JAK PŘEDMĚTY REGISTROVAT v ISu, OBJEDNAT A ZAKOUPIT

Předměty si uchazeč registruje, objedná a zakoupí v Informačním systému prostřednictvím aplikace Obchodního centra MU.


 • Uchazeč podá elektronickou přihlášku do programu Celoživotní vzdělávání, oboru MiVT Výpočetní technika na adrese is.muni.cz/prihlaska.

  V přihlášce uveďte prosím Vaši emailovou adresu, na kterou Vám Oddělení celoživotního vzdělávání (OCV) odešle informace o celoživotním vzdělávání na Fakultě informatiky MU (o přijímacím řízení, termínech CŽV, registraci předmětů, jejich objednání a zakoupení prostřednictvím Obchodního centra MU).
  OCV zavede uchazeče do studijní evidence (stav v přijímacím řízení, dosud nerozhodnuto).

  V případě, že nemáte UČO - univerzitní číslo osoby (doposud jste nebyl/a uchazečem, studentem nebo zaměstnancem MU), vydá Vám Oddělení celoživotního vzdělávání UČO a heslo pro přístup do Informačního systému (IS). Heslo je nezbytné převzít OSOBNĚ a prokázat na místě svoji totožnost.


 • Registruje si předměty – přihlásí se do IS MU (na adrese http://is.muni.cz/ pod odkazem Osobní administrativa Informačního systému MU zadá své UČO a heslo) a registruje si předměty pomocí aplikace:
  Osobní administrativa – Student – Začátek semestru - Registrace a zápis předmětů - Přidat předměty vložením kódu

 • Objedná a zakoupí registrované bezproblémové předměty v Obchodním centru MU:
  Osobní administrativa – Student – Začátek semestru - Nákup kurzů celoživotního vzdělávání. Podrobnější návod zde.
  Tato aplikace uchazeči poskytne přehled registrovaných předmětů, celkový počet kreditů, celkovou částku (stanovenou na základě registrovaných bezproblémových předmětů a jejich ukončení) a údaje pro platbu.

 • Po uhrazení celé částky je uchazeč zapsán ke vzdělávání v programu Celoživotní vzdělávání, oboru Výpočetní technika.

 • Informace o předmětech získají uchazeči ve:
  Studijním katalogu
  elektronickém studijním katalogu nebo


Upozornění: Předměty v aplikaci Nákup kurzů Celoživotního vzdělávání objednávejte pouze v případě, že Váš výběr předmětů je definitivní a nebudete již výběr/registraci předmětů měnit.

Dříve než si registrujete/objednáte předměty s omezením zápisu (např. kapacitní limit), kontaktujte, prosím, Oddělení celoživotního vzdělávání czv@fi.muni.cz nebo na tel: 549 491 815