Absolvent doktorského studia 1996

Mgr. Václav Matyáš

Obor Obecné otázky matematiky a informatiky
Disertační práce Standardizace, terminologie a výuka bezpečnosti informačních technologií
Školitel doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU Brno (předseda)
doc. Ing. Tomáš Hruška, CSc., FEI VUT Brno
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU Brno
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., FI MU Brno
Oponenti doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU Brno
doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., VA Brno