Opravy tištěné podoby Žluté knihy 98/99

Zrušené předměty pro semestr léto 1999

 • I009 Paralelní výpočty
 • I023 Petriho sítě
 • I046 Vyčíslitelnost II
 • I056 Fuzzy množiny a jejich aplikace
 • I057 Seminář k informační společnosti
 • P055 Advanced Data Base Technology.
 • P069 Hybridní systémy strojového učení
 • P092 Marketing and Technology Management

Nově vypsané předměty pro semestr léto 1999:

 • M038 Pologrupy -- algoritmické aspekty
 • I071 Úvod do jazyka C
  Tento předmět doporučujeme všem studentům ne tak docela zběhlým v jazyce C (zejména je doporučen pro zájemce o I070 Objektové programování).
 • I072 Souběžnost - seminář
 • P107 Projekt z korpusové lingvistiky II
 • P109 Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice
 • P110 Corpus Linguistic and Computational Lexicography
  Přednáška bude přednesena blokově ve dnech: 19. - 23.4. 1999
 • P111 Jazyk VRML
  Výuka bude probíhat blokově.
 • P112 Programování v OpenGL
 • P113 Softwarové elektronické publikace - seminář
 • P114 Datové modelovanmí I
 • V033 Biokybernetika

Nově vypsané předměty pro semestr zima 1998:

 • M037 Pologrupy -- kombinatorické aspekty
  Tento předmět je určen zejména pro studenty PGS a pro studenty pokročilejších pasáží magisterského studia.
 • I071 Úvod do jazyka C
  Tento předmět doporučujeme všem studentům ne tak docela zběhlým v jazyce C (zejména je doporučen pro zájemce o I070 Objektové programování).
 • P106 Projekt z korpusové lingvistiky I
 • P108 Environmentalistika

Zrušené předměty (nebudou v semestru 1998 zima vypsány)

 • I061 Frontiers of Computing -- Nové fundamentální metody zpracování informace
 • I016 Distribuované algoritmy
 • I045 Topologie distribuovaných systémů

Nové povinné předměty pro odborné studium informatiky

 • (strana 36)
  Definice povinné volby alespoň dvou variant ze tří předmětů I013 , I014 a I070 se uplatňuje pouze pro studenty, kteří zahájili studium na fakultě 1. 9. 1998. Pro všechny ostatní studenty nadále platí podmínka z předchozího vydání ®luté knihy: povinná je volba alespoň jednoho z předmětů I013 , I014 .
 • (str. 33 a 36)
  Pokud student absolvoval (původní) předmět I002 se 4 kredity, není povinen absolvovat seminář I065 . Předmět I065 je povinný pouze pro studenty, kteří navštěvují/absolvovali nynější I002 se 2 kredity.