Stipendia

Stipendium je finanční podpora studenta. Lze jej získat například za dobrý studijní průměr nebo v rámci stipendijních programů, které vyhlašuje celá MU či jednotlivé fakulty podle Stipendijního řádu MU.

Pokud spolupracujete s dalšími fakultami, lze získat i stipendia vypsaná z programů dalších fakult, ačkoliv nejste jejich studenti.

Celouniverzitní stipendia

Seznam a informace o celouniverzitních stipendiích.

Fakultní stipendia

Na Fakultě informatiky jsou stipendia vyhlášena Opatřením děkana 13/2023, včetně přehledu stipendií, jejich výše a zdrojů financování .

Zajímat by vás mohlo například:

  • prospěchové stipendium – všechny předměty v daném období jsou úspěšně ukončeny a průměrná známka nepřesahuje hodnotu 1,50 (a máte odstudováno dost kreditů),
  • podpora perspektivních studentů 1. ročníku Bc. studia – odmaturovali jste z matiky za 1 nebo jste se účastnili olympiády,
  • ocenění výborných závěrečných prací a dlouhodobých studijních výsledků – když vám to celou dobu půjde nebo uděláte úžasnou bakalářku/diplomku.

Podívejte se do směrnice na další zajímavá stipendia (výzkumná činnost, studium v zahraničí, aktivity spojené se studiem, …).

Zpráva o stipendiích

Přehled vyplacených stipendií za rok 2021.

Přehled vyplacených stipendií za rok 2022.