Absolventi doktorského studia za rok 2011

RNDr. Barbora Kozlíková

Obor Informatika
Disertační práce Visualization Techniques for Static and Dynamic Protein Molecules and Their Channels
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Ph.D., FMFI UK v Bratislave
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D., FIT VUT v Brně
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Oponenti doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Ph.D., FMFI UK v Bratislave
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D., FIT VUT v Brně
Datum obhajoby 21. 12. 2011

RNDr. Vojtěch Krmíček

Obor Informatika
Disertační práce Hardware-Accelerated Anomaly Detection in High-Speed Networks
Školitel prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Ing. Petr Matoušek, Ph.D., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Assoc. Prof. Aiko Pras, University of Twente
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT v Brně
Oponenti Ing. Petr Matoušek, Ph.D., FIT VUT v Brně
Assoc. Prof. Aiko Pras, University of Twente
Datum obhajoby 19. 12. 2011

RNDr. Dalibor Klusáček

Obor Informatika
Disertační práce Event-based Optimization of Schedules for Grid Jobs
Školitel prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Konzultant doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK v Praze
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. Ing. Miroslav Švéda, FIT VUT v Brně
Oponenti doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK v Praze
Prof. Dr. Ramin Yahyapour, University of Dortmund
Datum obhajoby 25. 10. 2011

RNDr. Radim Řehůřek

Obor Informatika
Disertační práce Scalability of Semantic Analysis in Natural Language Processing
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Konzultant doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT v Brně
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Dr. Martin Rajman, EPFL Lausanne
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
Oponenti Dr. Johannes Leveling, Dublin City University
Dr. Martin Rajman, EPFL Lausanne
Datum obhajoby 12. 9. 2011

RNDr. Jan Pomikálek

Obor Informatika
Disertační práce Removing Boilerplate and Duplicate Content from Web Corpora
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., FI MU
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
Oponenti Dr. Marco Baroni, Univ. of Trento
RNDr. Pavel Pecina, Ph.D., Dublin City University
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., FIT VUT v Brně
Datum obhajoby 30. 8. 2011

Mgr. Bc. Petra Komárková

Obor Informatika
Disertační práce Dynamic Modeling for Service Systems: Innovation-Cooperation Paradigm in Service Systems
Školitel RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
Dr. George Feuerlicht, Univ. of Technology, Sydney
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT v Brně
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., VŠE v Praze
Oponenti Dr. George Feuerlicht, Univ. of Technology, Sydney
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., VŠE v Praze
Datum obhajoby 18. 8. 2011

RNDr. Tomáš Gregar

Obor Informatika
Disertační práce Semantics Visualization and Visual Semantics: in E-learning and other Applications
Školitel doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., VŠE v Praze
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Praze
Oponenti doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., VŠE v Praze
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Praze
Datum obhajoby 18. 8. 2011

RNDr. Martin Maška

Obor Informatika
Disertační práce Fast Level Set-Like Algorithms in Fluorescence Microscopy
Školitel doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Konzultant RNDr. Pavel Matula, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Ing. Jan Kybic, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
Oponenti Prof. Gilles Brassard, University of Montreal
Ing. Jan Kybic, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
Datum obhajoby 30. 6. 2011

RNDr. Ivan Fialík

Obor Informatika
Disertační práce Pseudo-Telepathy Games
Školitel prof. RNDr. Jozef Gruska, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
Ao. Univ.-Prof. Dr. Caslav Brukner, University of Vienna
prof. RNDr. Jozef Gruska, CSc., FI MU
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Václav Přenosil CSc., FI MU
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
Oponenti Prof. Gilles Brassard, University of Montreal
Ao. Univ.-Prof. Dr. Caslav Brukner, University of Vienna
Prof. Guruprasad Kar, Indian Statistical Institute, Kolkata
Datum obhajoby 21. 6. 2011

RNDr. Jakub Chaloupka

Obor Informatika
Disertační práce Algorithms for Mean-Payoff and Energy Games
Školitel prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., FI MU
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
Prof. Jean-Francois Raskin, Université Libre de Bruxelles
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
Oponenti prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava
Prof. Jean-Francois Raskin, Université Libre de Bruxelles
Datum obhajoby 17. 6. 2011

RNDr. Petr Beneš

Obor Informatika
Disertační práce Computation and analysis of channels in protein dynamics
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, ZČU v Plzni
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
prof. Ing. Jiří Žára, CSc., FEL ČVUT v Praze
Oponenti Prof. Eduard Gröller, Technical University, Vienna
prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, ZČU v Plzni
Datum obhajoby 6. 6. 2011

Mgr. Pavel Drášil

Obor Informatika
Disertační práce System Integration in Web 2.0 Environment
Školitel doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU (předsedkyně)
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Václav Račanský, CSc., ÚVT MU
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Praze
Oponenti Mgr. Ing. Lukáš Rychnovský, Ph.D., ÚVT MU
Prof. Ioan Salomie, Ph.D., TU Cluj, Rumunsko
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Praze
Datum obhajoby 2. 6. 2011

RNDr. Vladimír Ulman

Obor Informatika
Disertační práce Fast Anisotropic Filtering and Performance Evaluation Tool for Optical Flow in Biomedical Image Analysis
Školitel doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D., FEKT VUT v Brně
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., FEL ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Oponenti doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Dr. Stefan Wörz , University of Heidelberg
Datum obhajoby 25. 2. 2011

RNDr. Mgr. Silvie Luisa Brázdilová

Obor Informatika
Disertační práce Information content analysis in automated flourescence microscopy
Školitel doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
Assoc. Prof. Arrate Munoz Barrutia, Ph.D., University of Navarra, Spain
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., FSI VUT v Brně
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT v Brně
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Oponenti Assoc. Prof. Arrate Munoz Barrutia, Ph.D., University of Navarra, Spain
doc. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., FSI VUT v Brně
Datum obhajoby 9. 2. 2011

RNDr. Jan Sedmidubský

Obor Informatika
Disertační práce Self-organizing Similarity Search The Social Network Approach
Školitel prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Konzultant RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. Marco Patella, Ph.D., University of Bologna
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK v Praze
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., FIT VUT v Brně
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Oponenti prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. Marco Patella, Ph.D., University of Bologna
Datum obhajoby 12. 1. 2011