Bakalářská stáž
Kyberbezpečnost (SB200)

 • Hlavním účelem stáže je získat reálné pracovní zkušenosti.
 • Za úspěšně dokončenou stáž získáš 20 kreditů.
 • K úspěšnému absolvovaní stáže musíš splnit tyto dílčí kroky:
 • Najdi si stáž
 • Vyplň návrh stáže a požádej o souhlas
 • Vlož protokol o přijetí
 • Odevzdej průběžnou dokumentaci
 • Uzavři stáž vložením finální dokumentace

Najdi si stáž

Na stáži se můžeš uplatnit jako správce systémů, sítí, operátor bezpečnostních dohledových center (SOC), člen týmů CSIRT, nižší či střední management kyberbezpečnosti, softwarový inženýr bezpečných IT aplikací a systémů, ale i jako školicí pracovník či asistent manažerů kyberbezpečnosti.

Podmínky stáže

 • Stáž absolvuješ v jednom semestru. Se stáží v podzimním semestru můžeš začít nejdříve 1.7., se stáží v jarním semestru můžeš začít nejdříve 1.1.
 • Stáž trvá min. 480 hod a celá proběhne v jedné organizaci.
 • Stáž musí být alespoň z poloviny absolvována ve výukovém období semestru, ve kterém je zapsána.
 • Pamatuj, že minimálně polovinu doby stáže strávíš v kanceláři mezi kolegy a maximálně polovinu absolvuješ z home office.
 • Ve firmě musíš mít garanta, který splňuje podmínku dosažení vysokoškolského vzdělání a min. tří let praxe v souvisejícím oboru od absolvování studia.
 • Veškeré dokumenty ke stáži odevzdej včas (Návrh stáže, Protokol o přijetí, Průběžná zpráva, Výkaz práce, Závěrečná zpráva, Závěrečná prezentace).

Doporučení

 • Začni hledat přibližně 3 měsíce předem. Pokud nevíš, sleduj nabídku Sdružení průmyslových partnerů FI MU a složku Nabídky práce ve Studijních materiálech předmětu, zaregistruj se na JobCheckIN, stránky jobs, indeed, LinkedIn a další.
 • Doporučujeme spojit dvě povinnosti do jedné, a kromě stáže také psát ve firmě bakalářskou práci. Mezi nejzkušenější a nejvstřícnější firmy v tomto ohledu patří Red Hat, InQool, Oracle, a Monet+.
 • Stáž můžeš absolvovat i v zahraničí a využít Erasmus a jiné programy, nebo jako freemover - vlastní dohoda i finance.

FAQ

Musím si vybírat jen ze členských firem SPP?
Ne, odebírat novinky z SPP - zajímavá pracovní místa pro studenty - je určitě užitečné, ale najít místo můžeš v jakékoliv firmě, která se zabývá IT, dokonce je možné stáž absolvovat v zahraničí. Firmy v CERITu jsou blízko a nevylučujeme ani praxi přímo v nějaké laboratoři na fakultě.

Existují na firmu nějaká omezení?
Ano, stáž Vám nebude schválena, pokud bude zjištěn střet zájmů (pro příklad: garantem je bratr nebo majitelem rodič apod.). Stáž také nemůžete absolvovat jako OSVČ, i tak je právních forem na výběr dost.

Kde se dozvím ke stážím víc?
Přímo u předmětu na následující období najdete i bez registrace jak formuláře, tak prezentaci Informace a harmonogram, kde je vše podstatné k dispozici, ačkoli třeba ještě nemáte předmět zaregistrovaný.

Kontakt

koordinace.stazi@fi.muni.cz

Nevíte si rady s hledáním práce?

Můžete využít služeb Kariérního centra
a nabídky JobCheckIN MU


Pracovní nabídky:


Stáže proběhly například:

 • Red Hat Czech
 • Monet+
 • NXP
 • Setco
 • NÚKIB