Absolventi doktorského studia za rok 2007

Mgr. Hynek Mlnařík

Obor Informatika
Disertační práce Quantum Programming Language LanQ
Školitel prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
dr. Rajagopal Nagarajan, The University of Warwick, UK
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., UK Bratislava
Mgr. Mário Ziman, Ph.D., FI MU
Oponenti dr. Simon Gay, University of Glasgow, UK
dr. Rajagopal Nagarajan, The University of Warwick, UK

Mgr. Vít Kovalčík

Obor Informatika
Disertační práce OCCLUSION CULLING IN DYNAMIC SCENES
Školitel doc. Ing Jiří Sochor, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Ph.D., UK Bratislava
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti Ing. Jiří Bittner, Ph.D., ČVUT Praha
doc. RNDr. Roman Ďurkovič, Ph.D., UK Bratislava

Mgr. Lukáš Hejtmánek

Obor Informatika
Disertační práce DISTRIBUTED STORAGE FRAMEWORK WITH OFFLINE SUPPORT
Školitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
prof. Micah Beck, University of Tennessee
doc. RNDr.Petr Hliněný,Ph.D., FI MU
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Oponenti prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT
prof. Micah Beck, University of Tennessee

Mgr. Stanislav Bartoň

Obor Informatika
Disertační práce INDEXING GRAPH STRUCTURED DATA
Školitel prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr.Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK Praha
Ing. Julius Štuller, CSc., ÚI AV ČR
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT Brno
Oponenti RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK Praha
Ing. Julius Štuller, CSc., ÚI AV ČR

Mgr. Tomáš Brázdil

Obor Informatika
Disertační práce VERIFICATION OF PROBABILISTIC RECURSIVE SEQUENTIAL PROGRAMS
Školitel doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. Javier Esparza, University of Stuttgart
doc. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
prof. Mihalis Yannakakis, Columbia University, USA
Oponenti prof. Javier Esparza, University of Stuttgart
doc. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB-TU Ostrava
prof. Mihalis Yannakakis, Columbia University, USA

Mgr. Vojtěch Řehák

Obor Informatika
Disertační práce ON EXTENSIONS OF PROCESS REWRITE SYSTEMS
Školitel prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
dr. Richard Mayr, USA
prof. RNDr.Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Oponenti doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU
dr. Richard Mayr, USA

RNDr. Miroslav Křipač

Obor Informatika
Disertační práce Adaptive Request Management Systems
Školitel prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Složení komise doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU (předseda)
Ing. Ondřej Felix, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
prof. Jan Madey, Warsaw University, Polsko
doc. RNDr. Luboš Popelínský, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Pavel zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti Ing. Ondřej Felix, CSc.
prof. Jan Madey, Warsaw University, Polsko

Mgr. Filip Procházka

Obor Informatika
Disertační práce UNIVERSAL INFORMATION ROBOTS a way to the effective utilisation of cyberspace
Školitel RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
Složení komise doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU (předseda)
doc. Ing. Ivan Havel, CSc., AV ČR Praha
prof. RNDr. Jaroslav Král,DrSc., FI MU
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., MÚ UK Praha
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Karel Zikan, Ph.D., Opspring LLC, USA
Oponenti doc. Ing. Ivan Havel, CSc., AV ČR Praha
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., MÚ UK Praha
Karel Zikan, Ph.D., Opspring LLC, USA

Mgr. Miroslav Kubásek

Obor Informatika
Disertační práce Caching Optimization in Service Oriented Architecture
Školitel prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Milan Berka, CSc., KPNQwest Czechia s.r.o, Brno
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
doc. RNDr. Luboš Popelínský, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU
doc. PhDr. Ján Šerfánek, CSc., KU Bratislava
Oponenti doc. RNDr. Milan Berka, CSc., KPNQwest Czechia s.r.o, Brno
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU