Program seminářů pro rok 2001/2002

St. 12.00 - 13.00, A107
Vedoucí semináře: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (kopecek@fi.muni.cz)
4. 10. 2001
Úvodní seminář podzimního semestru
Program:
Informace o koncepci semináře v podzimním semestru.
Domluva programu semináře.
Diskuse.
11. 10. 2001
James Edward Thomas, B.A.
Natural Language Processing for learners of foreign languages: some problems and suggested solutions.
Abstrakt:
When someone is learning a foreign language, a great quantity of high quality language input is needed. This is particularly true when discovery learning is encouraged. When students can discover for themselves some elements of how the language works, much deeper processing is taking place. This in turn has long-term benefits due to a more conceptual grasp of the language that has derived from the language being studied, rather than through mere surface translations. Non-native speakers do not have the luxury of time to be exposed to a great quantity of high quality input, upon which they might otherwise test language hypotheses. When students have a great quantity of high quality language in a database through which they can isolate specific language items, they can observe, hypothesize and test their findings. And this is what Data Driven Learning is - a pedagogical application of NLP. I am currently working on a small program that can present lines of text in order of the sum frequency of the items in each example. The result should be a screen of text, with the target item centred and its contexts presented in order of the familiarity of vocabulary items. For research purposes, this concordancer is all but ready. It remains now to find out if the hypothesis that providing students with contexts they are likely to understand contributes to the intended pedagogical gain.
RNDr. Milan Drášil, CSc.
Úvod do geografických informačních systémů
Abstrakt:
-Základní orientace přednášky.
-Co je to geografický informační systém, předmětná část geografického informačního systému.
-Pojmy, které se týkají GIS, mapová díla ČR.
-Struktury prostorových dat, vektorová reprezentace prostoru, rastrová reprezentace prostoru, topologické vztahy v prostorových datech.
-Efektivní metody přístupu k prostorovým datům, definice obecného prostorového dotazu, primární a sekundární filtr prostorového dotazu, metody prostorového indexování, databázové souvislosti.
-Operace nad vektorovými prostorovými daty.
-Operace ze zpracování obrazů použitelné v GIS.
-Topologické úlohy v GIS.
18. 10. 2001
J. Pokluda
IA-64 (Intel Architecture 64 bit)
Abstrakt:
Spolecnosti Intel a Hewlit-Packard se spojili pri vytvareni nove 64 bitove architektury, ktera je nastupcem architektur RISC a CISC. Nazvali ji EPIC (Explicitly Paralel Instruction Computing). Tato architektura by mela slouzit jako platforma pro vytvoreni procesoru, ktere budou schopny pracovat paralelne, budou diky zjednoduseni pozadavku na hardware (oproti CISC) obsahovat vice provadecich jednotek a takto budou moci dosahovat lepsich vykonu. Oproti predchozim procesorum Intel budou obsahovat velke mnozstvi registru. Zaroven by mela byt zachovana zpetna kompatibilita s IA-32 a to primo hardwarove a take s PA-RISC pomoci software.
Prednaska pojednava o hlavnich myslenkach, ktere stoji za touto architekturou.
25. 10. 2001
Robert Batůšek
Korpusově orientovaná syntéza řeči
Abstrakt:
Tradicni synteza reci v casove oblasti vyuziva (relativne) maleho poctu obvykle foneticky motivovanych jednotek (alofony, difony, slabiky), ze kterych sklada vyslednou rec. Pri synteze se ovsem segmenty deformuji v dusledku prozodickych modifikaci, coz zhorsuje kvalitu vysledne reci. Modernejsi pristupy proto vyuzivaji vetsiho poctu (radove 10^5 - 10^6) heterogennich segmentu. S takovou recovou databazi ustupuje nutnost prozodickych modifikaci do pozadi, vznika ovsem zajimavy problem vyberu jednotek, ktere jsou v nejakem smyslu optimalni.
1. 11. 2001
T. Čapek
Rozšiřování českého WordNetu
Abstrakt
Po zevrubnem popisu toho, co je a jak vznikl WordNet a jeho nasledovnik EuroWordNet bych se venovat soucasnemu stavu ceske casti EuroWordNetu na nasi fakulte a otazkam jeho rozsirovani. K tomu vyuziji zkusenosti, ktere jsem nabyl pri konkretni praci na rozsireni jednoho shluku lexikalnich dat a nastinim problemy, ktere jsou s touto praci spojeny.
8.11. 2001
Miloslav Nepil
Theory Refinement within Active Learning: An Application in Morphological Disambiguation of Czech"
Abstrakt:
Our work stands in the border between machine learning and natural language processing. We employ inductive logic programming to induce a set of rules (a theory) for morphological disambiguation of Czech. In this task, it is expensive to gather a sufficient amount of labelled examples needed for training. On the other hand, unlabelled texts are freely available. The objective of active learning (selective sampling) method is to select those examples which will be most informative for the learner. Since this example selection proceeds in step-by-step manner, it is possible to refine gradually the actual theory in order to disambiguate the new selected examples correctly. Thus, we aim at a combination of techniques: theory refinement within active learning. The outline of our approach and some experimental results will be presented.
15. 11. 2001
Eva Hladká
Videokonference ve výzkumném záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace
Abstrakt:
Výzkumný záměr Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace je nejvýznamnějším projektem sdružení CESNET a v jeho rámci je provozována a rozvíjena síť CESNET2. Cílem vystoupení bude seznámit posluchače se skupinou aplikačních projektů s videokonferenční tematikou. V první části budou krátce popsány všechny videokonferenční projekty, problémy ktere řeší a dosažené výsledky. Druhá část bude podrobněji věnována projektu WAN videokonference, který je řešen na FI a ÚVT MU, hlavně akademickému videokonferenčnímu serveru miro.cesnet.cz a systémům, které jsou na serveru k disposici. Zkušenosti s H.323 technologií budou ukázány na Megaconference III (Internet2 meeting), která se konala v říjnu 2001. V závěru bude zmíněna možnost využití streamovacích serverů pro multimediální přenosy.
22. 11. 2001
F. Procházka
Návrh nástroje pro univerzální kognitivní modelování
Abstrakt:
Na prednasce bude predstavena koncepce nastroje Tonal pro univerzalni kognitivni modelovani, na jehoz navrhu a implementaci pracuji. Uvodem se strucne zminim o problematice hledani vhodneho pojmoveho aparatu pro kognitivni modelovani.
Pote naznacim teoreticke pozadi navrhu pojmoveho aparatu nastroje Tonal. Rozvedu souvislosti se semantikou prirozeneho jazyka a Transparentni Intenzionalni Logikou (TIL). Popisi modelovaci entity nastroje Tonal a na prikladech budu ilustrovat jejich pouziti. Zminim se o moznosti vyuzit pri konstrukci modelu pristupu z oblasti umele inteligence (strojove uceni, data mining, neuronove site, geneticke algoritmy).
Podam obecny popis dynamiky kognitivnich modelu zalozeny na principu modelovani presunu pozornosti v modelu.
Na zaver nastinim roli nastroje Tonal jako pracovniho prostredi (workbench) pro zkoumani v oblasti kognitivnich ved a jeho vyuziti v oblastech informatiky, ktere jsou nuceny brat pri vyzkumu "kognitivni element" v uvahu.
29. 11. 2001
P. Sojka
Kontextově závislé zpracování textu
Abstrakt:
TBA
6.12. 2001
Petr Matula
Registrace obrazů ve fluorescenční mikroskopii
Abstrakt:
TBA
13. 12. 2001
R. Král
Semanticka desambiguace cestiny
Abstrakt:
WSD neboli Jaky to ma vyznam? * Cilem systemu WSD je determinovat adekvatni vyznam slov v textu. Na prednasce bychom radi predstavili nejznamejsi techniky a prezentovali provedene experimenty. * Zakladni algoritmy typu "vaky slov". Slovnikove pristupy. Metriky. Evaluace. * Pouziti shlukove analyzy. Srovnani SA na slovnich tvarech a SA na kontextech reprezentovanych ve vektorovem prostoru.
R. Sedláček
Morfematicky analyzator cestiny
Abstrakt:
Cilem prednasky je prezentovat ideje stojici za navrhem a implementaci morfematickeho analyzatoru cestiny zalozeneho na kombinaci tvarotvorne a slovotvorne analyzy. Protoze tvarotvorna analyza jiz byla algoritmicky popsana, zbyva ke zvladnuti uplne morfematicke analyzy jeden krok, a to algoritmizace analyzy slovotvorne. Vysledkem morfematickeho rozboru je zjisteni stavby analyzovaneho slova a identifikace jednotlivych morfemu. Ukolem je tedy najit vhodnou reprezentaci morfemu a zhodnotit moznosti automatickeho zpracovani vybranych derivacnich procesu. Aplikaci morfematickeho analyzatoru na korpusy ceskych textu pak ziskame uzitecna statisticka data odrazejici soucasny stav cestiny.
20. 12. 2001
POSTER SESSION
Abstrakt:
Prezentovány budou postery vytvořené v podzimním semestru.

Jaro 2002

27. 2. 2002
Úvodní seminář jarního semestru
Program:
Informace o semináři v jarním semestru.
Domluva programu semináře.
Diskuse.
6.3. 2002
Jiri Barnat, Jan Strejcek, David Safranek
Uvod do verifikace systemu (model checking)
Abstrakt
V informacnim veku leckdy nase zivoty zavisi na bezchybnosti a spolehlivosti pocitacovych systemu. Tyto systemy se stavaji stale slozitejsimi a komplexnejsimi. Z toho vyplyva potreba automatizovanych metod overovani spravnosti (verifikace) zminenych systemu. Prednaska bude zamerena predevsim na jednu z techto metod, tzv. model checking. Metoda bude dostatecne vysvetlena a predvedena na pseudo-realnem systemu.
Osnova:
David Safranek: Formalni metody verifikace. Modelovani a specifikace systemu. Definice model checkingu.
Jan Strejcek: Model checking pomoci teorie automatu.
Jiri Barnat: Predvedeni model checkingu na pseudo-realnem systemu vytahu, realizovanem mikropocitacem RCX 2.0. Pro verifikaci bude pouzit nastroj SPIN.
13.3. 2002
Jan Pazdziora, Michal Brandejs, Iva Hollanová, Mirka Misáková
Uvod do verifikace systemu (model checking)
Abstrakt
Přednáška se zabývá podporou rozhodovacích a řídících procesů a informačních toků s využitím informačních systémů univerzity (UIS -- univerzitní informační systém) v souvislosti s rozvojem počítačových sítí a možnostmi vzdálené práce s daty. To následně vede ke změnám v množinách typických uživatelů jednotlivých aplikací a k výraznému nárůstu počtu nových uživatelů, v případě univerzity vyučujících a studentů. Při nasazování informačního systému je jedním z důležitých vstupních rozhodnutí i míra zapojení ovlivněných osob do přímé práce se systémem.
20. 3. 2002
V. Dohnal
Multimedia Data Indexing
Abstrakt:
Recently, the need to manage various types of data stored in large computer repositories has drastically increased and resulted in the development of multimedia database systems aiming at a uniform management of voice, video, image, text and numerical data. Among many research challenges which the multimedia technology entails - including data placement, presentation, synchronization, ... - content-based retrieval plays a dominant role. Particularly, there is an urgent need of indexing techniques able to support execution of similarity queries. This paper presents some basic index structures.
P. Kuba
Support Vector Machines
Abstrakt:
Support Vector Machines (SVM) je poměrně nová metoda, která se v poslední době těší narůstající popularitě při řešení úloh vyhledávání znalostí v databázích, jako například klasifikace, regrese a další. Během této přednášky budou vysvětleny základní principy SVM z geometrického pohledu. Dále bude vysvětlena možnost aplikace metody na různé typy dat (např. strukturovaná data) a zmíněny aplikace na reálná data.
27.3. 2002
L. Bartek
Dialogue Interface Generator
Abstrakt
Dialogova rozhrani se zdaji byt vhodnym resenim, pro komunikaci uzivatele s pocitacem. Toto reseni umozni rozsirit pocet potencialnich uzivatelu pocitacovych systemu o lidi, kteri maji jakekoliv zabrany, znemoznujici jim praci s temito systemy. Jednim ze standardu pro zapis dialogu, ktere jsou v dialogovych rozhranich pouzity, je jazyk VoiceXML. Vzhledem ke znacnemu poctu existujicich aplikaci, jejichz uzivatelske rozhrani je zalozeno na jazyce HTML, byla na snade myslenka na automaticke generovani dialogovych rozhrani pro vyse uvedene aplikace. V ramci prednasky budou poluchaci seznameni se zakladnimi principy generovani dialogovych rozhrani. Dale pak budou diskutovany jednotliva problematicka mista tohoto pristupu, spolu s navrhem moznych reseni.
3.4. 2002
Petr Matula
Registrace obrazů pořízených pomocí axiálního tomografu
Abstrakt
Laborator opticke mikroskopie (LOM) ma k dispozici zajimave zarizeni patentovane univerzitou v Heidelbergu, ktere umoznuje pozorovat objekty pod mikroskopem (bunky) z mnoha uhlu - axialni tomograf. Bunky jsou uchyceny na vlakne, kterym je mozne otacet. Axialni rozliseni mikroskopu je vzdy horsi nez rozliseni lateralni. Slozeni nekolika natocenych obrazu muze rozliseni zlepsit. Dulezitym krokem na ceste ke zlepseni rozliseni je dobra registrace obrazu (tj. vzajemne natoceni obrazu tak, aby si pozorovane objekty co nejvice odpovidaly). Behem prednasky bude predstaven efektivni algoritmus pro registraci ridkych mnozin bodu vyvinuty v LOM, ktery se jevi pro tento ucel vhodny.
10.4. 2002
Pavel Gaura
Čtení matematických výrazů nevidomým
Abstrakt
Zrakově postižení studenti mají v současné době možnost nabývat vědomostí rychleji a ve větší míře díky rozvoji výpočetní techniky a informačních technologií. Pro studium grafických objektů však stále potřebují asistenci vidomého pracovníka, který upravuje materiály do vhodné podoby. Do této kategorie patří i studium matematických textů. Na přednášce bude podán stručný přehled možností, jak lze předávat matematické texty nevidomým. Zaměříme se na různé způsoby čtení, případně editace matematických výrazů. Dále budou posluchači seznámeni s návrhem multimodálního způsobu čtení matematických výrazů a použití dialogu pro jejich editaci. V této souvislosti bude zmíněn značkovací jazyk MathML. V závěru přednášky bude demonstrován prototyp systému pro studium matematických výrazů nevidomými.
17.4. 2002
David Antoš
Rozpoznávání vzorů v počítačové typografii
Abstrakt
Popíšeme techniku vzorů jako prostředek pro získávání a rozpoznávání informace v datech a současné použití vzorů pro dělení slov v sázecím stroji. Vyvinuli jsme knihovnu PatLib pro obecnou manipulaci se vzory a hodláme ji využít šířeji pro rozpoznávání různých jevů v sazebním materiálu, např. hranic vět, segmentace, švů složených slov. Popíšeme architekturu knihovny. Dále formulujeme myšlenku Pattern Translation Process, tedy automatu rozpoznávajícího vzory na proudu expandovaného sazebního materiálu. Diskutujeme výhody, které by PTP přineslo oproti "tradičním" technikám (jako Omega Translation Processes).
24.4. 2002
Pavel Matula
Rekonstrukce povrchu kulatých objektů pomocí simplexových sítí
Abstrakt
Přednáška se bude zabývat problémem jak určit a reprezentovat povrch neznámého reálného objektu na základě množiny vstupních bodů naměřených na jeho povrchu. Bude uveden přehled metod, které se používají k řešení tohoto problému. Vzhledem k tomu, že v laboratoři optické mikroskopie pozorujeme především kulaté objekty (jádra buněk) zaměříme diskuzi o jednotlivých metodách směrem k použitelnosti v naší aplikaci. Hlouběji bude představena metoda vyvinutá na FI založená na deformaci simplexové sítě, která je vhodná na rekonstrukci kulatých objektů.
15.5. 2002
Aleš Borek
TBA
22. 5. 2002
POSTER SESSION
Abstrakt:
Prezentovány budou postery vytvořené v jarním semestru.