Studijní katalog 2017/2018

Katalog v jednom souboru (včetně osnov předmětů)

Úvod

Bakalářské studium

Společný základ bakalářského studia

Bakalářský studijní program Informatika

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika

Bakalářský studijní program Informatika a druhý obor

Magisterské studium

Magisterský studijní program Informatika

Magisterský studijní program Aplikovaná informatika

Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy

Odpovědný kontakt: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.: Ji%C5%99%C3%AD%20Barnat%20%3Cprodekan(dot)prog%40fi(dot)muni(dot)cz%3E