Absolventi doktorského studia za rok 2008

RNDr. David Novák

Obor Informatika
Disertační práce Similarity Search on a Very Large Scale
Školitel prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK v Praze
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK v Praze
Oponenti prof. Giuseppe Amato, ISTI CNR, Pisa
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK v Praze

RNDr. Josef Šprojcar

Obor Informatika
Disertační práce Proposal of semiformal model of anonymity based cryptographic tasks and protocols and their analysis
Školitel prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
RNDr. Jan Bouda, Ph.D, FI MU
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., PřF UP v Olomouci
doc. Ing. Petr Hanáček, Dr., FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
Mgr. Mário Ziman, Ph.D., FI MU
Oponenti RNDr. Jan Bouda, Ph.D, FI MU
prof. Gilles Brassard, Universite de Montreal
dr. Jörn Müller-Quade, Universität Karlsruhe

RNDr. Barbora Zimmerová

Obor Informatika
Disertační práce Modelling and Formal Analysis of Component-Based Systems in View of Component Interaction
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
prof. Ing. František Plášil, MFF UK v Praze
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT v Brně
Oponenti prof. Ing. František Plášil, DrSc., MFF UK v Praze
prof. Dr. Ralf Reussner, Universität Karlsruhe

Mgr. Pavel Moravec

Obor Informatika
Disertační práce Distributed State Space Reductions
Školitel prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT Brno
Oponenti prof. Eric Mercer, Brigham Young University, USA
doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT Brno

Mgr. Luděk Pokluda

Obor Informatika
Disertační práce Haptical Navigation of Visually Impaired Persons in Building Models
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Andrej Ferko, Ph.D., FMFI UK Bratislava
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti dr. Ing. Michal Koutek, Ph.D., M.Sc., TU Delft, Netherlands
doc. RNDr. Andrej Ferko, Ph.D., FMFI UK Bratislava

RNDr. Jan Hubený

Obor Informatika
Disertační práce Applications of PDE-Based Image Processing in Fluorescence Microscopy
Školitel doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
dr. Ing. Jan Kybic, Ph.D., FEL ČVUT Praha
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU
assoc. prof. Carlos Ortiz de Solórzano, CIMA Spain
Oponenti dr. Ing. Jan Kybic, Ph.D., FEL ČVUT Praha
assoc. prof. Carlos Ortiz de Solórzano, CIMA Spain

Mgr. Vladimír Kadlec

Obor Informatika
Disertační práce Syntatic analysis of natural languages based on context-free grammar backbone
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Složení komise prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK Praha (předseda)
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., FI MU
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
doc. Martin Plátek, CSc., MFF UK Praha
dr. Martin Rajman, EPFL Switzerland
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., FIT VUT Brno
Oponenti doc. Martin Plátek, CSc., MFF UK Praha
dr. Martin Rajman, EPFL Switzerland

Jorge Carrillo Ugalde

Obor Informatika
Disertační práce On the issues of auditing cryptographic applications and studying mono-unary algebras
Školitel prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
doc. Ing. Petr Hanáček, Dr., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU
Oponenti doc. Ing. Petr Hanáček, Dr., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc.