Absolventi doktorského studia za rok 2009

RNDr. Vojtěch Forejt

Obor Informatika
Disertační práce Controller Synthesis for Markov Decision Processes with Branching - Time Objectives
Školitel prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
dr. Patricia Bouyer-Decitre, CNRS&ENS de Cachan
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB TU Ostrava
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Oponenti dr. Patricia Bouyer-Decitre, CNRS&ENS de Cachan
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB TU Ostrava

RNDr. Tomáš Rebok

Obor Informatika
Disertační práce DiProNN: Distributed Programmable Network Node
Školitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT v Brně
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
Oponenti doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D., FEKT VUT v Brně
prof. Depei Qian, Beihang University, China

RNDr. Václav Brožek

Obor Informatika
Disertační práce Basic Model Checking Problems for Stochastic Games
Školitel prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
Oponenti Dr. Kousha Etessami, LFCS, University of Edinburgh
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB TU Ostrava

RNDr. Jan Pavlovič

Obor Informatika
Disertační práce Process-Oriented Modeling and Infrastructure for Remedial Decision Support System
Školitel prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., PřF MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., FEL ČVUT
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Oponenti prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., FEL ČVUT
prof. Tissa Illangasekare, ES&E, Colorado School of Mines

Mgr. et Mgr. Pavlína Moravcová Vařeková

Obor Informatika
Disertační práce Model Checking of Control-User Systems
Školitel prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
Mgr. Jiří Adámek, Ph.D., ESC s.r.o.
doc. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB TU Ostrava
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
Oponenti Mgr. Jiří Adámek, Ph.D., ESC s.r.o.
Dr. Markus Lumpe, Swinburne UT, Australia

RNDr. Marek Kumpošt

Obor Informatika
Disertační práce Context information and user profiling
Školitel doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., FVT Univerzita obrany
doc. Ing. Petr Hanáček, Dr., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Oponenti doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., FVT Univerzita obrany
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU

Mgr. et Mgr. Jan Krhovják

Obor Informatika
Disertační práce Cryptographic random and pseudorandom data generators
Školitel doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
doc. Ing. Petr Hanáček, Dr., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. Ing. Jiří Sobotík, CSc.
doc. RNDr. Martin Stanek, Ph.D., FMFI UK v Bratislave
Oponenti doc. Ing. Jiří Sobotík, CSc.
doc. RNDr. Martin Stanek, Ph.D., FMFI UK v Bratislave

RNDr. Jan Blaťák

Obor Informatika
Disertační práce Efficient Mining First-Order Frequent Patterns
Školitel doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., FMFI UK v Bratislave
Oponenti ass. prof. Alípio Mário Jorge, FEP University of Porto
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., FMFI UK v Bratislave

Mgr. Tomáš Hudík

Obor Informatika
Disertační práce Learning Algorithms in Processing of Various Difficult Medical and Environmental Data
Školitel doc. Ing. Jan Žižka, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT v Brně
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT v Brně
Oponenti prof. Dr. Michail Alexandrov, Autonomous University of Barcelona
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT v Brně

RNDr. Igor Peterlík

Obor Informatika
Disertační práce Haptic Interaction with Non-linear Deformable Objects
Školitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Složení komise prof. Ing. Ivo Serba, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT v Brně
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
Oponenti prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT
dr. Cagatay Basdogan, Koc University, Istanbul

RNDr. Petr Švenda

Obor Informatika
Disertační práce The link key security in wireless sensor networks
Školitel doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
RNDr. Jan Bouda, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Petr Hanáček, Dr., FIT VUT v Brně
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Oponenti prof. Dr. Dieter Gollmann, TU Hamburg-Harburg
doc. Ing. Petr Hanáček, Dr., FIT VUT v Brně