Obchodní centrum MU


Zájemcům o celoživotní vzdělávání nabízí Fakulta informatiky možnost absolvovat jednotlivé předměty v rámci programu Celoživotní vzdělávání, oboru MiVT Výpočetní technika.

Uchazeči si vyberou libovolné předměty z fakultní nabídky (pokud splňují případné podmínky daného předmětu, např. kapacitní limit), tyto předměty si následně registrují v informačním systému. Pokud je registrace bezproblémová (uchazeč splňuje příp. podmínky) lze registrované předměty objednat a zakoupit prostřednictvím Obchodního centra.
Informace o předmětech jsou uvedeny ve Studijním katalogu.
Bližší informace o registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení najdete na stránce
Jak předměty registrovat a zakoupit