Absolventi doktorského studia za rok 2013


Petr Kosina

Obor Informatika
Disertační práce Decision Rule Learning for Evolving Data Streams
Školitelé Assoc. Prof. Joao Gama, University of Porto
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD., FI MU (předseda)
Dr. Albert Bifet, Yahoo! Research Barcelona, Spain
doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT v Brně
Assoc. Prof. Joao Gama, University of Porto, Portugal
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Prof. Dr. Myra Spiliopoulou, Otto-von-Guericke-Universität, Germany
Oponenti Dr. Albert Bifet, Yahoo! Research Barcelona, Spain
Assist. Prof. Mykola Pechenizkiy, University of Technology, the Netherlands
Prof. Dr. Myra Spiliopoulou, Otto-von-Guericke-Universität, Germany
Datum obhajoby 20. 12. 2013

Petr Jarušek

Obor Informatika
Disertační práce Modeling Problem Solving Times in Tutoring Systems
Školitelka prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Ivan Kalaš, Ph.D., FMFI - Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
Oponenti RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D., PrF, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
prof. RNDr. Ivan Kalaš, Ph.D., FMFI - Univerzita Komenského v Bratislave
Datum obhajoby 3. 10. 2013

Jan Vykopal

Obor Počítačové systémy a technologie
Disertační práce Flow-based Brute-force Attack Detection in Large and High-speed Networks
Školitel doc. RNDr. Václav Račanský, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., Dr., FEL ČVUT v Praze
doc. RNDr. Václav Račanský, CSc., FI MU
Oponenti prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., Dr., FEL ČVUT v Praze
Datum obhajoby 23. 9. 2013

Jiří Chmelík

Obor Informatika
Disertační práce Virtual Environment Kit for Visual Arts
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
prof. Ing. Jiří Žára, CSc., FEL ČVUT v Praze
Oponenti prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
prof. Ing. Jiří Žára, CSc., FEL ČVUT v Praze
Datum obhajoby 19. 9. 2013

Marek Grác

Obor Informatika
Disertační práce Rapid Development of Language Resources
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT v Brně
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., ÚJČ FF MU
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., ÚTKL FF UK v Praze
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Oponenti doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., ÚJČ FF MU
Dr. Maciej Piasecki, Wroclaw University of Technology, Poland
Prof. Marko Tadić, University of Zagreb, Croatia
Datum obhajoby 26. 8. 2013

Jana Tůmová

Obor Informatika
Disertační práce Quantitative Formal Methods for High-level Robot Path Planning
Školitelka prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., FI MU
Prof. Ing. Dr. Radu Grosu, Vienna University of Technology
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Oponenti Prof. Ing. Dr. Radu Grosu , Vienna University of Technology
Tichakorn Wongpiromsarn, Ph.D., Singapore-MIT Alliance for Research and Technology
Datum obhajoby 10. 5. 2013

Jiří Filipovič

Obor Informatika
Disertační práce Algorithms and Methods Allowing Haptic Interaction with Deformable Objects
Školitel prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Adam Herout, Ph.D., FIT VUT v Brně
Ing. Tomáš Martínek, Ph.D., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Oponenti Prof. Dr. Erwin Laure, KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm
Ing. Tomáš Martínek, Ph.D., FIT VUT v Brně
Datum obhajoby 16. 4. 2013

Petra Budíková

Obor Informatika
Disertační práce Towards Large-Scale Multi-Modal Image Search
Školitel prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK v Praze
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., FIT VUT v Brně
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Oponenti Dr. Giuseppe Amato, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, Pisa
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK v Praze
Datum obhajoby 26. 3. 2013

Pavel Minařík

Obor Informatika
Disertační práce Building a System for Network Security Monitoring
Školitel RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, FIT VUT v Brně
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., FI MU
Oponenti prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
RNDr. Jozef Vyskoč, Ph.D., VaF, s.r.o., Slovensko
Datum obhajoby 7. 2. 2013

Michail Tsikerdekis

Obor Informatika (angl.)
Disertační práce Social Interaction Design for Social Media: The Case of Groupthink and Aggression
Školitel prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU (předseda)
doc. Ing. Martin Drahanský, Ph.D., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., FPF Slezská univerzita v Opavě
doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Oponenti doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., FPF Slezská univerzita v Opavě
Datum obhajoby 15. 1. 2013