JAK PŘEDMĚTY REGISTROVAT v ISu, OBJEDNAT A ZAKOUPIT

Předměty si uchazeč registruje, objedná a zakoupí v Informačním systému prostřednictvím aplikace Obchodního centra MU podle toho, zda již má/nemá UČO takto:

A) Uchazeč nemá UČO (univerzitní číslo osoby)

doposud nebyl uchazečem, studentem nebo zaměstnancem MU


Upozornění: Předměty v aplikaci Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání objednávejte pouze v případě, že Váš výběr předmětů je definitivní a nebudete již výběr/registraci předmětů měnit.

Dříve než si registrujete/objednáte předměty s omezením zápisu (např. kapacitní limit), kontaktujte, prosím, Oddělení celoživotního vzdělávání czv@fi.muni.cz nebo na tel: 549 491 815


B) Uchazeč má UČO (univerzitní číslo osoby)

je nebo byl uchazečem, studentem nebo zaměstnancem MU


Upozornění: Předměty v aplikaci Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání objednávejte pouze v případě, že Váš výběr předmětů je definitivní a nebudete již výběr/registraci předmětů měnit.

Dříve než si registrujete/objednáte předměty s omezením zápisu (např. kapacitní limit), kontaktujte, prosím, Oddělení celoživotního vzdělávání czv@fi.muni.cz nebo na tel: 549 491 815