Stipendia

Stipendium je finanční podpora studenta. Lze jej získat například za dobrý studijní průměr nebo v rámci stipendijních programů, které vyhlašuje celá MU či jednotlivé fakulty podle Stipendijního řádu MU.

Pokud spolupracujete s dalšími fakultami, lze získat i stipendia vypsaná z programů dalších fakult, ačkoliv nejste jejich studenti.

Celouniverzitní stipendia

Seznam a informace o celouniverzitních stipendiích.

Fakultní stipendia

Na Fakultě informatiky se stipendia řídí směrnici děkana 3/2018.

Zajímat by vás mohlo například:

 • prospěchové stipendium – všechny předměty v daném období jsou úspěšně ukončeny a průměrná známka nepřesahuje hodnotu 1,50 (a máte odstudováno dost kreditů),
 • podpora perspektivních studentů 1. ročníku Bc. studia – odmaturovali jste z matiky za 1 nebo jste se účastnili olympiády,
 • ocenění výborných závěrečných prací a dlouhodobých studijních výsledků – když vám to celou dobu půjde nebo uděláte úžasnou bakalářku/diplomku.

Podívejte se do směrnice na další zajímavá stipendia (výzkumná činnost, studium v zahraničí, aktivity spojené se studiem, …).

Zpráva o stipendiích za rok 2017

Na FI byly vyhlášeny tyto stipendijní programy:

 • Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů
 • Stipendijní program prospěchový pro vynikající studenty bakalářských a magisterských studijních programů FI
 • Stipendijní program pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů
 • Stipendijní program na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků a vynikajících závěrečných prací (v platnosti od 1. 9. 2017)
 • Stipendijní program na podporu perspektivních studentů prvních ročníků bakalářského studia
 • Stipendijní program na podporu mobility a výměnných pobytů
 • Stipendijní program na podporu studia v magisterském nebo doktorském programu FI MU pro cizí státní příslušníky
 • Stipendijní program pro podporu krátkodobých studijních pobytů studentů zahraničních vysokých škol na FI
 • Stipendijní program pro podporu aktivit souvisejících se studiem (v platnosti od 1. 9. 2017)
 • Stipendijní program na podporu studia talentovaných studentů doktorského studijního programu na FI
 • Stipendijní program na podporu dokončení studia perspektivních studentů doktorských studijních programů FI

Mimo stipendijní programy FI byla vyplácena i stipendia dle Stipendijního řádu MU:

 • Mimořádné stipendium
 • Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

V roce 2017 bylo vyplaceno stipendium 599 studentům v celkové částce 22.599.209,- Kč.