Absolventi doktorského studia za rok 2010

RNDr. Pavel Šmerk

Obor Informatika
Disertační práce K počítačové morfologické analýze češtiny
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., ÚJČ AV ČR
PhDr. Klára Osolsobě, Dr., ÚČJ FF MU
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Oponenti doc. RNDr. Karel Oliva, ÚJČ AV ČR
PhDr. Klára Osolsobě, Dr., ÚČJ FF MU
Datum obhajoby 24. 8. 2010

RNDr. Miloš Liška

Obor Informatika
Disertační práce Self–organizing Collaborative Environments
Školitel prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D., TU Liberec
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT v Brně
Oponenti Prof. Petre Dini, Ph.D., Concordia University, Montreal, Canada
Assoc. Prof. Andrew Johnson, Ph.D., DCS University of Illinois, Chicago, USA
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D., TU Liberec
Datum obhajoby 28. 6. 2010

RNDr. Petr Medek

Obor Informatika
Disertační práce Computation of channels in protein molecules
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
Mgr. Alexej Kolcun, CSc., AV ČR Ostrava
doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, KIV ZČU Plzeň
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Ivo Serba, CSc.
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
Oponenti Mgr. Alexej Kolcun, CSc., AV ČR Ostrava
doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, KIV ZČU Plzeň
Datum obhajoby 27. 5. 2010

RNDr. Pavel Šimeček

Obor Informatika
Disertační práce External Memory LTL Model Checking
Školitel prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT v Brně
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Praze
Oponenti Priv.-Doz. Dr. Stefan Edelkamp, TZI, Universität Bremen
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Praze
Datum obhajoby 26. 1. 2010