předměty z fakultní nabídky (pokud splňuje příp. podmínky předmětu, např. kapacitní limit) a studovat je se studenty FI MU. Předměty si uchazeči registrují v Informačním systému MU. Pokud je registrace bezproblémová (uchazeč splňuje příp. podmínky) lze registrované předměty objednat a zakoupit prostřednictvím Obchodního centra.

Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia, poplatek za vzdělávání je stanoven na základě zvolených předmětů, jejich kreditové hodnoty a ukončení takto:
poplatek za každý kredit zapsaného předmětu činí 700 Kč a poplatek za požadované ukončení se připočítá následně:
zkouška = 2 kredity, kolokvium = 1 kredit, zápočet = 0 kreditů.

Informace o předmětech najdete na stránkách:
Studijní katalog
Předměty vyučované na fakultě

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.

V rámci CŽV není možné získat titul.
Akademický titul může absolvent celoživotního vzdělávání získat po přechodu do běžné formy studia – po úspěšném složení přijímací zkoušky. V tomto případě mu mohou být uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia a získání titulu.

Termín podání přihlášky

Přijímací řízení do programu Celoživotního vzdělávání na FI MU, MiVT Výpočetní technika se koná dvakrát ročně.
Zájemci o celoživotní vzdělávání v semestru podzim 2017 podávají elektronickou přihlášku od 14. 8. do 27. 9. 2017.
Přijímací řízení není zpoplatněno, přijímací zkouška se nekoná.

Termín výuky

Výuka v semestru podzim 2017 proběhne od 18. 9. do 15. 12. 2017.
Rozvrh jednotlivých předmětů je zveřejněn od 31. 8. 2017.

Informace o registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení najdete na stránce
Jak předměty registrovat a zakoupit