Absolventi doktorského studia 2003

RNDr. Jana Kohoutková

Obor Informatika
Disertační práce Structured Interfaces for Information Presentation
Školitel prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula,CSc., FI MU Brno (předseda)
doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Zdeňka Rábová, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU Brno
Oponenti prof. Jeffery, RAL U.K.
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.,MFF UK Praha
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha

Mgr. Robert Batůšek

Obor Informatika
Disertační práce Speech Segments and Their Applications in Natural Language Processing
Školitel doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Složení komise prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU Brno
Oponenti prof Nick Campbell, Japonsko
doc. Ing. Jan Černocký, PhD., FIT VUT Brno
doc. Ing. Václav Matoušek, CSc., ZČU Plzeň

RNDr. Zdenko Staníček

Obor Informatika
Disertační práce Universální modelování a konstrukce IS
Školitel prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Složení komise prof. Ing. IVO Serba,CSc., FI MU Brno (předseda)
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU Brno
Oponenti prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.,MFF UK Praha
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno

Mgr. Jaroslav Ráček

Obor Informatika
Disertační práce Workflow správních procesů v oblasti životního prostředí
Školitel prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska,DrSc., FI MU Brno (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU Brno
Oponenti prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., MFF UK Praha
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., FSI VUT Brno
doc. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno

Mgr. Petr Tobola

Obor Informatika
Disertační práce Linear Binary Space Partitions
Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska,DrSc., FI MU Brno (předseda)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Jaroslav Král, MFF UK Praha
doc. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU Brno
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU Brno
doc. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno
Oponenti doc. Ing. Ivana Kolingerová, Dr., ZČU Plzeň
doc. Ing. Pavel Slavík, CSc., FEL ČVUT Praha
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU Brno

Mgr. Pavel Matula

Obor Informatika
Disertační práce Trojrozměrné rekonstrukce objektů a jejich aplikace v cytometrii
Školitel doc. RNDr. Michal Kozubek, PhD.
Složení komise prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno (předseda)
doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Michal Kozubek, PhD., FI MU Brno
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU Brno
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti RNDr. Jiří Janáček, PhD., AV ČR Praha
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU Brno

Mgr. Petr Matula

Obor Informatika
Disertační práce Image Registration and its Applications in Fluorescence Microscopy
Školitel doc. RNDr. Michal Kozubek, PhD.
Složení komise prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno (předseda)
doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Michal Kozubek, PhD., FI MU Brno
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU Brno
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti prof.RNDr. Miloslav Druckmuller, CSc., ÚM VUT Brno
prof. Ing. Jiří Jan, CSc., FEKT VUT Brno

Mgr. Tomáš Staudek

Obor Informatika
Disertační práce Exact Aesthetics: Object and scene to message
Školitel prof. Ing. Ivo Serba, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno (předseda)
doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU Brno
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU Brno
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno
Oponenti doc. PaedDr. Hana Babyrádová, PhD., PedF MU Brno
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., FEI STU Bratislava
doc. Ing. Pavel Zemčík, Dr., FIT VUT Brno