Bakalářská stáž
Kyberbezpečnost (SB200)

 • Hlavním účelem stáže je získat reálné pracovní zkušenosti.
 • Za její úspěšné zvládnutí získáš 20 kreditů.
 • K absolvovaní stáže musíš splnit tři kroky:
 • Najdi si stáž
 • Vyplň návrh stáže a požádej o souhlas
 • Vlož protokol o přijetí
 • Připoj průběžnou dokumentaci
 • Uzavři stáž odevzdáním finální dokumentace

Najdi si stáž

Najdi uplatnění, jehož náplň tě zaujme a souvisí s oblastí ICT. Pozice musí splňovat požadavek na náplň práce: Na stáži se můžeš uplatnit jako správce systémů, sítí, operátor bezpečnostních dohledových center (SOC), člen týmů CSIRT, nižší či střední management kyberbezpečnosti, softwarový inženýr bezpečných IT aplikací a systémů, ale i jako školicí pracovník či asistent manažerů kyberbezpečnosti. Ve firmě musíš mít garanta, který splňuje podmínku dosažení vysokoškolského vzdělání a min. tří let praxe v souvisejícím oboru od absolvování studia.

Pamatuj, že minimálně polovinu doby stáže musíš pracovat v kanceláři s kolegy a maximálně polovinu absolvovat z home office.

Najdi si práci

SB200 stáž absolvuješ v jednom semestru. Se stáží v semestru Podzim můžeš začít nejdříve 1.7., se stáží v semestru Jaro můžeš začít nejdříve 1.1. Návrhy je možné uploadovat do složky ve Studijních materiálech předem, dotazy piš přímo koordinátorce. Odpracuješ 12 týdnů u jedné instituce. Stáž musí být alespoň z poloviny absolvována ve výukovém období semestru, ve kterém je zapsána. Do příslušné složky Studijních materiálů musíš vložit vyplněný návrh stáže - NEJPOZDĚJI 14 DNÍ OD POČÁTEČNÍHO DATA STÁŽE a zároveň nejpozději pět dní před koncem období pro změny předmětů. Následně požádáš v IS o souhlas se zápisem předmětu.

Absolvuj úspěšně stáž

 • Po zápise předmětu podáš prostřednictvím Odevzdávárny Protokol o přijetí podepsaný zástupcem firmy.
 • Vyhodnocuj svou práci průběžně, více se tak naučíš a psaní technické zprávy bude pro tebe mnohem snažší.
 • V průběhu stáže budeš dodávat dokumenty, jejich osnovu a formulář nalezneš ve Studijních materiálech předmětu: výkaz práce v .xlsx a průběžnou zprávu ze stáže.
 • Nastanou-li se stáží jakékoliv problémy a hrozilo by nesplnění požadavků, bezprostředně kontaktuj koordinátorku.

Uzavři stáž

Stáž končí odevzdáním závěrečné technické zprávy (osnova ve Studijních materiálech zvoleného předmětu), kompletního výkazu a formulací všech zkušeností do prezentace. Protokol o absolvování Ti potvrdí garant za firmu.

FAQ

Musím si vybírat jen ze členských firem SPP?
Ne, můžeš najít uplatnění v jakékoliv firmě, která se zabývá IT, dokonce je možné stáž absolvovat v zahraničí.

Existují na firmu nějaká omezení?
Ano, stáž Vám nebude schválena, pokud bude zjištěn střet zájmů (pro příklad: garantem je bratr nebo majitelem rodič apod.). Stáž také nemůžete absolvovat jako OSVČ, i tak je právních forem na výběr dost.

Kde se dozvím ke stážím víc?
Přímo u předmětu na následující období najdete i bez registrace jak formuláře, tak prezentaci Informace a harmonogram, kde je vše podstatné k dispozici, ačkoli třeba ještě nemáte předmět zaregistrovaný. Co nenajdeš, můžeš řešit přímo s koordinátorkou.

Koordinátor stáží

koordinace.stazi@fi.muni.cz

Nevíte si rady s hledáním práce?

Můžete využít služeb Kariérního centra
a nabídky JobCheckIN MU


Pracovní nabídky:


Stáže proběhly například:

RED HAT

AHEAD

HONEYWELL

INQOOL

INVASYS

GOODDATA