Absolvent doktorského studia 1997

Mgr. Antonín Kučera

Obor Matematická informatika
Disertační práce Decidability Issues for Processes with Infinitely many States
Školitel doc. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc., FI MU Brno (předseda)
doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB Ostrava
doc. Ing. Milan Češka, CSc., FEI VUT Brno
doc. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Oponenti prof. Javier Esparza, TU Mnichov, SRN
doc. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB Ostrava