Absolventi doktorského studia 1998

Mgr. Tomáš Pitner

Obor Obecné otázky matematiky a informatiky
Disertační práce Analýza a návrh metadatového modelu pro environmentální data
Školitel doc. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc., FI MU Brno (předseda)
doc. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., FI MU Brno
doc. Ing. Zdena Rábová, CSc., FEI VUT Brno
Oponenti prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU Brno
Ing. Elemír Galovič, CSc., MŽP SR Bratislava

Mgr. Pavel Smrž

Obor Matematická informatika
Disertační práce Hybridní systémy pro rozpoznávání vzorů
Školitel doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc., FI MU Brno (předseda)
doc. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT Praha
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Václav Račanský, CSc., ÚVT MU Brno
Oponenti doc. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT Praha
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU Brno

Mgr. Michal Kozubek

Obor Matematická informatika
Disertační práce High-resolution cytometry: Hardware approaches, image analysis techniques and applications
Školitel prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Složení komise doc. Ing Jiří Sochor, CSc., FI MU Brno (předseda)
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Renata Ochranová, CSc., FI MU Brno
Ing. Emílie Lukášová, CSc, Biofyzikální ústav AV ČR
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU Brno
Oponenti Dr. Michael Hausmann, University of Heidelberg, Germany
doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc., Lappeenranta University of Technology, Finland

Mgr. Jaroslav Pelikán

Obor Obecné otázky matematiky a informatiky
Disertační práce Programovaná výuka založená na hypertextu
Školitel doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc., FI MU Brno (předseda)
doc. RNDr. František Koliba, CSc., Slezská univerzita Opava
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
Oponenti doc. Ing. Jan Staudek, CSc. FI MU
doc. RNDr. Pavel Topfer, CSc., MFF UK Praha