Obsah a forma státní doktorské zkoušky

 Obsahem státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce a ústní zkouška ze dvou podokruhů, které si student zvolí po dohodě se školitelem z níže uvedených okruhů. Zvolené podokruhy by měly být tématicky rozdílné. Každý okruh má svého odborného garanta, který na základě potřeb studentů může formulovat nové podokruhy. Obsah ústní části doktorské zkoušky schvaluje oborová rada zvlášť pro každého uchazeče s přihlédnutím k odbornému zaměření studia. Zkouška je komisionální a ústní.
Termíny jsou pevně stanoveny v harmonogramu akademického roku.

Podmínkou podání přihlášky k SDZ je splnění těchto předmětů:
DTEDI a DPUBL a DCIPR
nebo
DTEDI a DPUBL a DACSE
nebo
DTEDI a DCIPR a DACSE

Spolu s přihláškou k SDZ je možné podat si i přihlášku ke státní rigorózní zkoušce v termínech platných pro SDZ. Více informací naleznete zde.

Okruhy otázek státní doktorské zkoušky

Počítačová grafika a zpracování obrazu
garant: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Zpracování dat
garant: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Bezpečnost počítačových a komunikačních systémů
garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Počítačové zpracování přirozeného jazyka
garant: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Počítačové systémy a sítě
garant: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Kvantové zpracování informace a bioinformatika
garant: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
Formální metody pro analýzu a verifikaci
garant: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Teoretické základy informatiky
garant: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Společenské aspekty informatiky
garant: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Architektura vestavných systémů
garant: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Projednáno na oborové radě FI MU dne 12. 9. 2013 s platností pro přihlášky podávané od ledna 2014 (SDZ konané od května 2014). Doplněno 19. 1. 2015.